Top odpady wrzesien 2019

BDO - baza danych

Założony przez 02 lipiec 2015 o 14:41

Gość29 styczeń 2018 o 12:12

a  czy sklep, ktory jest rowniez wprowadzajacym produkty w opakowaniach, muszi zarejestrowac sie w BDO , otrzyma nr rejestrowy i czy ten numer powinien zostac umieszczony na paragonie?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość29 styczeń 2018 o 15:07

Do Gość:
Prowadzący punkt skupu złomu - powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów, jeśli takie posiada zostanie wpisany do rejestru z urzędu (przez Marszałka).

F3odpowiedz
F4cytuj

Inspektor29 styczeń 2018 o 19:54

Do Gość:
Zgodnie z art 50 ust 1 pkt 6 ustawy o odpadach Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Zgodnie z art 8 ust 1 pkt 23 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności: c) prowadzącego:

jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 sprzedającego produkty pakowane w jednostkach,
– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość30 styczeń 2018 o 11:42

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość30 styczeń 2018 o 18:25

Czy wniosek o rozszerzenie dotychczasowej (ważnej) decyzji na transport odpadów mogę w dalszym ciągu złożyć w starostwie?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość31 styczeń 2018 o 12:26

Do Inspektor:
dziekuje za informacje. Czyli rozumiem, ze pomimo art:


I. WPISOWI DO REJESTRU NIE PODLEGAJĄ zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach

3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w
zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i
odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie
leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów
konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach
placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach
(nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)


to sklepy musza się zarejestrować jako wytwarzajacy odpady oraz wprowadzajacy produkty w opakowaniach?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość31 styczeń 2018 o 14:04

Gość napisał:

3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w

zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i

odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie

leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów

konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach

placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach

(nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)

to sklepy musza się zarejestrować jako wytwarzajacy odpady oraz wprowadzajacy produkty w opakowaniach?

 

 

 

Powyższe zwolnienie dotyczy wyłącznie nieprofesjonalnie zbierających odpady opakowaniowe i zużyte artykuły konsumpcyjne- czyli jak mówi powyższy przykład- choćby apteka, która nie działa w sektorze gospodarowania odpadami, a  zbiera np. przeterminowane leki od konsumentów.

 

 

 

 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość01 luty 2018 o 09:25

Gość napisał:

Czy wniosek o rozszerzenie dotychczasowej (ważnej) decyzji na transport odpadów mogę w dalszym ciągu złożyć w starostwie?


Do czasu utworzenia rejestru BDO transportujący odpady zobowiązani byli do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na zasadach dotychczasowych (stara ustawa o odpadach  2001 r.). Zezwolenia te zachowywały ważność na czas jaki zostały wydane-ale do momentu uzyskania wpisu do BDO. Stąd chyba nie ma juz sensu składać wniosku o zmianę do starosty..tylko złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO..
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość01 luty 2018 o 12:25

Do Gość:
ok,ale oprocz tego ze jest nieprofesjonalnym zbierajacym jest jednoczesnie wytwarzajacym odpady i prowadzi ewidencjie. Rozumiem, ze z tego tytulu musi się zarejestrować do BDO?

F3odpowiedz
F4cytuj

Inspektor01 luty 2018 o 17:45

Do Gość
Zgodnie z art. 51 ust 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2018, poz. 21) Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

Jeżeli posiadasz pozwolenie na wytwarzanie odpadów to nie składasz wniosku, Marszałek wpisuje cię do rejestru na podstawie wydanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 66. 1. ww ustawy Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

W tym przypadku ewidencja odpadów nie jest wymagana jedynie w ramach prowadzenia nieprofesjonalnego zbierania odpadów (przeterminowane leki w aptekach, baterie w szkołach i sklepach itd.)

W trybie art 180 ww ustawy Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę
ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym,

podlega karze grzywny


F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.