Top bdo on line

Ograniczenia składowania biodegradowalnych

Założony przez Gość 17 lipiec 2018 o 12:47
Dzień dobry, czy w obliczeniach o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w MSRi- masa selektywnych przekazanych do składowania ,należy brać pod uwagę te odpady, które się przekazało, czy również te, które powstały z tych przekazanych ?
Gość19 lipiec 2018 o 12:39

Jeśli odpad został przekazany do składowania to już z niego nic nie powstaje. Wjeżdża na zakład i jest wysypywany na kwaterę składową.

Jeśli z odpadów selektywnie zebranych coś by jednak wysortowano i przekazano do składowania to trzeba tę masę ująć (oczywiście, o ile do wysortowanego kodu przypisano wskaźnik Usi - str. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji).


F4odpowiedz

Gość19 lipiec 2018 o 14:41

Gość napisał:Jeżeli z odpadów selektywnie zebranych coś by jednak wysortowano i przekazano do składowania to trzeba tę masę ująć (oczywiście, o ile do wysortowanego kodu przypisano wskaźnik Usi - str. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji).Nie wiem, czy dobrze rozumiem....jeżeli zebrany odpad selektywny np. 200101 w ilości A zostaje poddany R12 i powstaje z niego np. 150101 w ilości Y, poddane składowaniu, to wtedy działanie powinno wyglądać tak:
Msri= A x (Y x Usi=1)  ? I należy brać pod uwagę tylko zebrane selektywnie ulegające biodegradacji?

F4odpowiedz

Gość23 lipiec 2018 o 15:08

Do Gość:

By
obliczyć masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych i przekazanych do
składowania bierze Pan pod uwagę wyłącznie masę zeskładowaną wysortowanego 15
01 01 ze strumienia odpadów komunalnych
niezależnie od tego z jakiej masy 20 01 01 ją wysortowano. Wzór Moubr = Msr czyli,
masa wysortowanego odpadu 15 01 01 przeznaczona do składowania x Us czyli 1.

Analogicznie należy policzyć wszystkie zeskładowane odpady ulegające
biodegradacji pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

F4odpowiedz

Gość26 wrzesień 2018 o 09:12

Czy wpisując w tabelę sprawozdania pozostałości z przetwarzania odpadów - 191212 należy brać pod uwagę te 191212 powstałe z przetworzenia odpadów np. 200101, 150101, czyli tych biodegradowalnych, czy wszystkich selektywnych ?

F4odpowiedz

Gość05 październik 2018 o 15:58

Gość napisał:

Czy wpisując w tabelę sprawozdania pozostałości z przetwarzania odpadów - 191212 należy brać pod uwagę te 191212 powstałe z przetworzenia odpadów np. 200101, 150101, czyli tych biodegradowalnych, czy wszystkich selektywnych ?


Zgodnie z nowym wzorem rozporządzenia
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i  zebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
, w dziale V, dotyczącym
pozostałości z  sortowania i pozostałości z procesów
mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczonych do składowania, ujmujemy
oddzielnie informacje o składowaniu kodów: 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08 , 19 12
12 jako pozostałości z sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nie
tylko biodegradowalnych) oraz odpadów o kodach: 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04,
19 12 01, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12 jako powstałych z pozostałości z
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.


F4odpowiedz

Gość09 styczeń 2019 o 12:02

Wzory obliczeń poziomów ograniczenia składowania biodegradowalnych są dość skomplikowane. Czy jest gdzieś informacja jak krok po kroku obliczyć taki wzór, by nie zrobić błędu, co brać pod uwagę  ?

F4odpowiedz

Gość14 styczeń 2019 o 09:50

Gość napisał:

Wzory obliczeń poziomów ograniczenia składowania biodegradowalnych są dość skomplikowane. Czy jest gdzieś informacja jak krok po kroku obliczyć taki wzór, by nie zrobić błędu, co brać pod uwagę ?Wzór jest dość długi, możesz przybliżyć gdzie masz wątpliwości? :) A co brać pod uwagę mówią przypisy i wyjaśnienia do wzorów.
F4odpowiedz

Gość15 styczeń 2019 o 07:28

Gość napisał:


Gość napisał:


Wzory obliczeń poziomów ograniczenia składowania biodegradowalnych są dość skomplikowane. Czy jest gdzieś informacja jak krok po kroku obliczyć taki wzór, by nie zrobić błędu, co brać pod uwagę ?
Wzór jest dość długi, możesz przybliżyć gdzie masz wątpliwości? :) A co brać pod uwagę mówią przypisy i wyjaśnienia do wzorów.


Nie wiem, czy do Msri wziąć pod uwagę odebrane selektywnie a ulegające biodegradacji np. 200101 , 200201 takie, które są bezpośrednio przekazane do składowania po zebraniu, czy chodzi o te ulegające biodegradacji, które powstały z przetwarzania odebranych selektywnie, np. odebrano 150106 i po przetworzeniu powstał 150101, który poszedł do składowania.....?
F4odpowiedz

Gość16 styczeń 2019 o 14:51

Gość napisał:

Do Gość:

By
obliczyć masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych i przekazanych do
składowania bierze Pan pod uwagę wyłącznie masę zeskładowaną wysortowanego 15
01 01 ze strumienia odpadów komunalnych
niezależnie od tego z jakiej masy 20 01 01 ją wysortowano. Wzór Moubr = Msr czyli,

masa wysortowanego odpadu 15 01 01 przeznaczona do składowania x Us czyli 1.


Analogicznie należy policzyć wszystkie zeskładowane odpady ulegające
biodegradacji pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Czy tak samo dla MMR bierzemy pod uwagę odpady pochodzące z przetworzenia 200301, te które są biodegradowalne i poszły do składowania? Czy raczej te 200301, które po odebraniu poszły do składowania?
F4odpowiedz

Gość17 styczeń 2019 o 12:24

Gość napisał:


Gość napisał:
Gość napisał:Wzory obliczeń poziomów ograniczenia składowania biodegradowalnych są dość skomplikowane. Czy jest gdzieś informacja jak krok po kroku obliczyć taki wzór, by nie zrobić błędu, co brać pod uwagę ?


Wzór jest dość długi, możesz przybliżyć gdzie masz wątpliwości? :) A co brać pod uwagę mówią przypisy i wyjaśnienia do wzorów.


Nie wiem, czy do Msri wziąć pod uwagę odebrane selektywnie a ulegające biodegradacji np. 200101 , 200201 takie, które są bezpośrednio przekazane do składowania po zebraniu, czy chodzi o te ulegające biodegradacji, które powstały z przetwarzania odebranych selektywnie, np. odebrano 150106 i po przetworzeniu powstał 150101, który poszedł do składowania.....?


Teoretycznie powinno chodzić tylko o te, które zostały selektywnie zebrane i od razu składowane, ale z drugiej strony na liście odpadów, jakie tam trzeba uwzględniać są też odpady z grupy 19. Widać, więc że chcą też info o tym co wysortowano i zeskładowano. Jeśli masz jaką informację, że coś wysegregowano z selektywnej zbiórki i zeskładowano i kod ten jest na liście to warto policzyć. Jak masz wątpliwości to dzwoń do marszałka albo do gminy - niech dookreślą co chcą.F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter