Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

NOWE Sprawozdania półroczne do gminy

Założony przez 06 listopad 2018 o 17:13
Witam,
Jeśli temat pojawił się już to najmocniej przepraszam ale nie mogę go znaleźć;// .

 Od pewnego czasu zastanawiam się nad interpretacją działu IV w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne (magazynowanie) i wyjaśnienia nr 16)Należy podać informacje o masie odpadów odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich odebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

I tu pojawia się moje pytanie : dotychczas zapis o magazynowanie był jasny - "Informacja o odpadach odebranych w danym półroczu i magazynowanych przez podmiot uzupełniający sprawozdanie". Jednak  w nowych sprawozdaniach, które będzie trzeba sporządzić za II połowę 2018 roku nie jest on do końca czytelny.  Jeśli zmagazynowałam przykładowo 50 Mg gruzu 17 01 01  w I połowie 2018 i wykazałam go na sprawozdaniu za I połowę 2018  to czy w nowym sprawozdaniu za II połowę 2018 (jeśli tez zmagazynowałam 50 Mg gruzu 17 01 01 w II połowie 2018) wykazuję w dziale IV 50 Mg (tylko za  II połowę 2018? czy powinnam wpisać 100Mg  - po 50 Mg z każdego półrocza? Należy wykazywać cały stan magazynu stacji przeładunowej (magazynowanie w ramach zbierania)? czy dział IV dotyczy odpadów danego okresu za ktory robię sprawozdanie.
Dodam, że dane są fikcyjne. Z góry dziekuję za odpowiedź

Gość31 styczeń 2019 o 09:18

Jeżeli odebraliśmy 200101 w ilości 10 Mg i z tego po przetworzeniu powstały 150101 w ilości 4 Mg, to które odpady podstawiamy do Msri ? Czy do Usi bierze się udział dla 201010 czy dla 150101 ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość31 styczeń 2019 o 09:30

RIPOK wykazał nam, że 20018 oraz 200201 poddał procesowi R3. Czy taka informacja powinna być wykazana w dziale VI b ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość31 styczeń 2019 o 10:09

Gość napisał:

Do Gość:
Dział VI b przeznaczony jest dla odpadów innych niż papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (również wysortowane z 20 03 01). Czyli np 20 02 01 czy 16 01 03 jak najbardziej powinny się tam znaleźć, przy przym podajemy masę odebraną od nieruchomości w 3 kolumnie i masę przekazaną do recyklingu w 4 kolumnie.


Czy ujmując np. 200201 w dziale VIb powinno się je  brać pod uwagę w obliczeniach poziomu recyklingu?
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 10:02

Gość napisał:

Jeżeli odebraliśmy 200101 w ilości 10 Mg i z tego po przetworzeniu powstały 150101 w ilości 4 Mg, to które odpady podstawiamy do Msri ? Czy do Usi bierze się udział dla 201010 czy dla 150101 ?


a zeskładowaliście 15 01 01? Tego odpadu nie wolno składować nieselektywnie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny), a trochę nie chce mi się wierzyć, że ktoś ma kwaterę składową tylko na papier....
Jeśli nie to w ogóle tej masy nie bierzecie do Msri.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 10:02

Gość napisał:

RIPOK wykazał nam, że 20018 oraz 200201 poddał procesowi R3. Czy taka informacja powinna być wykazana w dziale VI b ?


Tak, jak najbardziej
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 10:03

Gość napisał:Czy ujmując np. 200201 w dziale VIb powinno się je  brać pod uwagę w obliczeniach poziomu recyklingu?


Nie. Masy 20 02 01 poddanej recyklingowi nie bierze się obecnie do żadnych obliczeń.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość03 marzec 2019 o 23:53

Witam. Mam pytanie odnośnie 15 01 07. Firma odbierająca odpady wykazała w sprawozdaniu za II półrocze w części IIIa - 10 mg (sposób zagospodarowania R12, nazwa instalacji - linia sortownicza). Następnie w części IV  (magazynowanie) wykazała mi ten sam odpad o tej samej wielkości. Dalej w części VIa ujęła ten odpad poziomu. W informacji opisowej ma 15 01 07 - 100% II półrocza magazynowano. Czy to jest prawidłowe?  Przyznam, że nie jestem przekonana  do tego zapisu. Ale może czegoś nie wiem. 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość01 kwiecień 2019 o 15:33

Witam, proszę mi powiedziec czy firma transportująca zmieszane odpady komunalne przede wszystkim z firm bądź obiektów niezamieszkałych ma obowiązek składać półroczne sprawozdania do gmin? 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość11 kwiecień 2019 o 11:54

Gość napisał:

Witam, proszę mi powiedziec czy firma transportująca zmieszane odpady komunalne przede wszystkim z firm bądź obiektów niezamieszkałych ma obowiązek składać półroczne sprawozdania do gmin?


Jeśli ta firma ma podpisane umowy z właścicielami nieruchomości zamieszkałych to jest odbiorcą odpadów i zazwyczaj też od razu je transportuje. Odbiorca odpadów MUSI składać półrocze sprawozdanie, o czym jasno mówi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.


Co więcej, podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umów ma jeszcze jeden ważny obowiązek:
Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielem nieruchomości j
est obowiązany do osiągnięcia w danym roku
kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów
komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.


F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.