Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Interpretacja przepisu - ustawa o odpadach

Założony przez GOŚĆ 23 październik 2014 o 14:51

Dzień dobry!

Artykuł 28 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów (ewidencja, sprawozdawczość i gospodarowanie zgodne z obowiązującymi przepisami OŚ), którzy zajmują tę samą nieruchomość. Czy takie przeniesienie może obejmować przedsiębiorstwo produkcyjne (nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów), które dzierżawi część terenu (budynku) do którego inne przedsiębiorstwo produkcyjne (posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów) posiada tytuł prawny ?

Pozdrawiam

Gość19 lipiec 2018 o 13:29

kama napisał:

Mam pytanie odnośnie sprawozdań dot. odpadów elektro. Jako zbierający tylko i wyłącznie zbierający zużyty sprzęt elektro sprawozdawałam się zawsze dwa razy w roku czyli za I p. do końca lipca i za II p. do końca stycznia. Byłam na szkoleniu i prowadzący powiedział że za I p. 2018 juz się nie sprawozdajemy do końca lipca tylko będziemy się sprawozdawać za cały rok 2018 w przyszłym roku tj. 2019 czy to prawda?


Odpowiedz jest w wątku:http://odpady-help.pl/forum/threads/zseie/posts?page=3
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość30 lipiec 2018 o 13:57

W zapisie znowelizowanej "ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw" z 20 lipca jest zapis w art.1 pkt 1) ppkt 4b o magazynowaniu. O czym mowa, bo nie bardzo rozumiem tych okresów magazynowania ?

F3odpowiedz
F4cytuj

banesto24 wrzesień 2018 o 16:43

Prowadzę firmę utrzymującą w ładzie gminne tereny zielone, czyszczę chodniki i ulice opróżniam kosze na przystankach. Odpady zebrane (wytworzone poprzez prowadzoną działalność) przewożę do stacji przeładunkowej i bezpośrednio przesypuję do dużych kontenerów które odbiera firma mająca pozwolenie na ich zagospodarowanie. Jak mam rozumieć par 23 noweli uo że nie wolno magazynować odpadów zielonych i zmieszanych odpadów komunalnych (takie będą z koszy na śmieci zainstalowanych na przystankach). Mam zamknąć działalność? 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 wrzesień 2018 o 15:32

Do banesto:
Do stacji przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub podmiot prowadzący RIPOK  nie stosuje się zakazu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (art. 23 ust.10)

F3odpowiedz
F4cytuj

banesto26 wrzesień 2018 o 16:28

Do Gość: odbiór odpadów zielonych odbywa się od właściciela nieruchomości (w tym przypadku nieruchomość gminna), zmiotki z ulic zbierane są od właściciela nieruchomości (nieruchomość gminna) .... czyli mogę przewozić odpady zielone do stacji przeładunkowej?

F3odpowiedz
F4cytuj

banesto26 wrzesień 2018 o 16:52

Do Gość: odbiór odpadów zielonych odbywa się od właściciela nieruchomości (w tym przypadku nieruchomość gminna), zmiotki z ulic zbierane są od właściciela nieruchomości (nieruchomość gminna) .... czyli mogę przewozić odpady zielone do stacji przeładunkowej?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość01 październik 2018 o 15:01

Co to jest dokładnie PRTR i czy my jako zbierający, odbierający  odpady jesteśmy zobowiązani do składania z tego tytułu jakichś sprawozdań?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość02 październik 2018 o 08:46

Gość napisał:

Co to jest dokładnie PRTR i czy my jako zbierający, odbierający odpady jesteśmy zobowiązani do składania z tego tytułu jakichś sprawozdań?


PRTR to Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Sprawozdanie wykonują wyłącznie podmioty z określonym progiem wydajności wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego I
Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. Jeżeli nie wykonujesz działalności z załącznika "I" lub wykonujesz działalność z załącznika "I", ale nie przekraczasz progów dla danej działalności sprawowania nie wykonujesz. 
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 październik 2018 o 13:53

Do banesto:
Analizując literalnie ww. artykuł zbierać przedmiotowe odpady w stacji przeładunkowej może podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, czyli podmiot który faktycznie wykonuje usługę odbioru. Państwo świadczą usługę porządkową w zakresie odpadów, które spełniają definicję odpadu komunalnego. Takim tokiem myślenia można Państwa firmę uznać za podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,a to upoważnia do prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów zielonych i zmieszanych. Wątpliwość może dotyczyć intencji ustawodawcy,która mogła zakładać, że zbieranie ww.odpadów w stacji przeładunkowej powinno dotyczyć tylko podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jest to tylko moja interpretacja..
Ustawa o odpadach, ani ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawierają definicji podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Należałoby przeanalizować intencję ustawodawcy, jednak takiej może podjąć się organ kontrolny (WIOŚ), organ nadrzędny (GIOŚ), Ministerstwo Środowiska lub sąd.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość08 październik 2018 o 14:55

Gość napisał:


Do banesto:
Analizując literalnie ww. artykuł ....... Państwo świadczą usługę porządkową w zakresie odpadów, które spełniają definicję odpadu komunalnego. Takim tokiem myślenia można Państwa firmę uznać za podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,a to upoważnia do prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów zielonych i zmieszanych. ..........
Czy faktycznie można taką działalność uznać za odbieranie odpadów? W myśl interpretacji ministra środowiska odpady pochodzące ze świadczenia usług powinny być traktowane jako wytworzone https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/...

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.