Top bdo wrzesien 2020

Ewidencja odpadów w BDO

Założony przez 02 styczeń 2020 o 17:30

Gość16 wrzesień 2020 o 08:19

Gość napisał:

Pytanie
Jeżeli ma wagę np. 2,541 kg i musi być 4 miejsca po przecinku czyli przy wypełnianiu zapis powinien być 2,5410?
Proszę o potwierdzenie

Pozdrawiam
A.T.


Masę odpadów podaje się w Mg [tona], nie w kg.
Po przeliczeniu w systemie BDO należy wpisać: 0,0025 Mg.
Masę odpadów podaje się do 4 miejsca po przecinku.

W przypadku, kiedy na końcu występują same "0", to nie trzeba ich wpisywać, ponieważ system sam je uwzględni.
Przykład: 0,5 Mg, to nie trzeba wpisywać trzech ostatnich zer do systemu -> 0,5000, tylko wystarczy wpisać: 0,5.

F4odpowiedz

Gość17 wrzesień 2020 o 13:11

Witam

Proszę o podpowiedź jak prowadzić ewidencje odpadów i wystawiać karty w BDO dla  zbierającego odpady w PSZOK

F4odpowiedz

MK17 wrzesień 2020 o 14:41

Witam,
Poproszę o podpowiedź nt prowadzenia ewidencji, a mianowicie:
1. Firma wytwarza odpad w wyniku świadczenia usług czyszczenia rurociągów, chłodnic itp.
2. odpad jest neutralizowany za pomocą wapna hydratyzowanego i zaklasyfikowany do kodu odpadu 10 01 23
3. wg zapewnień producenta zastosowanego środka, odpad taki można spuścić/zrzucić bezpośrednio do kanalizacji

Pytanie jest jak to zapisać w ewidencji odpadów???
Wytworzenie ok - nie ma problemu, tylko co dalej??

Wydaje mi się że w zakładce ewidencji "PRZETWARZANE" zaznaczenie procesu D-unieszkodliwianie (D6 - Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów), ale nie jestem pewien

Z góry dziękuję za pomoc

F4odpowiedz

Gość18 wrzesień 2020 o 11:26

Witam,

piszę tu na forum już troszkę z desperacji.. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za taki prosty sposób uporządkowania jak mam wyprostować sytuację w Zakładzie, którą zaniedbano do czasu mojego zatrudnienia.

O to problem..
Zakład Zagospodarowania Odpadów - przyjmuje odpady komunalne ale nie prowadzi odbioru od mieszkańców, prowadzi Pszok czyli prowadzi procesy wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania.

Najważniejszy problem to odpady: 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne).
Ewidencja odpadów komunalnych prowadzona jest od stycznia w zakładce przyjęte (Uzyskujemy liczbę w polu: Łączna masa przyjętych odpadów komunalnych w tonach [Mg]).

Niestety nie ma to odzwierciedlenia, aż do dzisiaj, w zakładce PRZETWARZANIE.

Czy w dniu dzisiejszym zrobić wpis na całe przetworzenie tych odpadów w procesie odzysku R12? To znaczy:
W Masie przetworzonych odpadów komunalnych w tonach [Mg] * - wpisać całą masę przyjętych?
W Wyszukiwarce R/D * -wpisać proces R12?

W Sposobie gospodarowania: *


Rec - recykling


Wtn - wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych


Ppu - przygotowanie do ponownego użycia


Ipod - inny proces odzysku recyklingu - zaznaczyć?Un - unieszkodliwianie


Szczerze to już się zgubiłam w tym procesie przetworzenia odpadów komunalnych na inne odpady, surowce..w systemie BDO

Może ktoś również pracuje w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów i spotyka się z różnymi problemami?

Pozdrawiam i będę wdzięczna za kierunek w jakim mam uporządkować cała to gospodarke odpadami komunalnymi w BDO :(

F4odpowiedz

Gość18 wrzesień 2020 o 13:22

Gość napisał:Witam,
piszę tu na forum już troszkę z desperacji.. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za taki prosty sposób uporządkowania jak mam wyprostować sytuację w Zakładzie, którą zaniedbano do czasu mojego zatrudnienia.
O to problem..

Zakład Zagospodarowania Odpadów - przyjmuje odpady komunalne ale nie prowadzi odbioru od mieszkańców, prowadzi Pszok czyli prowadzi procesy wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania.
Najważniejszy problem to odpady: 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne).

Ewidencja odpadów komunalnych prowadzona jest od stycznia w zakładce przyjęte (Uzyskujemy liczbę w polu: Łączna masa przyjętych odpadów komunalnych w tonach [Mg]).
Niestety nie ma to odzwierciedlenia, aż do dzisiaj, w zakładce PRZETWARZANIE.
Czy w dniu dzisiejszym zrobić wpis na całe przetworzenie tych odpadów w procesie odzysku R12? To znaczy:

W Masie przetworzonych odpadów komunalnych w tonach [Mg] * - wpisać całą masę przyjętych?W Wyszukiwarce R/D * -wpisać proces R12?
W Sposobie gospodarowania: *

Rec - recykling
Wtn - wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych
Ppu - przygotowanie do ponownego użycia
Ipod - inny proces odzysku recyklingu - zaznaczyć?Un - unieszkodliwianie


Szczerze to już się zgubiłam w tym procesie przetworzenia odpadów komunalnych na inne odpady, surowce..w systemie BDO
Może ktoś również pracuje w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów i spotyka się z różnymi problemami?Pozdrawiam i będę wdzięczna za kierunek w jakim mam uporządkować cała to gospodarke odpadami komunalnymi w BDO :(Czy 20 03 01 przyjeżdża na KPO, czy na KPOK? (powinno być KPOK). Przyjęcia robi się na KEOK dla każdej gminy, dalej robi się na tych KEOK przetworzenia.
Wytworzone (wysortowane) odpady wpisujemy na zwykłe KEO. 
Sposób gospodarowania dla R12 to będzie Ipod.

F4odpowiedz

kinia.j1618 wrzesień 2020 o 14:40

Czy 20 03 01 przyjeżdża na KPO, czy na KPOK? (powinno być KPOK). Przyjęcia robi się na KEOK dla każdej gminy, dalej robi się na tych KEOK przetworzenia.

Wytworzone (wysortowane) odpady wpisujemy na zwykłe KEO.
Sposób gospodarowania dla R12 to będzie Ipod.


20 03 01 idzie na KPOK.

KEOK mamy założone dla każdej gminy oddzielnie. (Łącznie około 23 pozycje).


Łączna masa odpadów już przyjętych od początku roku (dla pierwszej lepszej gminy) to około 3000 Mg (I tak dla każdej wszystko przyjęte ale nie przetworzone) - ale żadna z tych przyjętych mas nie jest przetworzona. Jak dokonam dziś wpisu na przetworzonych to jak najlepiej??  Zejść z całości od razu czy dzielić to przez 9 miesięcy a potem dni żeby dochodzić do jakiejś wartości (oczywiście ewidencja w przetworzonych zacznie się od dziś a nie od stycznia..)

Kolejne pytanie o stan magazynowy na 01.01.2020 - przyjąć wartość magazynową na nadawie i podzielić przez ilość gmin dostarczających odpad 20 03 01?

A teraz odpady wysortowane z 20 03 01 - jak np. 15 01 01, 15 01 02 (oczywiście na KEO) i jak dalej?
Obowiązuje nas zakładka wytworzone (jako wysortowane?) i dalej przekazane? - i znowu dla każdej Gminy?
Natomiast na KPO mamy również przyjęte odpady pod kodami 15 01 01 ..czyli w KEO zakładki przyjęte i przekazane?


Może żeby było łatwiej: na zakład (sortownię) przyjeżdzają odpady
20 03 01 czyli niesegregowane oraz segregowane jak 15 01 01, 15 01 02,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 19 12 01, 19 12 04, ex 19 12 12, 20 01 01,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 99
-> z tego niektóre odpady przekazywane są na kompostownie, część
odzyskiwana i sprzedawana. PSZOK to odzielna sprawa + Stacja
Przeładunkowa w innym miejscu i PSZOK w tym miejscu również -> w BDO
zrobiło się zamieszanie, bo osoby tym zajmujące się po prostu pogubiły
się w ilosciach gmin i sposobie przetwarzania. Próbuje stworzyć jakiś
schemat postępowania. Może ktoś przedstawiłby jak krowie na rowie jak to ma działać? :(

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter