Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

NOWE Sprawozdania półroczne do gminy

Założony przez 06 listopad 2018 o 17:13
Witam,
Jeśli temat pojawił się już to najmocniej przepraszam ale nie mogę go znaleźć;// .

 Od pewnego czasu zastanawiam się nad interpretacją działu IV w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne (magazynowanie) i wyjaśnienia nr 16)Należy podać informacje o masie odpadów odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich odebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

I tu pojawia się moje pytanie : dotychczas zapis o magazynowanie był jasny - "Informacja o odpadach odebranych w danym półroczu i magazynowanych przez podmiot uzupełniający sprawozdanie". Jednak  w nowych sprawozdaniach, które będzie trzeba sporządzić za II połowę 2018 roku nie jest on do końca czytelny.  Jeśli zmagazynowałam przykładowo 50 Mg gruzu 17 01 01  w I połowie 2018 i wykazałam go na sprawozdaniu za I połowę 2018  to czy w nowym sprawozdaniu za II połowę 2018 (jeśli tez zmagazynowałam 50 Mg gruzu 17 01 01 w II połowie 2018) wykazuję w dziale IV 50 Mg (tylko za  II połowę 2018? czy powinnam wpisać 100Mg  - po 50 Mg z każdego półrocza? Należy wykazywać cały stan magazynu stacji przeładunowej (magazynowanie w ramach zbierania)? czy dział IV dotyczy odpadów danego okresu za ktory robię sprawozdanie.
Dodam, że dane są fikcyjne. Z góry dziekuję za odpowiedź

Gość31 styczeń 2019 o 09:18

Jeżeli odebraliśmy 200101 w ilości 10 Mg i z tego po przetworzeniu powstały 150101 w ilości 4 Mg, to które odpady podstawiamy do Msri ? Czy do Usi bierze się udział dla 201010 czy dla 150101 ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość31 styczeń 2019 o 09:30

RIPOK wykazał nam, że 20018 oraz 200201 poddał procesowi R3. Czy taka informacja powinna być wykazana w dziale VI b ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość31 styczeń 2019 o 10:09

Gość napisał:

Do Gość:
Dział VI b przeznaczony jest dla odpadów innych niż papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (również wysortowane z 20 03 01). Czyli np 20 02 01 czy 16 01 03 jak najbardziej powinny się tam znaleźć, przy przym podajemy masę odebraną od nieruchomości w 3 kolumnie i masę przekazaną do recyklingu w 4 kolumnie.


Czy ujmując np. 200201 w dziale VIb powinno się je  brać pod uwagę w obliczeniach poziomu recyklingu?
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 10:02

Gość napisał:

Jeżeli odebraliśmy 200101 w ilości 10 Mg i z tego po przetworzeniu powstały 150101 w ilości 4 Mg, to które odpady podstawiamy do Msri ? Czy do Usi bierze się udział dla 201010 czy dla 150101 ?


a zeskładowaliście 15 01 01? Tego odpadu nie wolno składować nieselektywnie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny), a trochę nie chce mi się wierzyć, że ktoś ma kwaterę składową tylko na papier....
Jeśli nie to w ogóle tej masy nie bierzecie do Msri.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 10:02

Gość napisał:

RIPOK wykazał nam, że 20018 oraz 200201 poddał procesowi R3. Czy taka informacja powinna być wykazana w dziale VI b ?


Tak, jak najbardziej
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 10:03

Gość napisał:Czy ujmując np. 200201 w dziale VIb powinno się je  brać pod uwagę w obliczeniach poziomu recyklingu?


Nie. Masy 20 02 01 poddanej recyklingowi nie bierze się obecnie do żadnych obliczeń.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość03 marzec 2019 o 23:53

Witam. Mam pytanie odnośnie 15 01 07. Firma odbierająca odpady wykazała w sprawozdaniu za II półrocze w części IIIa - 10 mg (sposób zagospodarowania R12, nazwa instalacji - linia sortownicza). Następnie w części IV  (magazynowanie) wykazała mi ten sam odpad o tej samej wielkości. Dalej w części VIa ujęła ten odpad poziomu. W informacji opisowej ma 15 01 07 - 100% II półrocza magazynowano. Czy to jest prawidłowe?  Przyznam, że nie jestem przekonana  do tego zapisu. Ale może czegoś nie wiem. 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość01 kwiecień 2019 o 15:33

Witam, proszę mi powiedziec czy firma transportująca zmieszane odpady komunalne przede wszystkim z firm bądź obiektów niezamieszkałych ma obowiązek składać półroczne sprawozdania do gmin? 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość11 kwiecień 2019 o 11:54

Gość napisał:

Witam, proszę mi powiedziec czy firma transportująca zmieszane odpady komunalne przede wszystkim z firm bądź obiektów niezamieszkałych ma obowiązek składać półroczne sprawozdania do gmin?


Jeśli ta firma ma podpisane umowy z właścicielami nieruchomości zamieszkałych to jest odbiorcą odpadów i zazwyczaj też od razu je transportuje. Odbiorca odpadów MUSI składać półrocze sprawozdanie, o czym jasno mówi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.


Co więcej, podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umów ma jeszcze jeden ważny obowiązek:
Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielem nieruchomości j
est obowiązany do osiągnięcia w danym roku
kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów
komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.


F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.