Baner eko soft 2023 bdo

Transport odpadów niebezpiecznych a ADR

Założony przez kabu 03 listopad 2020 o 09:20

Eduardo

04 lipiec 2024 o 18:17

napisał:

Jak zatem interpretować ten zapis w Dz.U. 2019 poz. 701?


2. Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382) odbywa się z zachowaniem przepisów

o transporcie towarów niebezpiecznych

Ja rozumiem to tak że każdy odpad niebezpieczny podlega pod ADR.


To oznacza że jeśli odpad niebezpieczny jest jednocześnie towarem niebezpiecznym. "Towary niebezpieczne to  materiały i przedmioty, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne w czasie transportu, mogą w sposób nagły i niekontrolowany, narazić na zagrożenie ludzi i środowisko" . Wszelkie wątpliwości rozwieje sekcja 14 karty charakterystyki

F4odpowiedz

Gość

04 lipiec 2024 o 18:25

napisał:Dzień dobry,

W spisie naszych odpadów znajduje sie kod 08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne i 08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne. W nich znajduje się 1/20 substancji, która ma swoj UN i wymaga transportu ADR. Czy w związku z tym taki odpad podchodziłby pod transport na umowie ADR?
 I byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś wyjaśniłby kiedy transport idzie pod pomarańczowe tablice. Bo z tego co rozumiem odpady/substancje niebezpieczne podlegające pod ADR jadą na umowie ADR, ale niekoniecznie transport musi być oznaczony. Z góry dziękuję.
Pytanie czy macie kartę charakterystyki produktu z którego powstał odpad. Należy sięgnąć na początek do sekcji 14, jeśli towar jest sklasyfikowany jako UN należy sprawdzić w tabeli czy są wyłączenia, ewentualnie skalkulować ilość pod 1.1.3.6

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter