iza821114 październik 2020 o 14:02

Witam.
Jesteśmy prywatną firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącą PSZOK na podstawie umowy podpisanej z gminą. Ponadto odbieramy odpady komunalne od firm prywatnych na podstawie już umów prywatnych. Mamy decyzję na zbieranie, transport, pozwolenie zintegrowane. Nie prowadzimy żadnego zakładu przetwarzania. Sprzęt elektryczny zebrany w PSZOKU jst przekazywany dalej ostatecznemu recyklerowi. A meble, odpady segregowane itd. dalej pośrednikom, sami niczego nie sortujemy na naszym zakładzie, nie mamy bazy magazynowej.  Do tej pory w wersji papierowej za 2018 zostały złożone następujące sprawozdania:
1. do gminy - sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, PSZOK

2. do GIOŚ - sprawozdanie w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za 2018 rok,
3. do Urzędu Marszałkowskiego - zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi raz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W tym roku wg. mnie moja firma powinna złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami przez system BDO wypełniając jedynie Dział IX Tabelę 1 tj.  Informacja o masie zebranego zużytego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Ale czy nie powinniśmy również wypełnić Działu XII? Wydaje mi się, że nie bo podświetlając "?" w sprawozdaniu w BDO widzę, że wykluczeni z wypełniania tego działu są: podmioty z art. 9n pkt 1 oraz  9 na pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach.

Więc bardzo proszę o pomoc, czy powinniśmy wypełniać Dział XII ????

Bardzo dziękuję za zainteresowanie.
Admin16 październik 2020 o 11:23

Wątek został zamknięty.

Powód: temat został poruszony w innym wątku.

Zapraszamy do kontynuacji tematu pod linkiem: https://odpady-help.pl/forum/threads/sprawozdania-za-rok-2019/posts

Jeżeli nie zgadzasz się z powodem zamknięcia wątku prosimy o skontaktowanie się z Administratorem forum.

Newsletter