Ekosoft ewidencja odpadow bdo

KLASYFIKACJA ODPADÓW

Założony przez GOŚĆ 03 lipiec 2015 o 10:28

Gość

29 wrzesień 2022 o 09:15

Witam,

Pod jakim kodem zakwalifikować emulsje do papieru?

F4odpowiedz

Gość

30 wrzesień 2022 o 10:42

Dzień dobry,

Zakupujemy płyny do mycia i sprzątania hali produkującej żywność.
Proszę o informację pod jaki kod odpadu zakwalifikować opakowania po chemii.

F4odpowiedz

Gość

30 wrzesień 2022 o 14:24

napisał:Dzień dobry,Zakupujemy płyny do mycia i sprzątania hali produkującej żywność.

Proszę o informację pod jaki kod odpadu zakwalifikować opakowania po chemii.

Może cos takliego:
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Zawsze warto przejrzeć katalog odpadów
F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 30

Od: 23.06.2022

03 październik 2022 o 07:39

napisał:Dzień dobry,Zakupujemy płyny do mycia i sprzątania hali produkującej żywność.

Proszę o informację pod jaki kod odpadu zakwalifikować opakowania po chemii.

Opakowania po substancjach niebezpiecznych są kwalifikowane jako 15 01 10*, po substancjach innych niż niebezpieczne- jeśli są wykonane z tworzyw sztucznych  to 15 01 02.
F4odpowiedz

Gość

04 październik 2022 o 12:40

Dzień dobry,
pod jakim kodem zakwalifikować ołowiowe zużyte fartuchy rentgenowskie, użytkowane podczas prześwietleń w Zakładzie Radiologii w Szpitalu?

F4odpowiedz

Gość

05 październik 2022 o 11:48

Pytanie moje dotyczy rozporządzenia:


LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE OSOBY FIZYCZNE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI MOGĄ PODDAWAĆ
ODZYSKOWI NA POTRZEBY WŁASNE, ORAZ DOPUSZCZALNE METODY ICH ODZYSKU, WARUNKI MAGAZYNOWANIA NIEKTÓRYCH ODPADÓW
PRZEZNACZONYCH DO WYKORZYSTANIA I DOPUSZCZALNE ILOŚCI, KTÓRE TE PODMIOTY MOGĄ PRZYJĄĆ I MAGAZYNOWAĆ W CIĄGU ROKU,
LUB SPOSÓB OKREŚLENIA TYCH ILOŚCI DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPADÓW
w tabeli w kolumnie 7 jest taka informacja:


"Ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów"

przy kodach są takie adnotacje:

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,02 Mg (to dotyczy kodu 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych)

- jak mam to interpretować? czy to oznacza że mogę oddać jednemu odbiorcy raz w roku tyle? czy mogę 10 osobom oddać odpad o maksymalnej ilości odpadów do przyjęcia? - czyli 10 x 0,02Mg? czy poza BDO (że oddałam os. fiz.) mam to gdzieś odnotowywać, że oddałam komuś albo sama sobie wzięłam do domu, czy notować komu i ile? gdzie to wpisywać?

F4odpowiedz

Gość

06 październik 2022 o 09:11

napisał:Pytanie moje dotyczy rozporządzenia:


LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE OSOBY FIZYCZNE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI MOGĄ PODDAWAĆ
ODZYSKOWI NA POTRZEBY WŁASNE, ORAZ DOPUSZCZALNE METODY ICH ODZYSKU, WARUNKI MAGAZYNOWANIA NIEKTÓRYCH ODPADÓW
PRZEZNACZONYCH DO WYKORZYSTANIA I DOPUSZCZALNE ILOŚCI, KTÓRE TE PODMIOTY MOGĄ PRZYJĄĆ I MAGAZYNOWAĆ W CIĄGU ROKU,
LUB SPOSÓB OKREŚLENIA TYCH ILOŚCI DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPADÓW

w tabeli w kolumnie 7 jest taka informacja:


"Ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów"
przy kodach są takie adnotacje:
Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,02 Mg (to dotyczy kodu 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych)- jak mam to interpretować? czy to oznacza że mogę oddać jednemu odbiorcy raz w roku tyle? czy mogę 10 osobom oddać odpad o maksymalnej ilości odpadów do przyjęcia? - czyli 10 x 0,02Mg? czy poza BDO (że oddałam os. fiz.) mam to gdzieś odnotowywać, że oddałam komuś albo sama sobie wzięłam do domu, czy notować komu i ile? gdzie to wpisywać?

w Ewidencji odpadów należy zrobić wpis ze przekazano odpad podmiotom zwolnionym z ewidencji.

