Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Problemy, błędy w KPO/KPOK

Założony przez Mln 03 luty 2020 o 13:46

Gość

26 maj 2020 o 10:58

Gość napisał: amożna udostępnić dane innemu użytkownikowi wówczas będzie on kolejnym głównym użytkownikiem, ale wtedy musi mieć też upoważnienie do składania sprawozdań. 


Gość napisał:urzędnik podrzędny nie ma wglądu do sprawozdańGość napisał:
Gość napisał:
Witam mam pytanie jesteśmy firmą która wytwarza kilka kodów odpadów. Sprawozdania robi nam firma zewnętrzna, moje pytanie : jakie dane musimy udostępnić firmie zewnętrznej aby wykonała sprawozdanie za rok 2019? KPO i dane do logowania do systemu bdo wystarcza?
Z góry dziękuje za pomoc
Trudno teraz będzie "zlecać" wykonanie tego sprawozdania firmą zewnętrznym. W teorii sprawozdanie może składać osoba będąca użytkownikiem głównym czyli osoba posiadająca uprawnienie do reprezentacji podmiotu lub upoważnienie. Tylko trzeba pamiętać, że użytkownik główny loguje się przez swój profil zaufany. Ja sobie nie wyobrażam, aby podać komuś tak poufne dane.

Witam,można zlecić wykonanie tego sprawozdania firmie zewnętrznej poprzez utworzenie konta dla tej firmy jako "użytkownik podrzędny".
F4odpowiedz

Gość

26 maj 2020 o 11:13

Gość napisał:


Gość napisał: amożna udostępnić dane innemu użytkownikowi wówczas będzie on kolejnym głównym użytkownikiem, ale wtedy musi mieć też upoważnienie do składania sprawozdań. 
Gość napisał:urzędnik podrzędny nie ma wglądu do sprawozdań

Gość napisał:
Gość napisał:
Witam mam pytanie jesteśmy firmą która wytwarza kilka kodów odpadów. Sprawozdania robi nam firma zewnętrzna, moje pytanie : jakie dane musimy udostępnić firmie zewnętrznej aby wykonała sprawozdanie za rok 2019? KPO i dane do logowania do systemu bdo wystarcza?
Z góry dziękuje za pomoc
Trudno teraz będzie "zlecać" wykonanie tego sprawozdania firmą zewnętrznym. W teorii sprawozdanie może składać osoba będąca użytkownikiem głównym czyli osoba posiadająca uprawnienie do reprezentacji podmiotu lub upoważnienie. Tylko trzeba pamiętać, że użytkownik główny loguje się przez swój profil zaufany. Ja sobie nie wyobrażam, aby podać komuś tak poufne dane.

Witam,


można zlecić wykonanie tego sprawozdania firmie zewnętrznej poprzez utworzenie konta dla tej firmy jako "użytkownik podrzędny".


Nie, ponieważ użytkownik podrzędny nie może składać sprawozdań.

F4odpowiedz

KarolinaS

26 maj 2020 o 11:33

Gość napisał:


Gość napisał:
Gość napisał: amożna udostępnić dane innemu użytkownikowi wówczas będzie on kolejnym głównym użytkownikiem, ale wtedy musi mieć też upoważnienie do składania sprawozdań.  Gość napisał:urzędnik podrzędny nie ma wglądu do sprawozdańGość napisał:
Gość napisał:
Witam mam pytanie jesteśmy firmą która wytwarza kilka kodów odpadów. Sprawozdania robi nam firma zewnętrzna, moje pytanie : jakie dane musimy udostępnić firmie zewnętrznej aby wykonała sprawozdanie za rok 2019? KPO i dane do logowania do systemu bdo wystarcza?
Z góry dziękuje za pomoc
Trudno teraz będzie "zlecać" wykonanie tego sprawozdania firmą zewnętrznym. W teorii sprawozdanie może składać osoba będąca użytkownikiem głównym czyli osoba posiadająca uprawnienie do reprezentacji podmiotu lub upoważnienie. Tylko trzeba pamiętać, że użytkownik główny loguje się przez swój profil zaufany. Ja sobie nie wyobrażam, aby podać komuś tak poufne dane.

Witam,
można zlecić wykonanie tego sprawozdania firmie zewnętrznej poprzez utworzenie konta dla tej firmy jako "użytkownik podrzędny".Nie, ponieważ użytkownik podrzędny nie może składać sprawozdań.


Witam!
Nie rozumiem Państwa problemów. Mam SWÓJ profil zaufany i nikt nie podaje mi żadnych danych dostępowych do swoich profili. Jestem użytkownikiem głównym w ponad 100 firmach, mam od tych firm pełnomocnictwa i na tej podstawie prowadzę tym firmom ewidencję odpadów, a jak będzie możliwość składania sprawozdań, to sprawozdania te będę składała. Nie ma co doszukiwać się problemów tam, gdzie ich nie ma. 
F4odpowiedz

Gość

27 maj 2020 o 09:23

Gość napisał:Prowadzimy PSZOK i przyjmujemy tylko i wyłącznie odpady komunalne w punkcie stacjonarnym . Dotychczas przekazywaliśmy odpady do odbiorców na podstawie zwykłych kart przekazania odpadu. Teraz pojawił się problem z rodzajem generowanych kart ewidencji i kart przekazania bo pojawiły sie KEOK i KPOK


Ustawa

mówi, że KPOK wystawia podmiot odbierający odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów,

odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego

rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do

prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania

odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.


Wg tego zapisu wydawałoby się, że   KPOK wystawia podmiot odbierający odpady z nieruchomości ( w wielkim skrócie chodzi o śmieciarkę opróżniającą kontenery z nieruchomości) a

nie podmiot prowadzący zbieranie w punkcie stacjonarnym .W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ( trafiam na różne interpretacje)   zasięgałam informacji w innych PSZOK -ach i w firmach z branży - każdy generuje

karty przekazania wg uznania i nikt nie potrafi tego uzasadnić i podeprzeć jakimiś przepisami. Jedni wystawiają KPO inni KPOK a jedna z firm w zależności od ,, życzenia odbiorcy " czyli dla jednych wystawia KPO dla drugich KPOK   co dla mnie jest kompletnie bez sensu .


Jeden z argumentów za wystawianiem KPOK był taki że KPOK pokazuje, że jest to karta dotycząca odpadów komunalnych co nie do końca mnie przekonuje ponieważ kod odpadu umieszczany na karcie - w naszym przypadku są to w większości 20- tki i tak określa rodzaj i pochodzenie odpadu jako odpad komunalny.


Proszę o wyjaśnienie wątpliwości
Powyżej przytoczono art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach. Proszę zwrócić uwagę również na art. 67 ustawy o odpadach, który mówi:Art. 67. [Dokumenty
ewidencji odpadów]

1. Ewidencję odpadów prowadzi
się z zastosowaniem następujących dokumentów:

(…)

3) w przypadku:

a) podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) posiadacza odpadów prowadzącego
zbieranie lub przetwarzanie odpadów  komunalnych,

c) transportującego odpady komunalne

- karty przekazania odpadów komunalnych.
F4odpowiedz

Gość

27 maj 2020 o 10:25

Mam pytanie do osób które ewidencjonują odpady wytwarzane w ramach usług. Mam ten sam kod wytworzony w różnych województwach. W zakladce wytworzone zaznaczam check-box i wpisuje nazwę gminy, natomiast na wydruku KEO nie ma żadnej o tym adnotacji, jak wydrukować KEO dla poszczególnych gmin?

F4odpowiedz

Gość

27 maj 2020 o 14:10

Gość napisał:

Mam pytanie do osób które ewidencjonują odpady wytwarzane w ramach usług. Mam ten sam kod wytworzony w różnych województwach. W zakladce wytworzone zaznaczam check-box i wpisuje nazwę gminy, natomiast na wydruku KEO nie ma żadnej o tym adnotacji, jak wydrukować KEO dla poszczególnych gmin?

Nie ma takiej opcji dla gmin i nie będzie. Przypisy do KEO zawierają informację, że dla usług ma być osobne KEO dla województwa, a nie jak dotychczas dla gminy. BDO tego nie realizuje. Wydruk karty na nadal wersja beta (w podglądzie wydruku jest nadal w nagłówku Środowisko testowe). To ma raczej niski priorytet i prędko zmiany bym nie oczekiwał.

F4odpowiedz

Gość

28 maj 2020 o 11:04

Witam 

Kontaktowaliśmy się z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie i uzyskaliśmy następującą odpowiedź,  choć  zaznaczam , że  Pani nie była 100% pewna  : Odpady z kodem 20 przekazujemy na KPOK ale opakowania czyli 15- tki  i opony czyli 16 01 03  można oddać na KPO bo firmy inaczej nie chcą ich odbierać . :) Na pytanie jak skorygować błędnie wystawione karty nie udało mi się uzyskać odpowiedzi . Urząd ponoć bombarduje Ministerstwo pytaniami bo tego typu  błedów jest mnóstwo ale nie ma wytycznych . Ktoś z Państwa ma podobny problem ?


F4odpowiedz

Gość

28 maj 2020 o 11:18

Gość napisał:Prowadzimy PSZOK  i przyjmujemy tylko i wyłącznie odpady komunalne w punkcie stacjonarnym . Dotychczas przekazywaliśmy odpady do odbiorców na podstawie zwykłych kart przekazania odpadu. Teraz pojawił się problem z rodzajem generowanych kart ewidencji i kart przekazania bo pojawiły sie  KEOK i KPOK


Ustawa

mówi, że KPOK wystawia podmiot odbierający odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów,

odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego

rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do

prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania

odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.


Wg tego zapisu wydawałoby się, że    KPOK wystawia podmiot odbierający odpady z nieruchomości ( w wielkim skrócie  chodzi o śmieciarkę opróżniającą kontenery z nieruchomości)  a

nie podmiot prowadzący zbieranie w punkcie stacjonarnym .W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ( trafiam na różne interpretacje)   zasięgałam informacji w innych PSZOK -ach  i w firmach z branży - każdy generuje 

karty przekazania wg uznania  i nikt nie potrafi tego uzasadnić i podeprzeć jakimiś przepisami.  Jedni  wystawiają KPO inni KPOK  a  jedna z firm  w zależności od  ,, życzenia odbiorcy  "  czyli dla jednych wystawia  KPO dla drugich KPOK    co dla mnie jest kompletnie bez sensu .


Jeden z argumentów za wystawianiem KPOK był taki  że KPOK pokazuje,  że  jest to karta dotycząca odpadów komunalnych  co nie do końca mnie przekonuje ponieważ  kod odpadu umieszczany na karcie  - w naszym przypadku są to w większości  20- tki  i tak określa rodzaj i pochodzenie odpadu  jako odpad komunalny.


Proszę o wyjaśnienie wątpliwości

Odpowiedź jest prosta. Osoba fizyczna jest zwolniona z ewidencji odpadów. Ponadto osoba fizyczna jest również transportującym odpady więc karta na czas przewozu również nie jest potrzebna. Podczas przyjmowania takiej osoby należy jedynie zaznaczyć w ewidencji, że odpad został odebrany od osoby zwolnionej z prowadzenia ewidencji i system nie będzie chciał żadnych kart. Podczas wywożenia odpadów z PSZOKU do miejsca utylizacji należy już taką kartę wystawić, gdzie podmiotem jest PSZOK, transportującym firma, która ma bdo i wiezie ładunek (może być ten sam co właściciel pszoku jeżeli ma własny transport) oraz odbierający. Nic więcej nie trzeba gdyż ewidencja ma specjalną rubrykę komunalną :)


F4odpowiedz

Gość

25 wrzesień 2020 o 11:11

Jesteśmy Przekazującym i Transportującym odpady. Przejmujący odrzucił KPO z uwagami o masie odpadu. Z poziomu Przekazującego poprawiłam masę i zatwierdziłam. Korekta znajduje się w Potwierdzenie Wygenerowane na poziomie Transportującego. Tu można wydrukować potwierdzenie lub zobaczyć podgląd. Czy powinnam coś jeszcze wykonać? Co stanie się teraz z tą kartą? Zatwierdzi ją Przejmujący?

F4odpowiedz

Gość

25 wrzesień 2020 o 12:10

Gość napisał:

Jesteśmy Przekazującym i Transportującym odpady. Przejmujący odrzucił KPO z uwagami o masie odpadu. Z poziomu Przekazującego poprawiłam masę i zatwierdziłam. Korekta znajduje się w Potwierdzenie Wygenerowane na poziomie Transportującego. Tu można wydrukować potwierdzenie lub zobaczyć podgląd. Czy powinnam coś jeszcze wykonać? Co stanie się teraz z tą kartą? Zatwierdzi ją Przejmujący?

skorygowaną kartę musi jeszcze raz zaakceptować odbiorca/przejmujący. jeśli on to uczyni, można będzie potwierdzić transport i KPO będzie zamknięta.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter