Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Interpretacja przepisu - ustawa o odpadach

Założony przez GOŚĆ 23 październik 2014 o 14:51

Dzień dobry!

Artykuł 28 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów (ewidencja, sprawozdawczość i gospodarowanie zgodne z obowiązującymi przepisami OŚ), którzy zajmują tę samą nieruchomość. Czy takie przeniesienie może obejmować przedsiębiorstwo produkcyjne (nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów), które dzierżawi część terenu (budynku) do którego inne przedsiębiorstwo produkcyjne (posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów) posiada tytuł prawny ?

Pozdrawiam

Gość11 czerwiec 2018 o 07:11

Gość napisał:


Gość napisał:


Do Gość:
Dokładnie- dwa sprawozdania z tego samego ;)


To nie przejdzie, wyjdą nieścisłości w sprawozdaniu gminnym do marszałka.

My ewidencjonujemy te odpady jako odebrane (odebrane z posesji).
Tak mi się wydawało, że będzie dublowanie ilości odpadów, więc zadzwoniłam do marszałka i dowiedziałam się, że .....to powinno być tak :
- odpady odebrane, które "przechodzą" przez stację przeładunkową i od razu jadą dalej, czyli nie są magazynowane, to powinny być rejestrowane w KEO jako odebrane
- odpady odebrane, które leżą nawet parę dni i czekają na przekazanie powinny być na jednej KEO rejestrowane jako odebrane, a następnie w drugiej KEO jako zebrane (z tytułu zbierania na stacji).
I niestety powinny być w tym przypadku dwa sprawozdania, jedno do gminy, drugie do marszałka.F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 czerwiec 2018 o 07:22

Jesteśmy zbierającym i odbierającym odpady. Zdarza się, że te odpady czasem sprzedajemy. Czy w takim razie jesteśmy zobowiązani rejestrować się w BDO, jak "sprzedający" ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 czerwiec 2018 o 13:37

Gość napisał:

Jesteśmy zbierającym i odbierającym odpady. Zdarza się, że te odpady czasem sprzedajemy. Czy w takim razie jesteśmy zobowiązani rejestrować się w BDO, jak "sprzedający" ?


Jeżeli charakter twojej działalności wpisuje się w definicję sprzedawcy odpadów (czyli nabywasz a następnie zbywasz odpady) to tak.
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość26 czerwiec 2018 o 07:34

Gość napisał:


Gość napisał:


Jesteśmy zbierającym i odbierającym odpady. Zdarza się, że te odpady czasem sprzedajemy. Czy w takim razie jesteśmy zobowiązani rejestrować się w BDO, jak "sprzedający" ?Jeżeli charakter twojej działalności wpisuje się w definicję sprzedawcy odpadów (czyli nabywasz a następnie zbywasz odpady) to tak.

Każdy odpad ma swoją "drogę", trzeba go pozyskać i przekazać dalej. Nie rozumiem co oznacza termin"nabywanie" i "zbywanie" ? Czy tu chodzi o kwestię finansową, to znaczy nabywanie odpłatne i sprzedaż?
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość26 czerwiec 2018 o 09:09

Do Gość:
W
artykule 3 pkt 7) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów zapisano
wprost, że działania „dealera” (sprzedawcy) są związane  zakupem a następnie sprzedażą odpadów.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość17 lipiec 2018 o 11:19

W ustawie o obowiązkach przedsiębiorców (...) z 23 sierpnia 2016 r. jest zapis w art.3 o obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu. Czy odpady wytworzone (np. 191202) po przetworzeniu odebranych odpadów komunalnych i przekazane dalej firmie zbierającej, można uwzględnić w obliczeniach do sprawozdania półrocznego dla gminy w dziale " informacja o odpadach przygotowanych do ponownego użycia,......" ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość17 lipiec 2018 o 12:04

Jeśli odpad powstał z sortowania 20 03 01 to można go wziąć do obliczeń poziomów recyklingu i ponownego użycia, o ile masz informację od zbierającego na jaki proces został ostatecznie przekazany dany odpad i ile zostało poddane temu procesowi. A wzory do obliczeń są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość17 lipiec 2018 o 12:11

Gość napisał:

Jeśli odpad powstał z sortowania 20 03 01 to można go wziąć do obliczeń poziomów recyklingu i ponownego użycia, o ile masz informację od zbierającego na jaki proces został ostatecznie przekazany dany odpad i ile zostało poddane temu procesowi.


Odpad 191202 powstał z przetworzenia 200307. Czy to można ująć do sprawozdania?
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość17 lipiec 2018 o 21:44

W jakim dziale uwzględnić odpady wytworzone w procesie R12 z odpadów zebranych selektywnie (np. z 150102. 150107, 200101 itp.) ?

F3odpowiedz
F4cytuj

kama18 lipiec 2018 o 11:12

Mam pytanie odnośnie sprawozdań dot. odpadów elektro. Jako zbierający tylko i wyłącznie zbierający zużyty sprzęt elektro sprawozdawałam się zawsze dwa razy w roku czyli za I p. do końca lipca i za II p. do końca stycznia. Byłam na szkoleniu i prowadzący powiedział że za I p. 2018 juz się nie sprawozdajemy do końca lipca tylko będziemy się sprawozdawać za cały rok 2018 w przyszłym roku tj. 2019 czy to prawda?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.