Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów

Założony przez Scalietti 06 luty 2019 o 18:35

Eugeniusz BDO

Liczba postów: 41

Od: 07.10.2020

14 czerwiec 2021 o 09:41

napisał:


napisał:


Mam pytanie także dotyczące etykiet na pojemniki z odpadami niebezpiecznymi.
Kwalifikuje się do kategorii B, czyli podmiotu, który wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne. W takiej sytuacji powinniśmy być zwolnieni z obowiązku tworzenia etykiet, jednakże odbiorcy odpadów ich żądają. Czy słusznie? Dziękuję za pomoc.



Wytwarzanie nie ma nic do rzeczy z oznakowaniem pojemników.
Do 1 tony odpadów niebezpiecznych- podmioty zwolnione są z Decyzji na wytwarzanie odpadów, jednak znakować nadal trzeba- to wynika z Rozporządzenia.

To nie do końca prawa. Faktycznie pow. 1 Mg niebezpiecznych musisz mieć pozwolenie (jeśli są wytwarzane w instalacji), ale samo rozporządzenie zwalnia z obowiązku stosowania etykiet niektórych wytwórców.

§ 9 ust. 2. Etykiety nie umieszcza się w przypadku wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w § 4 ust. 1.


§ 4. 1. Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:
1) odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
2) wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia
– spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2.

czyli usługowcy i Ci, którzy wytwarzają niewielkie ilości nie muszą etykietować.
A jeśli chodzi o odbiorców, to teoretycznie oni powinni w tym momencie naklejać etykietę za takiego wytwórcę, ale pewnie wolą nakazać to Przekazującemu. Prawnie - nie ma podstaw, ale zawsze mogą zagrozić, że nie odbiorą odpadów.











F4odpowiedz

Gość

18 czerwiec 2021 o 08:46

napisał:


napisał:




napisał:



Mam pytanie także dotyczące etykiet na pojemniki z odpadami niebezpiecznymi.
Kwalifikuje się do kategorii B, czyli podmiotu, który wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne. W takiej sytuacji powinniśmy być zwolnieni z obowiązku tworzenia etykiet, jednakże odbiorcy odpadów ich żądają. Czy słusznie? Dziękuję za pomoc.




Wytwarzanie nie ma nic do rzeczy z oznakowaniem pojemników.
Do 1 tony odpadów niebezpiecznych- podmioty zwolnione są z Decyzji na wytwarzanie odpadów, jednak znakować nadal trzeba- to wynika z Rozporządzenia.



To nie do końca prawa. Faktycznie pow. 1 Mg niebezpiecznych musisz mieć pozwolenie (jeśli są wytwarzane w instalacji), ale samo rozporządzenie zwalnia z obowiązku stosowania etykiet niektórych wytwórców.




§ 9 ust. 2. Etykiety nie umieszcza się w przypadku wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w § 4 ust. 1.







§ 4. 1. Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:
1) odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
2) wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia
– spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2.





czyli usługowcy i Ci, którzy wytwarzają niewielkie ilości nie muszą etykietować.

A jeśli chodzi o odbiorców, to teoretycznie oni powinni w tym momencie naklejać etykietę za takiego wytwórcę, ale pewnie wolą nakazać to Przekazującemu. Prawnie - nie ma podstaw, ale zawsze mogą zagrozić, że nie odbiorą odpadów.




Panie Eugeniuszu,
Dziękuję serdecznie za komentarz. 
















F4odpowiedz

Ewa_G

Liczba postów: 13

Od: 16.06.2021

22 czerwiec 2021 o 07:10

Dzień dobry,
Zwracam się z prośba o pomoc we wskazaniu przepisów prawnych, które nakazują, aby odpady niebezpieczne magazynowane były w zamkniętych pomieszczeniach. Z góry dziękuję za komentarze w tym wątku.

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 454

Od: 19.03.2017

23 czerwiec 2021 o 09:41

Witam,
Czy otrzymując puste op.plastikowe 15 01 10* np.5 szt  od klienta -muszę na każdej nakleić etykietę ? Mam duży karton zbiorczy do którego wrzucam op. puste . Jak już jest pełny zabezpieczam i szykuję do dalszego zagospodarowania-przekazania. Jak ma wyglądać teraz z tymi etykietami. W tym kartonie będą różne przyjęcia tzn. różne daty. Nie mam na tyle miejsca ,aby każde przyjęcie traktować osobno.

