Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Pełnomocnictwo do pracy z BDO

Założony przez eNeN 07 styczeń 2020 o 10:55

Gość

07 styczeń 2021 o 14:02

Lola napisał:


Gość napisał:


Wystarczy to samo pełnomocnictwo i opłata ale trzeba je załaczyć, chyba że straciło ważnośc to nowe i nowa opłata.  


Dzień dobry, 
Czy przy składaniu korekt sprawozdań w BDO należy przy każdej korekcie opłacać opłatę skarbową za pełnomocnictwo czy wystarczy raz przy składaniu pierwszego sprawozdania, i przy korektach to samo potwierdzenie co przy bazowym dokumencie? - skoro i tak działamy w tej samej sprawie na tym samym pełnomocnictwie? 

Podpinam się pod pytanie...
Czy można prosić o odpowiedź?

F4odpowiedz

Gość

11 luty 2021 o 19:29

Wystarczy raz zapłacić za pełnomocnictwo a potem przy każdorazowym składaniu sprawozdań dałączć potwierdzenie opłaty. Pod warunkiem że to pełnomocnictwo jest ważne. 

F4odpowiedz

Gość

12 luty 2021 o 12:14

Zmieniłam nazwisko. Czy moje pełnomocnictwo do pracy z BDO udzielone na stare nazwisko jest ważne?

F4odpowiedz

Gość

15 luty 2021 o 12:19

napisał:

Zmieniłam nazwisko. Czy moje pełnomocnictwo do pracy z BDO udzielone na stare nazwisko jest ważne?Jeżeli w BDO widnieje pani/pan na starym nazwisku to pełnomocnictwo również może być na stare tak żeby dane były spójne. 
Nie ma teraz możliwości zmiany nazwiska w BDO stąd ten problem. 

F4odpowiedz

Gość

15 luty 2021 o 14:17

Witam,


Czy można załączyć opłatę za pełnomocnictwo z poprzedniego sprawozdania za 2019 rok czy trzeba zrobić nową opłatę? 

F4odpowiedz

Gość

15 luty 2021 o 14:50

napisał:

Witam,


Czy można załączyć opłatę za pełnomocnictwo z poprzedniego sprawozdania za 2019 rok czy trzeba zrobić nową opłatę? Można, jeśli dołaczamy to samo pełnomocnictwo
F4odpowiedz

Gość

17 luty 2021 o 12:59

napisał:


napisał:


Witam,


Czy można załączyć opłatę za pełnomocnictwo z poprzedniego sprawozdania za 2019 rok czy trzeba zrobić nową opłatę?

Można, jeśli dołaczamy to samo pełnomocnictwo

W zeszłym miesiącu, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, twierdził, że do każdej kolejnej sprawy potrzebna jest nowa opłata."W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest wpisany ani do CEIDG ani nie jest prokurentem ujawnionym w KRS-ie
to każdorazowo do akt sprawy należy dołączyć odpis udzielonego pełnomocnictwa. Za akta sprawy uważa się,
dokumenty zebrane w toku konkretnego postępowania, a więc np. złożenie wniosku o wpis będzie jednym
postępowaniem, kolejnym postępowaniem będzie złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze na podstawie
art. 59 ustawy o odpadach, kolejnym złożenie wniosku o wykreślenie, złożenie sprawozdania itp., itd. W takim
przypadku należy pobrać opłatę skarbową od każdorazowego przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa.
Dokument taki może mieć identyczną treść w każdej sprawie, byleby swym zakresem obejmował dane
postępowanie.)
F4odpowiedz

Gość

22 luty 2021 o 12:11

Witam,
Firma złożyła wraz ze sprawozdaniem na 2019 r. pełnomocnictwo, w którym zaznaczyła, że pełnomocnictwo obowiązuje do końca 2021 r. opłata jedna a na jedno pełnomocnictwo złożyli dwa sprawizdania za 2019 oraz 2020 r. Czy to jest okej?

F4odpowiedz

Gość

22 luty 2021 o 16:31

napisał:

Witam,
Firma złożyła wraz ze sprawozdaniem na 2019 r. pełnomocnictwo, w którym zaznaczyła, że pełnomocnictwo obowiązuje do końca 2021 r. opłata jedna a na jedno pełnomocnictwo złożyli dwa sprawizdania za 2019 oraz 2020 r. Czy to jest okej?Jest ok 
F4odpowiedz

Gość

22 luty 2021 o 16:56

napisał:

Witam,
Firma złożyła wraz ze sprawozdaniem na 2019 r. pełnomocnictwo, w którym zaznaczyła, że pełnomocnictwo obowiązuje do końca 2021 r. opłata jedna a na jedno pełnomocnictwo złożyli dwa sprawizdania za 2019 oraz 2020 r. Czy to jest okej?Moim zdaniem tak, ja składam tegoroczne sprawozdania załaczając te same opłaty i pełnomocnictwa co do sprawozdań za 2019 
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter