Top bdo on line

Opłaty środowiskowe

Założony przez GOŚĆ 28 listopad 2012 o 15:18

Gość18 grudzień 2018 o 10:00

Jeśli będziesz miał kontrolę opłata zawsze wyjdzie taniej.

Kary są od 500 zł za rok braku sprawozdania. Z firmami, z którymi miałem do czynienia nałożone kary wyniosły ok. 2000 za każdy rok braku sprawozdania. I oczywiście został nałożony obowiązek uiszczenie zaległej opłaty łącznie z podwyższeniem za jej brak i odsetkami.

Jeśli uiścisz opłaty za brakujące lata też grozi mandat za zrobienie tego nie w terminie ale organy kontrolne patrzą wtedy łagodniej - przynajmniej tak deklarują.
Jeśli nie będziesz mieć kontroli, a WIOŚ obecnie ma tyle obowiązków dodatkowych, że małe firmy kontroluje tylko po donosach, to po 5 latach zaległe opłaty się przedawniają.


F4odpowiedz

Gość18 grudzień 2018 o 10:08

Gość napisał:

Jeżeli jesteśmy zbierającym i mamy w decyzji informację o "tymczasowym magazynowaniu odpadów u prowadzącego zbieranie przed transportem do posiadaczy uprawnionych do gospodarowania....", to czy musimy wnosić jakieś opłaty do marszałka z tego tytułu za korzystanie ze środowiska , jako magazynujący?


Opłaty za korzystanie ze środowiska płaci się tylko za składowanie odpadów na składowisku lub za magazynowanie niezgodnie z posiadaną decyzją. Jeśli magazynujecie odpady zgodnie z decyzją to z tego zakresu nie płacicie opłat środowiskowych.


F4odpowiedz

Gość18 grudzień 2018 o 10:09

Gość napisał:Na stronie gov jest zapis, że " do wypełnienia wykazów i wyliczenia

należnej opłaty za korzystanie ze środowiska wykorzystaj dane z

aktualnych ewidencji, które prowadzisz. Są to takie ewidencje jak:

- gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza"

O jaką ewidencję chodzi? Czy są jakieś formularze do prowadzenia takiej ewidencji?

Nie, nie ma - co do zasady samo sprawozdanie o opłatach za korzystanie ze środowiska przygotowywane raz do roku traktuje się jako ewidencję "aktualizowaną raz do roku" :) Nie ma osobnych formularzy ani wytycznych do ewidencji emisji ;)
F4odpowiedz

Gość31 styczeń 2019 o 13:13

Witam,

Mam pytanie w sprawie naliczenia opłat za składowanie odpadów na składowisku o kodzie 19 05 99. Rozumiem, że gdy składuję je selektywnie i spełniam wymagania co do jakości powstałego odpadu po MBP mogę sobie zmniejszyć opłatę o te 75%. A co z odpadami składowanymi nieselektywnie? we wzorze wykazu przy odpadach składowanych nieselektywnie nie ma przypisu 5 który mówi o możliwości zmniejszenia opłaty. Proszę o pomoc bo gra idzie o ogromne pieniądze a raczej głównie odpad 19 05 99 składowany jest nieselektywnie - zmieszany z innymi odpadami.

F4odpowiedz

Gość12 luty 2019 o 13:53

Gdzieś doczytałam, że wskaźnik emisji przy przeładunku olejów silnikowych standardowo wynosi 0,0013 kg/Mg. Czy ta wartość ulega jakimś zmianom, czy jest stała ?

F4odpowiedz

Gość14 maj 2019 o 13:10

Dzień dobry,
do tej pory w raportach do KOBIZE składałam tabelę "A" dotyczącą przeładunku oleju napędowego do naszego zbiornika. Znalazłam jakieś rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy
o emisjach gazów cieplarnianych załącznik nr 4. Czego on dotyczy i komu się taki formularz składa ?


F4odpowiedz

Gość15 maj 2019 o 14:53

Gość napisał:Dzień dobry,

do tej pory w raportach do KOBIZE składałam tabelę "A" dotyczącą przeładunku oleju napędowego do naszego zbiornika. Znalazłam jakieś rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy

o emisjach gazów cieplarnianych załącznik nr 4. Czego on dotyczy i komu się taki formularz składa ?


Raczej dotyczył bo to rozporządzenie uchylono w 2016 roku na mocy Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych :)

F4odpowiedz

Gość09 styczeń 2020 o 06:44

Witam,
Opłaty za 2019 roku składamy już na nowym druku? 

F4odpowiedz

Gość28 styczeń 2020 o 14:09

Skąd wziąć wskaźniki żeby wyliczyć emisję biogazu z oczyszczalni?

F4odpowiedz

Gość19 luty 2020 o 21:05

Ponawiam pytanie skad brac wskazniki emisji,wyniki pomiarów. Proszę o wyjaśnienie tej części.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter