Top banner luty 2020 bdo

Operat ppoż- dla podmiotu czy dla obiektu?

Założony przez 30 lipiec 2019 o 13:29
Witajcie, mam pytanie, występuję właśnie o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, mam opracowany operat ppoż na halę magazynową do zbierania odpadów złomu dla spółki X. Czy w momencie kiedy będę chciała wynająć całą lub część hali nowy najemca będzie musiał wykonać nowy operat ppoż?
(który właściwie nie będzie się różnił od tego , który mam). Czy do swojego wniosku mógłby załaczyć ten sam operat, który opisuje warunki ppoż dla całego obiektu? 

Gość31 lipiec 2019 o 23:01

Jesli nowy najemca bedzie rowniez magazynowal odpady, uwazam ze powinie wykonac nowy operat ppoz. gdyz zmieni sie maksymalna ilosc odpadow mozliwa do magazynowania w danej chwili w tej strefie pozarowej a taka ilosc zaklada rzeczoznawca do wyliczenia gestosci obciazenia ogniowego.
Zbierasz tylko zlom metali czy np kable tez? Jesli tak, powinienes miec tez monitoring wizyjny....

F4odpowiedz

Gość01 sierpień 2019 o 08:40

Do Gość:
Zgadzam się z poprzednikiem. Ponadto, Najemca może magazynować całkiem inne odpady, które mogą wypłynąć na warunki p.poż.

F4odpowiedz

D.02 sierpień 2019 o 09:46

Jak najbardziej jak wskazują przedmówcy. Dziwi mnie tylko że na odpady złomu robił ktoś operat - skoro jeśli tylko metale to są to odpady niepalne - na które nie potrzeba operatu.

Chyba że są tam np. inne odpady klasyfikowane jako palne  np. kable w otulinie itp.

Operat robi się dla obiektu/miejsca magazynowania odpadów.

F4odpowiedz

Krystyna05 sierpień 2019 o 10:14

Są to odpady złomu, nie mam kabli  operat podobno i tak się robi bo np. nigdy nie wiadomo co będzie w danej partii odpadów, np pyły etali, które juz są palne. Z drugiej strony mam w operacie opisane że "nie magazynuje się materiałów palnych"....Teraz mam placić kolejne parę tysięcy za okładkę de facto bo operat dla obiektu wraz z obliczeniem obciązenia ogniowego mam wykonany, może wystarczy mi opinia rzeczoznawcy, że mimo wzrostu ilości odpadów złomu w obiekcie nie zmienią sie  warunki ppoż?

F4odpowiedz

D.06 sierpień 2019 o 10:56

Ewidentnie ktoś się mija z prawdą albo chętnie che przytulić pewną sumę $. Operat przeciwpożarowy wykonuje się dla odpadów palnych które będą magazynowane na danym terenie. Ma przecież Pani wyszczególnione kody odpadów które będą magazynowane - ewidentnie moża stwierdzić czy to odpady palne czy nie- jeśli sam metal to jednoznacznie odpady niepalne. Operat wykona ktoś na wyrost bazując na "niepełnej wiedzy inwestora" i konunktury rynku.  Ja osobiście nie robiłbym, żądał operatu ppoż dla odpadów niepalnych wykazanych kodami odpadów. I tyle.

F4odpowiedz

Krystyna07 sierpień 2019 o 14:25

"podmiot prowadzący skup złomu powinien sporządzić operat przeciwpożarowy,ze względu na możliwość pojawienia się pyłów w powietrzu. Nie ma niestety definicji odpadów palnych, ani kryteriów, które pozwalają na dokonanie oceny, czy dany rodzaj zbieranych odpadów będzie na pewno odpadem niepalnym.

Poza tym, nigdy nie ma pewności, czy przyjmowane odpady metali są faktycznie odpadami niepalnymi, gdyż mogą być zanieczyszczone substancjami palnymi, np. smarami czy olejami. O tym, czy dany konkretny odpad jest odpadem niepalnym ustalić można zawsze, chociażby poprzez poddanie odpadu badaniom. W przypadku zbierania odpadów metali wytworzonych w różnych źródłach, nie można wykluczyć zanieczyszczeń odpadów substancjami palnymi."

Po takich opiniach w internecie i stanowisku strażaka i urzędnika zdecydowałam się wykonać operat, gdyż nie chciałam zostać bez zezwolenia. Poza tym zbieram też formy  odlewnicze, wióry, nie tylko złom 17 04 05. A złożony dnia 4 września 2019 wniosek bez załącznika w postaci operatu (brak formalny) będzie uznany za niekompletny a termin uzupełnienia braków 7 dni i takim sposobem stawiają nas pod ścianą. 

Ciekawa tez jestem czy starając się o nowe zezwolenie na zbieranie będę czekać " w kolejce" z wnioskami do zmiany, bo już teraz czeka się kilka miesięcy na kontrolę WIOŚ przed wydaniem zmiany decyzji


F4odpowiedz

D.08 sierpień 2019 o 07:55

Nie do końca prawda ze nie ma określonych odpadów palnych są - proszę zerknac do projektowanej zmiany ustawy - ta która ma wejść od września - jest tam katalog info odpadów palnych.

F4odpowiedz

Patryk G.12 sierpień 2019 o 14:57

A jak by rozumieć to w ten sposób?
Do wydania nowej decyzji potrzebny jest operat. Jeżeli ktoś ma dopiero składować w tej hali odpady wtedy zmieniają się warunki składowania (magazynowania) w decyzji aktualnej, więc wychodzi na to że operat ponownie trzeba zrobić, aby wnioskować o decyzję zaktualizowaną o nowe miejsca składowania odpadów (ew. rodzaje). W związku z powyższym, myślę że Pan jaki i przyszły najemca musi mieć osobny operat.

F4odpowiedz

Gość13 sierpień 2019 o 12:45

Do D.:
Ten katalog jest niezamknięty.

F4odpowiedz

Gość31 październik 2019 o 19:31

Operaty będą musieli przygotować wszyscy ci, którzy zbierają lub przetwarzają odpady. W kontekście powyższego obowiązku warto zwrócić uwagę na przepis art. 41a. ust. 8 ustawy o odpadach, który jasno wskazuje, że przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli PSP oraz sporządzenia operatu przeciwpożarowego nie stosuje się do zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. Niestety, żadne przepisy nie definiują pojęcia „odpady palne”, a jest to kwestia kluczowa dla rozstrzygnięcia, czy do danego wniosku należy przedłożyć operat, czy też nie. Jest to duże niedociągnięcie legislacyjne, które już na wstępie rodzi wątpliwości. Według opinii Ministerstwa Środowiska (pismo z dnia 25 września 2018 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) o kwalifikacji odpadów pod tym kątem decydują ich właściwości, przy czym nien należy tego utożsamiać wyłącznie z właściwościami utleniającymi HP2 i łatwopalnymi HP3, które to właściwości decydują o tym, czy odpady są niebezpieczne. Według Ministerstwa Środowiska oceny odpadów należy dokonać na podstawie wiedzy merytorycznej, literatury i w razie potrzeby – opinii Państwowej Straży Pożarnej. Istotny w tym względzie może być również przepis skierowany do organu właściwego do wydania zezwolenia, zgodnie z którym w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów (art. 42 ust. 3 ustawy o odpadach). Wynika z tego, że ostatecznie to organ zadecyduje, czy wniosek o zezwolenie dotyczy odpadów palnych. Jeżeli wnioskodawca nie przedłoży operatu, a w ocenie organu wniosek odnosi się do odpadów palnych, organ powinien wezwać do usunięcia stwierdzonego braku – czyli przedłożenia uzgodnionego operatu w wyznaczonym terminie (termin ten wynosi minimum 7 dni – w tym przypadku z pewnością powinien być to dłuższy termin, ma on bowiem dawać realną możliwość uczynienia zadość wezwaniu). Wezwania dokonuje się w trybie art. 64 § 2 k.p.a., co oznacza, że musi zawierać pouczenie, iż nieusunięcie braku w terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. W kwestii dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu [...]

Administrator : Post został edytowany z uwagi na naruszenie regulaminu.  

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top banner luty 2020 bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.