Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Interpretacja przepisu - ustawa o odpadach

Założony przez GOŚĆ 23 październik 2014 o 14:51

Dzień dobry!

Artykuł 28 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów (ewidencja, sprawozdawczość i gospodarowanie zgodne z obowiązującymi przepisami OŚ), którzy zajmują tę samą nieruchomość. Czy takie przeniesienie może obejmować przedsiębiorstwo produkcyjne (nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów), które dzierżawi część terenu (budynku) do którego inne przedsiębiorstwo produkcyjne (posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów) posiada tytuł prawny ?

Pozdrawiam

Zbinx23 październik 2014 o 15:13


 Ciekawe pytanie, tylko że w art. 28 użyto słowa - lokal, a nie nieruchomość.Więc pytanie czy zakład produkcyjny kwalifikuje się pod definicję lokalu.Definicja lokalu znalazłem w ustawie o własności lokali.Art. 2.

1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokaja-niu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nie-ruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszcze-niami przynależnymi”Podejrzewam, że cały zakład produkcyjny zajmuje więcej lokali. Natomiast ustawa o odpadach w art. 28 mówi, że można przenieść odpowiedzialność w przypadku, gdy więcej podmiotów zajmuje jeden wspólny lokal.Pozdrawiam

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ22 kwiecień 2016 o 08:21


15 stycznia 2015 r. weszła zmana do ustawy o odpadach z 2012 r. Czy jest gdzieś dostepny tekst jednolity tej ustawy ?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ10 maj 2016 o 11:41


Witam, w interpretcji Ministra Środowiska jest zapis "R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) nie oznacza wyłącznie oczyszczania gruntu i recyklingu nieorganicznych materiałów budowlanych"Jak to rozumieć?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ23 maj 2016 o 14:45GOŚĆ ostatni post:


"15 stycznia 2015 r. weszła zmana do ustawy o odpadach z 2012 r. Czy jest gdzieś dostepny tekst jednolity tej ustawy ?"


Niestety - jeszcze nie wydano tekstu jednolitego ustawy o odpadach z 2012. Ewentualnie jeśli już to na różnych płatnych portalach robia takie ujednolicenia np. wolters kluwer. Bez dostępu do tego typu portali - pozostaje czytać tekst ogloszony + zmiany.

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ23 maj 2016 o 14:24GOŚĆ ostatni post:


"Witam, w interpretcji Ministra Środowiska jest zapis R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) nie oznacza wyłącznie oczyszczania gruntu i recyklingu nieorganicznych materiałów budowlanychJak to rozumieć?"


Znaczy to tylko tyle, że pod metodą R5 można zaklasyfikować  więcej procesów przetwarzanai niż tylko oczyszczani gruntu i recykling nieorg. materiałow budowlnaych :) Pod tę metodę można zaklasyfikowac przeróżne procesy byle mieściły się w ramach recyklingu lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ31 maj 2016 o 08:14


W art. 25 p.7 UO jest mowa o magazynowaniu odpadów. Jaka róznica pomiędzy "wstępnym magazynowaniu przez wytwórcę" a ""tymczasowym magazynowaniu przez prowadzącego zbieranie odpadów" ?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ31 maj 2016 o 08:19


"wstępne magazynowanie przez wytwórcę" - magazynowanie odpadów przez tego, kto je wytworzył na własnym terenie (np. do czasu uzbierania partii transportowej, żeby opłacało się zamówić odbiór)"tymczasowe magazynowanie przez prowadzącego zbieranie odpadów" - magazynowanie odpadów na własnym terenie przez tego, kto je zebrał np. od wytwórców (np. z założenia zbieranie odpadów polega na uzbieraniu partii i przekzaniu dalej, dlatego mówi się o tymczasowym magazynowaniu odpadów przez zbierającego)

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ31 maj 2016 o 15:31


Co oznacza ,że "władającemu powierzchnią ziemi przysługuje od posiadacza odpadów wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości"  (art. 26 p.5 UO) ?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ01 czerwiec 2016 o 09:23


to sie odnosi do art. 26 ust. 4 UO - czyli, jesli moje odpady leżą na cudzej działce, to jej właściciel musi mi pozwolić na nią wjechać i zabrać odpady ale może żądać za to pieniędzy tzn. za to, że udostępnia mi swoją nieruchomośc na czas wywozu odpadów i uprzątniecia terenu tak po krótce mówiąc

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ10 sierpień 2016 o 09:25


Dowiedziałam się, że weszła nowa ustawa oupicwg, prawdopodobnie już w lutym. Gdzie na tym portalu szukać tej ustawy?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.