Banner pazdziernik 2021 v2b

Gość

02 lipiec 2015 o 14:41

Czy już powstał rejestr BOD ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

02 lipiec 2015 o 18:21


jeszcze nie i nie wiadomo kiedy powstanie ;)

F4odpowiedz

GOŚĆ

18 luty 2016 o 09:30


Do czasu powstania BDO, GIOŚ stworzy rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czy tylko wprowadzający sprzęt mają z tego tytułu dodatkowy obowiązek składania jakichś informacji, czy zbierający też ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

22 luty 2016 o 09:57


do momentu, kiedy utworzą rejestr marszałkowski (BDO) zbierający ZSEiE mają obowiązek posiadać wpis do rejestru GIOŚ oraz składać sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za każde półrocze

F4odpowiedz

GOŚĆ

07 kwiecień 2016 o 10:23


Przepisy przejściowe w zakresie rejestru prowadzonego przez marszałków województw:Rejestr, o którym owa w art. 49 ust. 1 u.o., tworzy się najpożniej do dnia 24 stycznia 2018 roku (art.234 ust.1 i art. 238 ust. 1 u.o.).Podmioty objęte obowiązkiem wpisania do rejestru, o którym mowa w art. 39 ust. 1 u.o., są obowiązane do zlożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 u.o.).Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia Bazy Danych o Odpadach, w tym rejestru (art. 238 ust 2.)

F4odpowiedz

Gość

29 wrzesień 2017 o 11:23

Do GOŚĆ:
Witam,  BDO dotyczy wszystkich, którzy prowadzą gospodarkę odpadami ?  Nie tylko zbierający zużyty sprzęt ,czy odpady komunalne ,ale wszystkich ?

F4odpowiedz

Gość

29 wrzesień 2017 o 16:48

Do Gość:

No prawie wszystkich ;) Kogo będzie dotyczył rejestr wyjaśniają art. 50 (wpis na wniosek) i 51 (wpis z urzędu) ustawy o odpadach. Nie podlegają
wpisowi do rejestru:
1) osoba fizyczna
oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady
na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

2) podmiot
władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w
celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku
uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;


3) podmiot
prowadzący tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania
odpadów;


4) transportujący
wytworzone przez siebie odpady.

F4odpowiedz

Gość

29 wrzesień 2017 o 16:49

takze wprowadzających i data jest przesunieta na 2019

F4odpowiedz

Gość

02 październik 2017 o 09:54

Do Gość:
Bardzo dziękuję za odpowiedź.

F4odpowiedz

Gość

27 listopad 2017 o 10:39

Witam,
pracuje w firmie zajmującej się gospodarką odpadami (przyjęcie, wytwarzanie, przekazanie, przetwarzanie, zbieranie) w większości ja robię KPO dla kontrahentów. Czy jak powstanie BDO .to klient będzie miał obowiązek ważyć i wystawiać karty, czy nadal ja to będę robić ? Zdarza się ,że wytwórca nie posiada pozwolenia na dany kod  i dopiero po jakimś czasie uświadamia sobie prosząc o zmianę kodu. Będzie możliwość" cofnąć "  i zmienić ? Np: oddał odpad ,który był zakwalifikowany jako 15 02 02*, podpisał kartę ,ale po jakimś czasie dopiero sprawdził ,że powinno być 15 02 03. Czy w takiej sytuacji można zmienić ? Pozdrawiam.

F4odpowiedz

Gość

27 listopad 2017 o 13:15

Gość napisał:

Witam,
pracuje w firmie zajmującej się gospodarką odpadami (przyjęcie, wytwarzanie, przekazanie, przetwarzanie, zbieranie) w większości ja robię KPO dla kontrahentów. Czy jak powstanie BDO .to klient będzie miał obowiązek ważyć i wystawiać karty, czy nadal ja (....) Czy w takiej sytuacji można zmienić ? Pozdrawiam. 

Wg projektu KPO będą wystawiane elektronicznie. Wystawiać ją będzie posiadacz przekazujący odpad przed rozpoczęciem transportu-bo wymagane będzie podanie godziny jego rozpoczęcia. Co prawda w projekcie nowej KPO przy pozycji dotyczącej masy jest kolumna uwagi- aby kolejny przyjmujący mógł dokonać korekty masy (cyt. W przypadku dokonania uzasadnionej korekty masy transportowanych odpadów przez podmiot je przyjmujący, należy podać czynniki powodujące dokonanie tej korekty), ale na ten moment nie ma nawet rozpisanego przetargu na utworzenie BDO, tak więc nie jestem w stanie powiedzieć czy będą możliwe inne korekty (i jak ewentualnie będzie można je wprowadzić do bazy).
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter