Top bdo wrzesien 2020

Sprawozdanie

Założony przez GOŚĆ 20 sierpień 2014 o 11:24

Zgodnie z art. 9n ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu. Zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym część V musi policzyć "Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła". Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, ww. poziom wylicza się ze wzoru:

Ppmts = Mrpmts/Mwpmts x100% z czego Mwpmts= Mo x Upmts, a Mo - łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stąd moje pytanie, co w sytuacji, gdy podmiot przez cały rok odebrał i

Admin21 sierpień 2014 o 10:51


Witam,jak najbardziej rozumiem problem i on nie wynika z niezrozumienia przepisów tylko z ich ułomności. Niestety zapisy ustawy jak i ww. rozporządzenia są nie do zastosowania w praktyce.Po pierwsze wzór jest podany na obliczenie poziomu dla całej gminy. Co jeżłi podmiot obsługuje tylko część gminy? Jak zastosować wzór?Po drugie wzór jest skonstruowany na okres roczny? Jak podawać poziom w okresach kwartalnych?Osobiście uważam, że ten poziom powinna obliczać gmina na podstawie wpłynięcia wszystkich kwartalnych sprawozdań od wszystkich podmiotów działających na terenie danej gminy. Inaczej się nie da.Czy grozi pomdmiotowi kara zgodnie z art 9x... niestety nie odpowiem, bo przepisy przepisami a i tak w 99% wszystko zależy od woli urzędnika. Pozdrawiam

F4odpowiedz

GOŚĆ25 wrzesień 2014 o 13:03


Witam,czy w sprawozdaniu kwartalnym należy ująć odpady odbierane od podmiotów gospodarczych (z pojemników), z którymi mamy indywidualnie podpisaną umowę i ewidencjonować je jako odebrane odpady komunalne w KEO, czy może wykazywać je w sprawozdaniu do marszałka i ewidencjonować jako przyjęte w KEO?

F4odpowiedz

Magda01 październik 2014 o 14:13


Witam,Rozumiem, że to odpady komunalne odbierają Państwo od podmiotów gospodarczych?Jeśli mają Państwo podpisane z tymi podmiotami osobne umowy – i to wynika z faktu, że gmina nie objęła ich systemem odbioru komunalnych odpadów – to muszą je Państwo wykazywać tylko w sprawozdaniu do marszałka (ewidencjonować jako przyjęte w KEO).To, czy gmina odbiera odpady komunalne od podmiotów gospodarczych czy też nie, można znaleźć w regulaminie utrzymania czystości i porządku, który każda gmina musi posiadać.Pozdrawiam!

F4odpowiedz

GOŚĆ02 październik 2014 o 14:00


Tak, chodzi o odpady komunalne. Gmina nie odbiera od podmiotów gospodarczych odpadów komunalnych, ale żąda by wykazywać te odpady (odebrane na podstawie  indywidualnie zawartych umów przez naszą firmę ) w sprawozdaniach kwartalnych. Czy jest w związku z tym jakieś prawnie uzasadnienie  gdzie  wykazywać te odpady ?Pozdrawiam.

F4odpowiedz

GOŚĆ03 październik 2014 o 15:39


To zależy od regulaminu gminy. Jak nie ma tam napisane, że gmina obejmu niezamieszkałe to nie mają prawa żądac informacji. Skoro nie chcą zorganizować odbioru odpadów od firm, czyli za to nie płacą to dlaczego chca brać te ilości do swoich rozliczeń? pewnie im wskaźniki nie wychodza ;]komunalke od firm nie objetych przez ten system gminny sprawozdaje się do marszałka 

F4odpowiedz

Gość05 maj 2017 o 07:08

"To zależy od regulaminu gminy. Jak nie ma tam napisane, że gmina
obejmuje niezamieszkałe to nie mają prawa żądać informacji. Skoro nie chcą
zorganizować odbioru odpadów od firm, czyli za to nie płacą to dlaczego chcą brać te ilości do swoich rozliczeń? pewnie im wskaźniki nie wychodzą ;]


komunalkę od firm nie objętych przez ten system gminny sprawozdaje się do marszałka "


Gmina nie obejmuje posesji niezamieszkałych w naszym mieście. Żądają jednak składania sprawozdań o odebranych odpadach , co wiąże się z koniecznością uzyskania poziomów odzysku i recyklingu przez naszą firmę. My tych poziomów nie uzyskujemy, więc gmina chce nam nałożyć kary. Jak postępować w tym temacie?
F4odpowiedz

Gość10 maj 2017 o 08:27

Hej, kiedyś nie było dokładnie określone, czy trzeba ujmować odpady z niezamieszkałych jeśli gmina nie objęła ich systemem, Teraz podejście się zmieniło i trzeba się z tego sprawozdawać (w przypisach do wzoru sprawozdania półrocznego jest napisane, że trzeba składać za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe bez warunku czy gmina je objęła czy nie).
Co do poziomów to firma odbierająca musi uzyskać poziomy recyklingu itd. jeśli odbiera komunalne na podstawie umów z poszczególnymi nieruchomościami(art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku). Czyli jeśli gmina nie objęła niezamieszkałych systemem to pewnie macie z właścicielami tych nieruchomości jakieś umowy i powinniście poziomy uzyskiwać. Zapis w ustawie jest dziwny, ale pewnie na nim opiera się gmina.

F4odpowiedz

Gość07 styczeń 2019 o 07:27

Czy nowe sprawozdanie roczne o zebranych odpadach  metalu, papieru, tworzyw dotyczy odpadów zebranych od osób prywatnych, czy firm ? Dotyczy to np. 150101 tylko komunalnych, czy niekomunalnych również?

F4odpowiedz

Gość07 styczeń 2019 o 11:32

Gość napisał:

Czy nowe sprawozdanie roczne o zebranych odpadach  metalu, papieru, tworzyw dotyczy odpadów zebranych od osób prywatnych, czy firm ? Dotyczy to np. 150101 tylko komunalnych, czy niekomunalnych również?


I czy wlicza się w to metale zbierane przez skupy złomu?
F4odpowiedz

Gość07 styczeń 2019 o 19:20

Gość napisał:


Gość napisał:


Czy nowe sprawozdanie roczne o zebranych odpadach metalu, papieru, tworzyw dotyczy odpadów zebranych od osób prywatnych, czy firm ? Dotyczy to np. 150101 tylko komunalnych, czy niekomunalnych również?I czy wlicza się w to metale zbierane przez skupy złomu?

To sprawozdanie dotyczy tylko frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przyjętych bezpośrednio od ludności. Nie określono dokładnie kodów odpadów, które powinny być uwzględniane w sprawozdaniu, ale na pewno będą to te z grupy 15 01, 17 04 i 20 01.
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter