Top komunalne bdo styczen 2021

Ewidencja odpadów w BDO

Założony przez Aga 02 styczeń 2020 o 17:30

Klaudek13 styczeń 2021 o 10:54

Dzień dobry, mam pytanie. Jeśli mała firma chcąc zezłomować samochód służbowy oddaje go do stacji demontażu, to powinna utworzyć KPO? 

F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 11:03

Gość napisał:

Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Firma produkcyjna wytwarza odpady. W ramach usług świadczy pod swoim adresem, usługę cięcia dla klienta. W ramach usługi powstaje odpad. Odpad sprzedaję zleceniodawca dla zleceniobiorcy. Jak właściwie zaewidencjonować w/w na KEO i jak właściwie wystawić KPO? Czy należy zaznaczyć checxbok, nawet jeśli odpad powstał pod tym samym adresem co jest zarejestrowana działalność główna, w której zgłoszone są odpady do wytwarzania?
Firma nie do końca wpisuje się w  art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), odnośnie świadczenia usług- nie są to usługi linowe, budowlane..


To nie jest usługa w rozumieniu przepisów (czyli działalnośc u kilenta). Odpad powstaje w wyniku prowadzonej działalności i jest Wasz, nie bardzo rozumiem, że jest on sprzedawany ( to bardzo niebezpieczne bo stajecie się zbierającym odpady). Moim zdaniem jest to normalna działalnośc związana z wytwarzaniem odpadów, odpady powstajace w wyniku cięcia są wasze, powinny być zaewidencjonowane na KEO jako wytworzone i poźniej KPO jeśli przekazujecie je dalej. 
F4odpowiedz

Klaudek13 styczeń 2021 o 11:19

W zeszłym roku sprzedaliśmy jako firma samochód stacji demontażu. Mamy fakturę, zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu i decyzję o wyrejestrowaniu ze starostwa. Jednak nie wprowadzono tego samochodu do BDO, nie mamy KPO poinformowano nas, że nie ma takiej potrzeby. Czy to prawda? 

F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 11:41

Witam,

Mamy odpad, który przekazaliśmy 30/12/2020. Został wpisany jako wytworzony w 2020. Natomiast firma, która odbiera od nas ten odpad zaksięgowała go już w styczniu i nie można go pobrać do ewidencji za 2020 w pozycji przekazane. Jak to ma wyglądać w karcie ewidencji? W tej sytuacji jest rozbieżność wagowa między wytworzonymi a przekazanymi. czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

F4odpowiedz

wojciech13 styczeń 2021 o 12:04

Gość napisał:


wojciech napisał:


Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jestem świadomy, że przewożąc odpad do siebie muszę mieć pozwolenie na zbieranie (dziękuję za podpowiedź, nie wiedziałem czy zbieranie czy magazynowanie), a jak jadę z tym odpadem prosto to firmy, która go przejmuje, to takiego pozwolenia mieć nie muszę.
Czy dobrze rozumiem, że przy przekazywaniu odpadów zaznaczam ten checkbox 'wytworzone w ramach usługi' + nazwa gminy, a gdy nie przekazuję, to jedynie ewidencjonuję tworząc kod odpadu i wpisując jego masę? Fakt, że zaznaczyłem w BDO, że prowadzę działalność na terenie całego kraju załatwia sprawę z miejscem prowadzenia działalności? Mam też zaznaczoną informację w BDO, że "Prowadzę działalnosć w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1202, zpóźn. zm,) , działalność w zakresie usług o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach *" - domyślam si,ę, że ja jestem tutaj tą działalnością w zakresie usług w art. 3. .....
Z drugiej strony wytwarzam (w ramach usług) odpady w ilościach, które wg tabeli są zwolnione z ewidencjonowania. Z drugiej strony wytwarzam w ramach usług odpady komunalne (różne o kodzie 20 .. ..) których w ogóle nie trzeba ewidencjonować?? Uzyskałem wpis do bdo, bo wiem, że firmy nie chcą bez tego numeru odbierać odpadów (mimo, że mogą - zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach) ale czy faktycznie muszę prowadzić ewidencję?

W sytuacji, gdy Pani wytwarza odpad i ewidencjonuje ilość na KEO, ale nie przekazuje odpadu dalej, to musi być obowiązkowo decyzja na zbieranie odpadów.
Właściwa kolejność wystawiania i ewidencjonowania to: KEO- wpisać wytworzoną ilość,od razu wystawić KPO na przekazany odpad, zaciągnąć KPO do KEO.
Jeżeli Pani wytwarza odpady w ramach usługi- to co do zasady to już nie są odpady komunalne.
Moim zdaniem, os. fizyczna wytwarza odpady komunalne, natomiast jeżeli Państwo jako firma świadczą usługę np. remontu, wówczas odpad nie podchodzi pod odpad komunalny, zakwalifikowałabym pod grupę 17, np. gruz.
Jakie Państwo wytwarzają odpady w ramach usług? Jakie to są ilości w ciągu roku? Może być obowiązek wystawienia tylko KPO, a może być obowiązek wystawienia KPO i prowadzenia KEO.
Rozumiem, że wytwarzam odpady o charakterze odpadów komunalnych. Wiadomo, że w firmie mam odpady komunalne produkowane przez pracowników, ale tych nie ewidencjonuję, chodzi mi właśnie o te powstałe podczas usługi. Wytwarzam odpady np. ze szkła 15 01 07 ok. 100 kg rocznie, podobnie z metali, ok. 5-10 kg oleju 13 02 08* czyli odpady nie wymagające ewidencji. Z komunalnych z grupy 20 (których nie trzeba ewidencjonować - czy tak?) mam np. glebę, 20 03 01, 200303, ale znów z tych odpadów nie ma zwolnienia z prowadzenia ewidencji, czy się mylę
F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 13:18

Gość napisał:


Gość napisał:


Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Firma produkcyjna wytwarza odpady. W ramach usług świadczy pod swoim adresem, usługę cięcia dla klienta. W ramach usługi powstaje odpad. Odpad sprzedaję zleceniodawca dla zleceniobiorcy. Jak właściwie zaewidencjonować w/w na KEO i jak właściwie wystawić KPO? Czy należy zaznaczyć checxbok, nawet jeśli odpad powstał pod tym samym adresem co jest zarejestrowana działalność główna, w której zgłoszone są odpady do wytwarzania?
Firma nie do końca wpisuje się w  art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), odnośnie świadczenia usług- nie są to usługi linowe, budowlane..To nie jest usługa w rozumieniu przepisów (czyli działalnośc u kilenta). Odpad powstaje w wyniku prowadzonej działalności i jest Wasz, nie bardzo rozumiem, że jest on sprzedawany ( to bardzo niebezpieczne bo stajecie się zbierającym odpady). Moim zdaniem jest to normalna działalnośc związana z wytwarzaniem odpadów, odpady powstajace w wyniku cięcia są wasze, powinny być zaewidencjonowane na KEO jako wytworzone i poźniej KPO jeśli przekazujecie je dalej. 
Spotkałam się z interpretacją Urzędnika, że jest to usługa. Świadczymy usługę  na "cudzym materiale". Klient przywozi nam swój materiał, zleca cięcie. W wyniku cięcia powstaje odpad. Zgodnie z prawem cały materiał + odpad jest własnością klienta. 
Odpad, który powstaje w wyniku cięcia- jest wartościowy. Po wykonaniu usługi odpad, zostaje u nas, odkupujemy go od firmy. Firma A wystawia nam FV sprzedaży złomu. Nasza firma dodatkowo zajmuje się zbieraniem odpadów. Posiadamy Decyzję na zbieranie w/w odpadu..
Dodatkowo po wytworzeniu odpad jest tymczasowo magazynowany w miejscu wytworzenia, następnie przekazany w miejsce zbierania (przekazujący i przejmujący ta sama firma). Ten transport odbywa się na KPO.
W takiej sytuacji jak należy zaewidencjonować odpad+ wystawić poprawnie KPO?

F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 13:29
Z drugiej strony wytwarzam (w ramach usług) odpady w ilościach, które wg tabeli są zwolnione z ewidencjonowania. Z drugiej strony wytwarzam w ramach usług odpady komunalne (różne o kodzie 20 .. ..) których w ogóle nie trzeba ewidencjonować?? Uzyskałem wpis do bdo, bo wiem, że firmy nie chcą bez tego numeru odbierać odpadów (mimo, że mogą - zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach) ale czy faktycznie muszę prowadzić ewidencję? W sytuacji, gdy Pani wytwarza odpad i ewidencjonuje ilość na KEO, ale nie przekazuje odpadu dalej, to musi być obowiązkowo decyzja na zbieranie odpadów.

Właściwa kolejność wystawiania i ewidencjonowania to: KEO- wpisać wytworzoną ilość,od razu wystawić KPO na przekazany odpad, zaciągnąć KPO do KEO.
Jeżeli Pani wytwarza odpady w ramach usługi- to co do zasady to już nie są odpady komunalne.
Moim zdaniem, os. fizyczna wytwarza odpady komunalne, natomiast jeżeli Państwo jako firma świadczą usługę np. remontu, wówczas odpad nie podchodzi pod odpad komunalny, zakwalifikowałabym pod grupę 17, np. gruz.
Jakie Państwo wytwarzają odpady w ramach usług? Jakie to są ilości w ciągu roku? Może być obowiązek wystawienia tylko KPO, a może być obowiązek wystawienia KPO i prowadzenia KEO.
Rozumiem, że wytwarzam odpady o charakterze odpadów komunalnych. Wiadomo, że w firmie mam odpady komunalne produkowane przez pracowników, ale tych nie ewidencjonuję, chodzi mi właśnie o te powstałe podczas usługi. Wytwarzam odpady np. ze szkła 15 01 07 ok. 100 kg rocznie, podobnie z metali, ok. 5-10 kg oleju 13 02 08* czyli odpady nie wymagające ewidencji. Z komunalnych z grupy 20 (których nie trzeba ewidencjonować - czy tak?) mam np. glebę, 20 03 01, 200303, ale znów z tych odpadów nie ma zwolnienia z prowadzenia ewidencji, czy się mylę

Odpady komunalne tutaj zaliczamy- opakowanie po napoju, opakowanie po kanapce itp- tutaj nie trzeba ewidencjonować tego. Jeżeli chodzi o 15 01 07, 13 02 08*- te ilości, które Pani wskazała -  nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Może być też tak, że przejmujący nie przejmie odpadów bez KPO.

Natomiast gleba- odpad wytworzony jest przez firmę, moim zdaniem odpad powinien być zakwalifikowany pod 17 05 04.. Podobnie z kodem 20 03 03- tutaj spotkałam się z interpretacją, że np. Spółdzielnie, które sprzątają teren w koło budynków, wytwarzają odpady inne niż komunalne, ponieważ odpad wytwarza firma, dwa ilość jest większa niż przy charakterze odpadów komunalnych od osób fizycznych.

F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 13:31

Gość napisał:


Gość napisał:
Gość napisał:Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Firma produkcyjna wytwarza odpady. W ramach usług świadczy pod swoim adresem, usługę cięcia dla klienta. W ramach usługi powstaje odpad. Odpad sprzedaję zleceniodawca dla zleceniobiorcy. Jak właściwie zaewidencjonować w/w na KEO i jak właściwie wystawić KPO? Czy należy zaznaczyć checxbok, nawet jeśli odpad powstał pod tym samym adresem co jest zarejestrowana działalność główna, w której zgłoszone są odpady do wytwarzania?
Firma nie do końca wpisuje się w  art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), odnośnie świadczenia usług- nie są to usługi linowe, budowlane..
To nie jest usługa w rozumieniu przepisów (czyli działalnośc u kilenta). Odpad powstaje w wyniku prowadzonej działalności i jest Wasz, nie bardzo rozumiem, że jest on sprzedawany ( to bardzo niebezpieczne bo stajecie się zbierającym odpady). Moim zdaniem jest to normalna działalnośc związana z wytwarzaniem odpadów, odpady powstajace w wyniku cięcia są wasze, powinny być zaewidencjonowane na KEO jako wytworzone i poźniej KPO jeśli przekazujecie je dalej. 
Spotkałam się z interpretacją Urzędnika, że jest to usługa. Świadczymy usługę  na "cudzym materiale". Klient przywozi nam swój materiał, zleca cięcie. W wyniku cięcia powstaje odpad. Zgodnie z prawem cały materiał + odpad jest własnością klienta. 
Odpad, który powstaje w wyniku cięcia- jest wartościowy. Po wykonaniu usługi odpad, zostaje u nas, odkupujemy go od firmy. Firma A wystawia nam FV sprzedaży złomu. Nasza firma dodatkowo zajmuje się zbieraniem odpadów. Posiadamy Decyzję na zbieranie w/w odpadu..
Dodatkowo po wytworzeniu odpad jest tymczasowo magazynowany w miejscu wytworzenia, następnie przekazany w miejsce zbierania (przekazujący i przejmujący ta sama firma). Ten transport odbywa się na KPO.
W takiej sytuacji jak należy zaewidencjonować odpad+ wystawić poprawnie KPO?


Czy ma jakieś znaczenie czy firma, dla której świadczymy usługi jest Polską firmą czy nie?

F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 13:50

Gość napisał:


Odpady komunalne tutaj zaliczamy- opakowanie po napoju, opakowanie po kanapce itp- tutaj nie trzeba ewidencjonować tego. Jeżeli chodzi o 15 01 07, 13 02 08*- te ilości, które Pani wskazała -  nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Może być też tak, że przejmujący nie przejmie odpadów bez KPO.

Natomiast gleba- odpad wytworzony jest przez firmę, moim zdaniem odpad powinien być zakwalifikowany pod 17 05 04.. Podobnie z kodem 20 03 03- tutaj spotkałam się z interpretacją, że np. Spółdzielnie, które sprzątają teren w koło budynków, wytwarzają odpady inne niż komunalne, ponieważ odpad wytwarza firma, dwa ilość jest większa niż przy charakterze odpadów komunalnych od osób fizycznych.


Dziękuję za odp. Właśnie dlatego wpisałem się w bdo, żeby nie mieć problemu z oddaniem odpadów, mimo, że firmy mogą przyjmować od firm bez obowiązku prowadzenia ewidencji to i tak nie chcą tego robić.
To po co są w takim razie odpady z grupy "20" jeśli wytwarzają je tylko osoby fizyczne, a one nie prowadzą przecież ewidencji? Dla Pszoków, firm RDR? 

F4odpowiedz

Gość13 styczeń 2021 o 14:00
Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Firma produkcyjna wytwarza odpady. W ramach usług świadczy pod swoim adresem, usługę cięcia dla klienta. W ramach usługi powstaje odpad. Odpad sprzedaję zleceniodawca dla zleceniobiorcy. Jak właściwie zaewidencjonować w/w na KEO i jak właściwie wystawić KPO? Czy należy zaznaczyć checxbok, nawet jeśli odpad powstał pod tym samym adresem co jest zarejestrowana działalność główna, w której zgłoszone są odpady do wytwarzania?
Firma nie do końca wpisuje się w  art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), odnośnie świadczenia usług- nie są to usługi linowe, budowlane..

To nie jest usługa w rozumieniu przepisów (czyli działalnośc u kilenta). Odpad powstaje w wyniku prowadzonej działalności i jest Wasz, nie bardzo rozumiem, że jest on sprzedawany ( to bardzo niebezpieczne bo stajecie się zbierającym odpady). Moim zdaniem jest to normalna działalnośc związana z wytwarzaniem odpadów, odpady powstajace w wyniku cięcia są wasze, powinny być zaewidencjonowane na KEO jako wytworzone i poźniej KPO jeśli przekazujecie je dalej. 
Spotkałam się z interpretacją Urzędnika, że jest to usługa. Świadczymy usługę  na "cudzym materiale". Klient przywozi nam swój materiał, zleca cięcie. W wyniku cięcia powstaje odpad. Zgodnie z prawem cały materiał + odpad jest własnością klienta. 
Odpad, który powstaje w wyniku cięcia- jest wartościowy. Po wykonaniu usługi odpad, zostaje u nas, odkupujemy go od firmy. Firma A wystawia nam FV sprzedaży złomu. Nasza firma dodatkowo zajmuje się zbieraniem odpadów. Posiadamy Decyzję na zbieranie w/w odpadu..
Dodatkowo po wytworzeniu odpad jest tymczasowo magazynowany w miejscu wytworzenia, następnie przekazany w miejsce zbierania (przekazujący i przejmujący ta sama firma). Ten transport odbywa się na KPO.
W takiej sytuacji jak należy zaewidencjonować odpad+ wystawić poprawnie KPO?
Czy ma jakieś znaczenie czy firma, dla której świadczymy usługi jest Polską firmą czy nie?Hmmm , tym sposobem kazdy serwis np. sprzętu AGD byłby zbierającym, a odpady, które wytwarza nierzadko też mają swoją wartość. Wykorzystywanie ponowne tych częsci (mimo, że jest eko) jest traktowane jak przetwarzanie odpadów. Nie wiem z jakich powodów tak wygląda obieg odpadu ale w takim razie nalezy w u zleceniach zapisać że odpad powstający w wyniku świadczenia usługi jest zleceniodawcy, nastepnie zaewidencjonowac jako zebrany w KEO i przekazany w miejscu zbierania. Przekazanie.  od zlecajacego na KPO (jesli firma posiada numer BDO)  
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter