Baner eko soft 2023 bdo

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU ODPADY-HELP.PL

I. Dane osobowe

odpady-help.pl Artur Domaszewicz, NIP:8862551423 będące właścicielem Serwisu odpady-help.pl działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Spółce.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest odpady-help.pl Artur Domaszewicz, NIP:8862551423 z siedzibą przy ulicy ul. J. Słowackiego 38A/15 w Poznaniu

Effeko przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są nam zwykle:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Effeko, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej[email protected], z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Jak chronimy Państwa dane

W Effeko na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wycieku danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno: obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów). Podejście to sprawia, że dane które nam przekazujesz są bezpieczne!

Jakie prawa Państwu przysługują?

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych gwarantują Państwu szereg praw, z których możesz korzystać wszędzie tam gdzie twoje dane są przetwarzane.

Prawo dostępu do danych osobowych. Jako osoba przekazująca nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo wiedzieć, jakie informacje posiadamy na Państwa temat oraz w jaki sposób i w jakich celach je przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych osobowych. Jeżeli uznasz, że dane osobowe, które są przetwarzane przez nas nie są już aktualne lub są niekompletne mają Państwo możliwość żądania poprawienia tych informacji. Zanim dokonamy edycji danych, które posiadamy w naszych systemach informatycznych możemy poprosić o informację potwierdzające autentyczność danych, które mają zostać zmodyfikowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawo to pozwala na żądanie wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • gdy kwestionują Państwo poprawność danych i na czas weryfikacji poprawności danych mamy zaprzestać ich przetwarzania,
  • gdy działania wykonywane przez nas na danych osobowych są niezgodne z prawem,
  • gdy dane są Państwu potrzebne do działań związanych z roszczeniami, mimo tego, że Effeko, jako Administrator nie potrzebuje już tych danych,
  • gdy wnoszą Państwo sprzeciw wobec jednego z naszych celów przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy wniosek do nas kierowany jest zasadny.

Prawo do usunięcia danych. Prawo to umożliwia żądanie od Administratora usunięcia danych osobowych. Proszę pamiętać jednak, że prawo to nie zawsze może być zrealizowane. Nie usuniemy danych np. gdy są nam niezbędne do wywiązania się z obowiązków nałożonych na Effeko przez przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu wobec czynności przetwarzania, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy przetwarzanie to wpływa na Państwa prawa lub wolności. Gdy, żądanie to będzie zasadne zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych. Powołując się na to prawo Administrator zobligowany jest, jeśli tylko posiada takie możliwości techniczne oraz organizacyjne do przesłania w formacie ustrukturyzowanym i powszechnie używanym danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mają Państwoprawo do wycofania jej w dowolnym momencie ale samo wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja przysługujących Państwu praw jest bezpłatna chyba, że zgodnie z regulacjami prawnymi uznamy Państwa żądania w sposób oczywisty za nieuzasadnione oraz nadmierne w takim przypadku możemy pobrać opłatę o rozsądnej wysokości adekwatną do poniesionego trudu przy realizowaniu wniosków o realizację praw. Wszelkiego rodzaju wnioski staramy się realizować bez zbędnej zwłoki odpowiemy na pewno w ciągu miesiąca. W przypadku wydłużenia czasu realizacji, co oznacza realizowanie wniosku dłużej niż miesiąc poinformujemy Państwa o tym fakcie i podamy przyczynę wydłużenia czasu realizacji żądania.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Gdy uznają Państwo że, naruszyliśmy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Polsce funkcję tą pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

Czy będziemy przekazywać Państwa dane?

Do realizacji niektórych celów, możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Podmioty, które wspierają nas w realizacji naszych działań to głównie:

  • firmy świadczące usługi hostingowe,
  • dostawcy systemów informatycznych.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej[email protected], z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

II. Pliki cookies

1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

2. Czym są pliki cookies.
Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki tekstowe z danymi, przechowywane na Twoim komputerze (smartfonie, tablecie itp.). Tworzone są w czasie przeglądania Serwisu. Takie rozwiązanie pozwala nam na rozpoznanie Twojego urządzenie i właściwe wyświetlenie treści Serwisu, dostosowując ją do Twoich preferencji. „Cookies” przechowują między innymi takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki.

3. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.
Cookies „tymczasowe” – pliki są zapisywane na Twoim urządzeniu, zostają usunięte po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Cookies „stałe” – pliki są przechowywane tak długo aż nie zostaną usunięte ręcznie lub są usuwane po upływnie z góry określonego czasu zapisanego, jako parametr w danym pliku.

4. Do czego używamy plików cookies.
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym Serwisie oraz poprawiamy, jakość oferowanych treści.

5. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

III. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej [email protected]

Newsletter