Top ekosoft ewidencja odpadow

Interpretacja przepisu - ustawa o odpadach

Założony przez GOŚĆ 23 październik 2014 o 14:51

Dzień dobry!

Artykuł 28 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów (ewidencja, sprawozdawczość i gospodarowanie zgodne z obowiązującymi przepisami OŚ), którzy zajmują tę samą nieruchomość. Czy takie przeniesienie może obejmować przedsiębiorstwo produkcyjne (nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów), które dzierżawi część terenu (budynku) do którego inne przedsiębiorstwo produkcyjne (posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów) posiada tytuł prawny ?

Pozdrawiam

Gość10 październik 2018 o 12:53

Dzień dobry,
Proszę o informację Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy wymagany przy zbieraniu odpadów. Jaka ustawa to określa. Otrzymałam informację, że operat może zostać sporządzony przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, tj. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość10 październik 2018 o 13:10

Gość napisał:Dzień dobry,

Proszę o informację Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy wymagany przy zbieraniu odpadów. Jaka ustawa to określa. Otrzymałam informację, że operat może zostać sporządzony przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, tj. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.


Operat p.poż, na podstawie art. 42 ustawy o odpadach może sporządzić:

- rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych- jeżeli organem wydającym jest marszałek albo RDOŚ,
-inspektor p.poż. jeżeli organem wydającym jest starosta
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość10 październik 2018 o 15:08

Zgodnie z art. 42 ust. 4b. ustawy o odpadach do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,


  • osobę (inspektor ochrony
    przeciwpożarowej
    ), o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 marzec 2019 o 14:23

Jesteśmy RIPOKiem. Na podstawie wpisu do działalności regulowanej odbieramy odpady zmieszane i selektywne, które trafiają do stacji np. MBP. Czy na tę stację musimy mieć decyzję na zbieranie?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość28 marzec 2019 o 07:53

Gość napisał:


Gość napisał:
Do banesto:
Analizując literalnie ww. artykuł ....... Państwo świadczą usługę porządkową w zakresie odpadów, które spełniają definicję odpadu komunalnego. Takim tokiem myślenia można Państwa firmę uznać za podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,a to upoważnia do prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów zielonych i zmieszanych. ..........Czy faktycznie można taką działalność uznać za odbieranie odpadów? W myśl interpretacji ministra środowiska odpady pochodzące ze świadczenia usług powinny być traktowane jako wytworzone https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/...
Co do powyższego mam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o temat "sprzątania targowisk". My nie wykonujemy usługi sprzątania targowisk. Administrator targowiska robi to we własnym zakresie. My jedynie wywozimy te odpady pochodzące m.in. z tego sprzątania, czyszczenia w kontenerach. W umowie ze zlecającym nie ma żadnego zapisu, kto jest wytwórcą tych odpadów. .... Jak interpretować taką usługę, ponieważ są rozbieżne sugestie....jako zbierający, odbierający wytwarzający.....?


F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.