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 636

Od: 19.03.2017

06 październik 2022 o 10:13

napisał:Pytanie moje dotyczy rozporządzenia:


LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE OSOBY FIZYCZNE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI MOGĄ PODDAWAĆ
ODZYSKOWI NA POTRZEBY WŁASNE, ORAZ DOPUSZCZALNE METODY ICH ODZYSKU, WARUNKI MAGAZYNOWANIA NIEKTÓRYCH ODPADÓW
PRZEZNACZONYCH DO WYKORZYSTANIA I DOPUSZCZALNE ILOŚCI, KTÓRE TE PODMIOTY MOGĄ PRZYJĄĆ I MAGAZYNOWAĆ W CIĄGU ROKU,
LUB SPOSÓB OKREŚLENIA TYCH ILOŚCI DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPADÓW

w tabeli w kolumnie 7 jest taka informacja:


"Ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów"
przy kodach są takie adnotacje:
Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,02 Mg (to dotyczy kodu 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych)- jak mam to interpretować? czy to oznacza że mogę oddać jednemu odbiorcy raz w roku tyle? czy mogę 10 osobom oddać odpad o maksymalnej ilości odpadów do przyjęcia? - czyli 10 x 0,02Mg? czy poza BDO (że oddałam os. fiz.) mam to gdzieś odnotowywać, że oddałam komuś albo sama sobie wzięłam do domu, czy notować komu i ile? gdzie to wpisywać?

Można tylko raz w roku oddać taką ilość. Można oddać kilku odbiorcom ,ale tylko łączną wagę jak w rozporządzeniu( nie 10x0,020).  W KEO w przekazaniu zaznaczamy "Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami" . Warto też napisać oświadczenie jako podkładkę. Na tym oświadczeniu jest imię i nazwisko ,a więc można sprawdzić ile przekazano danej osobie.  "

Niniejszym
oświadczam, że otrzymany przeze mnie z firmy …..


odpad
o kodzie


w
ilości... kg , zostaną wykorzystane na własne potrzeby zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z
postanowieniem załącznika do
rozporządzenia
Ministra Środowiska z
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).


Jednocześnie
oświadczam, że nabyta ilość odpadów jest zgodna z moimi
możliwościami zagospodarowania."


F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 30

Od: 23.06.2022

07 październik 2022 o 10:33


Można tylko raz w roku oddać taką ilość. Można oddać kilku odbiorcom ,ale tylko łączną wagę jak w rozporządzeniu( nie 10x0,020).  W KEO w przekazaniu zaznaczamy "Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami" . Warto też napisać oświadczenie jako podkładkę. Na tym oświadczeniu jest imię i nazwisko ,a więc można sprawdzić ile przekazano danej osobie.  "

Niniejszym

oświadczam, że otrzymany przeze mnie z firmy …..odpad

o kodzie
w

ilości... kg , zostaną wykorzystane na własne potrzeby zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z

postanowieniem załącznika do
rozporządzenia

Ministra Środowiska z

dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).Jednocześnie

oświadczam, że nabyta ilość odpadów jest zgodna z moimi

możliwościami zagospodarowania."Moim zdaniem to rozporządzenie dotyczy ograniczenia co do ilości odpadów jakie mogą przyjąć osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, a nie sumarycznej ilości jakie można przekazać różnym osobom czy różnym jednostkom organizacyjnym. Podsumowując- moim zdaniem firma może przekazać odpady kilku osobom  pod warunkiem że dla poszczególnych osób ilości nie przekraczają tych wynikających z rozporządzenia (np. 10  x0,2 Mg )

F4odpowiedz

Gość

10 październik 2022 o 10:48

Dzień dobry, 

pozostaje w firmie odpad po dostawach jakim są skrzynie ze sklejki, mdf, osb. Oczywiście te skrzynie mają jakieś drobne elementy metalowe np. zawiasy. Czy to, że takie elementy się znajdują jest podstawą żeby nie traktować tego jako odpad 15 01 03 opakowania z drewna? Czy zasadne jest, żeby kwalifikować takie skrzynie mdf pod innym kodem odpadu albo jaki odpad wielkogabarytowy? 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter