Baner eko soft 2023 bdo

Obliczenie wysokości roszczeń - Praktyka

Założony przez uslugi.komunalne 06 luty 2019 o 08:18

Urzędnik666

22 czerwiec 2022 o 11:35

napisał:

Witam, czy depozyt (zabezpieczenie roszczeń) jest zwracany po wygaśnięciu decyzji ?

Z góry dziękuję za odpowiedźDzień dobry,
Tak, powinien być zwrócony, ale tylko w sytuacji gdy nie zaszła potrzeba usuwania przez Organ odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonych.
Całe to zabezpieczenie roszczeń ma na celu zabezpieczenie środków na np. ewentualne "zwinięcie" się przedsiębiorcy i zostawienie odpadów na terenie, dlatego też jego wysokość jest obliczana na podstawie wielkości powierzchni miejsc magazynowania odpadów.
F4odpowiedz

Gość

22 czerwiec 2022 o 14:13

napisał: Bardzo dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam!


napisał:


Witam, czy depozyt (zabezpieczenie roszczeń) jest zwracany po wygaśnięciu decyzji ?

Z góry dziękuję za odpowiedź

Dzień dobry,
Tak, powinien być zwrócony, ale tylko w sytuacji gdy nie zaszła potrzeba usuwania przez Organ odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonych.
Całe to zabezpieczenie roszczeń ma na celu zabezpieczenie środków na np. ewentualne "zwinięcie" się przedsiębiorcy i zostawienie odpadów na terenie, dlatego też jego wysokość jest obliczana na podstawie wielkości powierzchni miejsc magazynowania odpadów.F4odpowiedz

Gość

19 październik 2022 o 06:43

Witam.
Jaką wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń przyjąć dla ustabilizowanych osadów ściekowych?

F4odpowiedz

Gość

19 październik 2022 o 07:22

Witam
Jaką wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć dla ustabilizowanych osadów ściekowych

F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 76

Od: 23.06.2022

20 październik 2022 o 08:02

napisał:

Witam
Jaką wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć dla ustabilizowanych osadów ściekowychTo zależy w jakim celu przyjmujesz, jeśli do przetworzenia - to jak będą przetwarzane ?  (np.  jeśli termicznie to 400 zł)
F4odpowiedz

Gość

21 październik 2022 o 06:22

napisał:


napisał:


Witam
Jaką wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć dla ustabilizowanych osadów ściekowych

To zależy w jakim celu przyjmujesz, jeśli do przetworzenia - to jak będą przetwarzane ?  (np.  jeśli termicznie to 400 zł)

Osady będą mieszane z bioodpadami i przetwarzane na nawóz.
F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 76

Od: 23.06.2022

21 październik 2022 o 08:27Witam
Jaką wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć dla ustabilizowanych osadów ściekowychTo zależy w jakim celu przyjmujesz, jeśli do przetworzenia - to jak będą przetwarzane ? (np. jeśli termicznie to 400 zł)


Osady będą mieszane z bioodpadami i przetwarzane na nawóz.Patrząc na rozporządzenie w stawie stawek zabezpieczenia roszczeń - ja bym przyjęła stawkę 300 zł - dla odpadów innych niż wskazane w pkt 2–10,
F4odpowiedz

Gość

09 luty 2024 o 07:05

Witam. Nie mogę tego zrozumieć. Złożyłam wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wskazałam największe i maksymalne masy wszystkich odpadów jakie mogą być magazynowane zgodnie z operatem na terenie gdzie jest prowadzona działalność. Muszę jednak dokonać poprawki i oddzielić odpady przetwarzane i wytwarzane bo...największe masy podaje się tylko dla odpadów przetwarzanych i dla nich liczy się zabezpieczenie roszczeń.
Czy ktoś spotkał się z taką interpretacją i dlaczego tak jest?
Widziałam że w postach jeden "GOŚĆ" napisał że to zgodne z ustawą. Ale dlaczego?

F4odpowiedz

Gość

16 maj 2024 o 14:51

Witam,
jakie będą stawki zabezpieczenia roszczeń wg rozporządzenia dla niżej wymienionych kodów odpadów?
01 03 99
Inne
niewymienione odpady

07 02 13
Odpady
z tworzyw sztucznych

07 02 80
Odpady
z przemysłu gumowego i produkcji gumy


12 01 05
Odpady z
toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
15 01 01
Opakowania z
papieru i tektury

15 01 02
Opakowania
z tworzyw sztucznych
15 01 06
Zmieszane
odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania
ze szkła
16 01 03
Zużyte
opony
16 01 19
Tworzywa
sztuczne
16 01 22
Inne
niewymienione odpady
16 01 99
Inne
niewymienione odpady


17 01 02
Gruz ceglany
17 02 01
Drewno

17 02 02
Szkło

17 02 03
Tworzywa
sztuczne

17 05 04
Gleba i ziemia,
w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04
Materiały
izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04
Zmieszane
odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03
19 12 08
Tekstylia
20 01 01
Papier
i tektura
Z góry dziękuję za pomoc.    
 

F4odpowiedz

Gość

01 lipiec 2024 o 13:09

Dzień dobry,

czy największa amsa odpadów z której liczy się zabezpieczene roszczeń może być wyzszą od masy określonej w operacie przeciwpożarowym? z wymiarów miejsc magazynowania odpadów |(boks) wynika, że mogę magazynować 57 Mg odpadów w danej strefie o danej gęstości. Natomiast w operacie mam wpisane że maksymalnie mogę magazynować 50 Mg. 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter