Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU ODPADY-HELP.PL

I. Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu („Użytkownik”) podane w procesie rejestracji konta Użytkownika, przetwarzane są przez Usługobiorcę w celu możliwości logowania do serwisu, utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, uproszczonego korzystania z Forum, przesyłania newslettera oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług podmiotu przetwarzającego dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w rozporządzeniu RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Effeko Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań, NIP:7811913583. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi jedna lub więcej z poniższych:

 • udzielone przez Państwa zgody marketingowe,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozliczenie transakcji z Państwem zgodnie z przepisami prawa),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich, jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, zapewnienie przestrzegania regulaminu.

4. Państwa dane są przetwarzane w celu:

 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą).

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku skierowania do nas korespondencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator udzieli Państwu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Państwo przekażą termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Państwa w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

7. Państwa dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom lub organom uprawnionym, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi,
 • operatorom pocztowym,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkowników zgody na taką formę komunikacji.

10. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a ponadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

II. Pliki cookies

1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

2. Czym są pliki cookies.
Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki tekstowe z danymi, przechowywane na Twoim komputerze (smartfonie, tablecie itp.). Tworzone są w czasie przeglądania Serwisu. Takie rozwiązanie pozwala nam na rozpoznanie Twojego urządzenie i właściwe wyświetlenie treści Serwisu, dostosowując ją do Twoich preferencji. „Cookies” przechowują między innymi takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki.

3. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.
Cookies „tymczasowe” – pliki są zapisywane na Twoim urządzeniu, zostają usunięte po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Cookies „stałe” – pliki są przechowywane tak długo aż nie zostaną usunięte ręcznie lub są usuwane po upływnie z góry określonego czasu zapisanego, jako parametr w danym pliku.

4. Do czego używamy plików cookies.
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym Serwisie oraz poprawiamy, jakość oferowanych treści.

5. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

III. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej info@odpady-help.pl

Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.