F4odpowiedz

Ewa_G

Liczba postów: 13

Od: 16.06.2021

23 czerwiec 2021 o 10:59

napisał:



Witam,

Czy otrzymując puste op.plastikowe 15 01 10* np.5 szt od klienta -muszę na każdej nakleić etykietę ? Mam duży karton zbiorczy do którego wrzucam op. puste . Jak już jest pełny zabezpieczam i szykuję do dalszego zagospodarowania-przekazania. Jak ma wyglądać teraz z tymi etykietami. W tym kartonie będą różne przyjęcia tzn. różne daty. Nie mam na tyle miejsca ,aby każde przyjęcie traktować osobno.






Spotkałam się z sytuacją, że odbiorca zażądał, aby każdy pojemnik po farbie o pojemności powyżej 5 l posiadał odrębną etykietę.

Zgodnie z § 9 pkt. 7 Rozporządzenia "W przypadku gdy opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, o których mowa w ust. 1, umieszcza się
w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach lub przepakowuje się do innych opakowań,
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, lub prowadzi się zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, o których mowa w § 8 ust. 6, umieszcza się nową etykietę i podaje się na niej jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej wytworzonych odpadów".

Zatem, wydaje mi się, że na kartonie zbiorczym, o którym Pani pisze powinna zostać naklejona etykieta z datą, kiedy pierwszy odpad został zmagazynowany w tym kartonie.


F4odpowiedz

Gość

23 czerwiec 2021 o 11:08


Jeżeli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków umieszcza się jednostkowe oznakowanie, zwane dalej "etykietą".

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 454

Od: 19.03.2017

23 czerwiec 2021 o 11:17

napisał:


napisał:






Witam,


Czy otrzymując puste op.plastikowe 15 01 10* np.5 szt od klienta -muszę na każdej nakleić etykietę ? Mam duży karton zbiorczy do którego wrzucam op. puste . Jak już jest pełny zabezpieczam i szykuję do dalszego zagospodarowania-przekazania. Jak ma wyglądać teraz z tymi etykietami. W tym kartonie będą różne przyjęcia tzn. różne daty. Nie mam na tyle miejsca ,aby każde przyjęcie traktować osobno.













Spotkałam się z sytuacją, że odbiorca zażądał, aby każdy pojemnik po farbie o pojemności powyżej 5 l posiadał odrębną etykietę.

Zgodnie z § 9 pkt. 7 Rozporządzenia "W przypadku gdy opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, o których mowa w ust. 1, umieszcza się

w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach lub przepakowuje się do innych opakowań,

pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, lub prowadzi się zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, o których mowa w § 8 ust. 6, umieszcza się nową etykietę i podaje się na niej jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej wytworzonych odpadów".

Zatem, wydaje mi się, że na kartonie zbiorczym, o którym Pani pisze powinna zostać naklejona etykieta z datą, kiedy pierwszy odpad został zmagazynowany w tym kartonie.




Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam :-)

F4odpowiedz

Ewa_G

Liczba postów: 13

Od: 16.06.2021

23 czerwiec 2021 o 11:28

napisał:
Dzień dobry, 
Piszą Państwo o sytuacji, w której konieczne jest etykietowanie zbiorczych opakowań, w których magazynowane są opakowania zawierające zwartość. A co w sytuacji, gdy magazynujemy puste opakowania po środkach niebezpiecznych (kod 15 01 10*)? Opakowania są różnej wielkości, niektóre z nich posiadają pojemność powyżej 5 l. Magazynujemy je na palecie w wyznaczonym miejscu. Czy powinniśmy oklejać etykietami wszystkie pojemniki powyżej 5 l, na następnie, w  momencie oddania okleić całość folią strech i przykleić etykietę z datą, najwcześniej magazynowanego opakowania? 





napisał:


Witam,


Nie obowiązują Pani etykiety na pojemnikach 2,5 litra  (etykiety musza być na tych powyżej 5 l, jeśli pojemność = 5l to tez nie trzeba). Natomiast każde pakowanie zbiorcze, tu powyżej 5l musi mieć etykietę. Wiem, bo już to przetestowaliśmy (przykładowo 4 beczki na palecie = etykieta na każdej beczce + etykieta zbiorcza na całej ostreczowanej palecie + naklejki ADR wiadomo)


Dzień dobry,

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów chciałabym odświeżyć temat.

Może ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości odnośnie etykietowania odpadów (par. 9 rozporządzenia): u mnie w firmie odpadem są zlewki substancji organicznych (010104*), gromadzone w słojach o poj. 2,5 l. Te słoje, rozumiem, nie wymagają umieszczania etykiet, bo obowiązek ten dotyczy pojemników ponad 5-litrowych. Ale jeśli potem 4 słoje, każdy 2,5 l, umieszczane są w kartonie, to czy na tym kartonie musi być umieszczona etykieta? Zapisy par. 9 ust. 7 nie są dla mnie w tym zakresie jasne. Będę wdzięczna za Waszą pomoc.










F4odpowiedz

Gość

24 czerwiec 2021 o 13:20

napisał:


napisał:
Dzień dobry, 
Piszą Państwo o sytuacji, w której konieczne jest etykietowanie zbiorczych opakowań, w których magazynowane są opakowania zawierające zwartość. A co w sytuacji, gdy magazynujemy puste opakowania po środkach niebezpiecznych (kod 15 01 10*)? Opakowania są różnej wielkości, niektóre z nich posiadają pojemność powyżej 5 l. Magazynujemy je na palecie w wyznaczonym miejscu. Czy powinniśmy oklejać etykietami wszystkie pojemniki powyżej 5 l, na następnie, w  momencie oddania okleić całość folią strech i przykleić etykietę z datą, najwcześniej magazynowanego opakowania? 









napisał:



Witam,



Nie obowiązują Pani etykiety na pojemnikach 2,5 litra  (etykiety musza być na tych powyżej 5 l, jeśli pojemność = 5l to tez nie trzeba). Natomiast każde pakowanie zbiorcze, tu powyżej 5l musi mieć etykietę. Wiem, bo już to przetestowaliśmy (przykładowo 4 beczki na palecie = etykieta na każdej beczce + etykieta zbiorcza na całej ostreczowanej palecie + naklejki ADR wiadomo)



Dzień dobry,

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów chciałabym odświeżyć temat.

Może ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości odnośnie etykietowania odpadów (par. 9 rozporządzenia): u mnie w firmie odpadem są zlewki substancji organicznych (010104*), gromadzone w słojach o poj. 2,5 l. Te słoje, rozumiem, nie wymagają umieszczania etykiet, bo obowiązek ten dotyczy pojemników ponad 5-litrowych. Ale jeśli potem 4 słoje, każdy 2,5 l, umieszczane są w kartonie, to czy na tym kartonie musi być umieszczona etykieta? Zapisy par. 9 ust. 7 nie są dla mnie w tym zakresie jasne. Będę wdzięczna za Waszą pomoc.








witam,


jak wyżej napisano - jednostkowy nie musi mieć etykiety jeśli pojemnosc poniżej 5l. Opakowanie zbiorcze jeśli mieści więcej niż 5 litrów = etykieta














F4odpowiedz

Gość

24 czerwiec 2021 o 13:23

napisał:


napisał:
Dzień dobry, 
Piszą Państwo o sytuacji, w której konieczne jest etykietowanie zbiorczych opakowań, w których magazynowane są opakowania zawierające zwartość. A co w sytuacji, gdy magazynujemy puste opakowania po środkach niebezpiecznych (kod 15 01 10*)? Opakowania są różnej wielkości, niektóre z nich posiadają pojemność powyżej 5 l. Magazynujemy je na palecie w wyznaczonym miejscu. Czy powinniśmy oklejać etykietami wszystkie pojemniki powyżej 5 l, na następnie, w  momencie oddania okleić całość folią strech i przykleić etykietę z datą, najwcześniej magazynowanego opakowania? 


dokładnie tak!









napisał:



Witam,



Nie obowiązują Pani etykiety na pojemnikach 2,5 litra  (etykiety musza być na tych powyżej 5 l, jeśli pojemność = 5l to tez nie trzeba). Natomiast każde pakowanie zbiorcze, tu powyżej 5l musi mieć etykietę. Wiem, bo już to przetestowaliśmy (przykładowo 4 beczki na palecie = etykieta na każdej beczce + etykieta zbiorcza na całej ostreczowanej palecie + naklejki ADR wiadomo)



Dzień dobry,

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów chciałabym odświeżyć temat.

Może ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości odnośnie etykietowania odpadów (par. 9 rozporządzenia): u mnie w firmie odpadem są zlewki substancji organicznych (010104*), gromadzone w słojach o poj. 2,5 l. Te słoje, rozumiem, nie wymagają umieszczania etykiet, bo obowiązek ten dotyczy pojemników ponad 5-litrowych. Ale jeśli potem 4 słoje, każdy 2,5 l, umieszczane są w kartonie, to czy na tym kartonie musi być umieszczona etykieta? Zapisy par. 9 ust. 7 nie są dla mnie w tym zakresie jasne. Będę wdzięczna za Waszą pomoc.




















F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter