Top bdo on line

Studnia głębinowa

Założony przez GOŚĆ 17 marzec 2014 o 14:07

Na podmioty posiadające studnie głębinowe nałożona jest konieczność składania informacji do WIOŚ o ilości pobranej wody w danym okresie. Czy podmiot który posiada studnię głębinową oraz wymagane decyzje musi przedkładać informację o ilości pobranej wody jeśli tej wody nie pobierał ?

Karol19 marzec 2014 o 12:52


  Sprawozdania o ilości pobranej wody, składa się w przypadku, gdy zapotrzebowanie instalacji na wodę jest wyższe niż 100 m3/dobę. Wtedy sprawozdanie składa się na formularzu określonym w załączniku 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacja instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215, poz. 1366).Jednak jeśli na pobór wód z tego ujęcia wydano pozwolenie wodnoprawne, to zazwyczaj na podstawie pozwolenia określone są wymagania co do prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody i wymagań co do składania ich do właściwego organu.Trudno jednoznacznie stwierdzić czy w przypadku braku poboru wód konieczne jest składanie informacji do WIOŚ. Na pierwszy rzut oka wydaje się że nie ma takie potrzeby, jednak zalecałbym skontaktować się telefonicznie z właściwym WIOŚ-em i dopytać czy potrzebne jest puste / zerowe zestawienie czy nie.Kwestia pomiarów oraz sprawozdawczości ujęta jest w ustawie POŚ art. 147 – 149.

F4odpowiedz

Gość19 kwiecień 2018 o 10:07

Witam, mam pytanie związane z nową ustawą prawa wodnego. Kto i w jaki sposób ustala opłatę zmienną za pobór wody ze studni głębinowej, komu płacić i na jakiej podstawie?

F4odpowiedz

Gość20 kwiecień 2018 o 08:53

Gość napisał:

 


Witam, mam pytanie związane z nową ustawą prawa wodnego. Kto i w jaki sposób ustala opłatę zmienną za pobór wody ze studni głębinowej, komu płacić i na jakiej podstawie?
Stawki jednostkowe opłat za usługi wodne są w rozporządzeniu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2502/1.Opłata zmienna uzależniona jest od realnego poboru wody(m3 pobranej) i celów poboru (art.274 pkt.2) prawa wodnego). Aby ustalić wielkość poboru podmiot zobowiązany do wnoszenia opłat za usługi wodne zobowiązany jest posiadać urządzenie pomiarowe, spełniające określone wymogi (art.303 PW). Jako podmiot jesteś zobowiązany do umożliwienia odczytu wskazań urządzenia przez pracownika wód polskich (patrz art.272 u.10-18 PW). ALE!

 Przepis dotyczący obowiązku posiadania określonych w ustawie urządzeń pomiarowych wejdzie w życie z początkiem 2021 roku. Do tego czasu ustalenie opłat następuje na podstawie art. 552 PW.

Informacje o wysokości, sposobie naliczenia opłaty i terminie płatności otrzymasz od "wód polskich". Jeden raz w okresie rozliczeniowym przysługuje ci reklamacja, jeżeli nie zgadasz się z wysokością naliczonej opłaty (art.273 PW).

 

 

 

F4odpowiedz

Gość10 wrzesień 2018 o 13:10

Dzień dobry,
jesteśmy nową firmą i za dwa kwartały rozliczaliśmy się już z Wodami Polskimi z poboru wód ze studni i wód opadowych. Mamy jednak jak się dowiedziałam obowiązek wysłania informacji do WIOŚ. Czy są jakieś formularze na takie informacje i jak często powinniśmy je wysyłać ? Co teraz zrobić z informacjami zaległymi za pierwsze półrocze?

F4odpowiedz

Gość17 wrzesień 2018 o 13:58

W rozporządzeniu ministra środowiska z 19.11.2008 zał 2 pkt 2 ujmuje się informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi, gdzie jest mowa o oczyszczalni. Jeżeli takiej nie posiadamy, a ścieki idą do rzeki (mamy pozwolenie) , to co trzeba wpisać w tę tabelę ?

F4odpowiedz

Gość20 wrzesień 2018 o 13:20

Gość napisał:Dzień dobry,

jesteśmy nową firmą i za dwa kwartały rozliczaliśmy się już z Wodami Polskimi z poboru wód ze studni i wód opadowych. Mamy jednak jak się dowiedziałam obowiązek wysłania informacji do WIOŚ. Czy są jakieś formularze na takie informacje i jak często powinniśmy je wysyłać ? Co teraz zrobić z informacjami zaległymi za pierwsze półrocze?


Art. 101 prawa wodnego określa kto jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów, art. 304 to terminy przekazywania wyników. Zgodnie z art. 477 kto nie przekazuje wyników lub przekazuje je nieterminowo podlega karze grzywny. 
F4odpowiedz

Gość22 październik 2018 o 13:40

Jeżeli nasz pobór wody ze studni głębinowej wynosi średnio na dobę ok 3m sześcienne, to czy musimy mieć decyzję na korzystanie z tej studni i czy musimy składać sprawozdania z pobieranej wody do Wód Polskich ?

F4odpowiedz

Gość24 październik 2018 o 09:32

Zależy to od celu poboru wody. Jeśli woda pobierana jest przez firmę (cele gospodarcze) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane. Jeśli woda pobierana jest przez osobę fizyczną (studnia przy domu). Pozwolenie nie jest wymagane.

Warto pamiętać, że w razie potrzeby należy uzyskać pozwolenie na budowę studni oraz na pobieranie wody z tej studni (dwa element wymagające pozwolenia).

F4odpowiedz

Gość24 październik 2018 o 11:47


Woda ze studni pobierana jest przez naszą firmę. Wyczytałam w PW paragraf 9 pkt 1, że pomiary pobieranej wody prowadzi się, gdy zapotrzebowanie instalacji jest większe niż 100 m3 na dobę. W naszym pozwoleniu jest określona maksymalna ilość poboru, która wynosi średnio 2,5 m3 na dobę. Czy w związku z tym musimy robić jakieś pomiary i składać jakieś sprawozdania, kiedy  i do kogo?

F4odpowiedz

Gość25 październik 2018 o 08:59

Nie, tylko zakłady które pobierają 100m3 na dobę są zobligowane do wykonywania pomiarów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter