Banner pazdziernik 2021 v2b

KLASYFIKACJA ODPADÓW

Założony przez GOŚĆ 03 lipiec 2015 o 10:28

GOŚĆ

04 listopad 2016 o 11:21


zgodnie z katalogiem odpadów:kod 20 01 37* - drewno zawierające substacje niebezpiecznekod 20 01 38 - drewo inne niż wymienione w 20 01 37czyli pod kodem 20 01 38 klasyfikuje się drewno bez substacji niebezpiecznych....

F4odpowiedz

GOŚĆ

07 listopad 2016 o 09:15


Rozumiem, że pod kodem 200138 można klasyfikować drewno typu deski, czy np. grube gałęzie, a może drewno z mebli (nieimpregnowane) ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

14 listopad 2016 o 13:43


jeżeli jest to odpad komunalny drewna bez substancji niebezpiecznych to tak

F4odpowiedz

GOŚĆ

09 luty 2017 o 16:05


Witam, mam problem z klasyfikacją odpadów z targowisk i cmentarzy. Jesteśmy administratorem tych obiektów. W odpadach, które tam są wytwarzane znajduje sie w zasadzie wszystko zmieszane, włącznie z tymi, które podrzucają meszkańcy.           Jak klasyfikować te odpady i w którym sprawozdaniu je ująć ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

10 luty 2017 o 15:45


rozumiem, że wykonujecie usługę czyszczenia terenu cmenatrza? jeżeli tak to ustawa o odpadach definiuje nam wytrócę odpadu: 32) wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;Zgodnie z powyższym są to odpady wytwrozone przez was (chyba, ze umowa między stronami brzmi inaczej). Odpady te należy wykazujemy w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach do urzędu marszałkowskiego.W odsniesieniu do klasyfikacji. zgodnie z katalogiem odpadów podgrupa 20 02 to: odpady z ogródów i parków (w tym z cmentarzy)20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamiecie20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

F4odpowiedz

GOŚĆ

13 luty 2017 o 12:03


Zgadza się, jesteśmy wytwórcą tych odpadów, jako administrator oraz sami sobie wykonujemy wywóz tych odpadów. Jesteśmy firmą posiadająca decyzję na zbieranie odpadów i transport. Wydaje mi się jednak, że takie odpady jak pisałam, zanieczyszczone tym co dorzucają tam osoby postronne nie można klasyfikować jako "typowe" z cmentarzy czy targowisk. Jest tam wiele odpadów innych, np. poremontowe. Czy można zatem je klasyfikować jako 200301 i przekazać do RIPOK?I druga sprawa, jak w zeszłym roku wykazałam wytworzone o kodach 20xxx do marszałka, to otrzymałam telefon, żeby nie wykazywać wytworzonych o kodach 20xxx w rocznym sprawozdaniu.

F4odpowiedz

GOŚĆ

01 marzec 2017 o 11:21


Takiej mieszkanki nie klasyfikowałalbym jako 20 03 01 bo to nie do końca zmieszane odpady komunalne o takim charakterze "domowym". Prędzej 20 03 99.Może marszałek nie zrozumiał dokładnie o co chodzi 9że nie sa to odpady typowo komunalne) poza tym zwiolniony z ewidencji jest wytwórca odpadów komunalnych (zgodnie z definicja odpadów komunalnych), a nie wytwórca odpadów z grupy 20. Ja bym wpisała to na zestawienie zbiorcze do marszałka albo poprosiła od nich na piśmie podstawę prawna że odapdy z cmentarzy też nie musza być wykazywane.

F4odpowiedz

Gość

30 marzec 2017 o 08:00

GOŚĆ napisał:
Takiej mieszkanki nie klasyfikowałalbym jako 20 03 01 bo to nie do końca zmieszane odpady komunalne o takim charakterze "domowym". Prędzej 20 03 99.

Może marszałek nie zrozumiał dokładnie o co chodzi 9że nie sa to odpady typowo komunalne) poza tym zwiolniony z ewidencji jest wytwórca odpadów komunalnych (zgodnie z definicja odpadów komunalnych), a nie wytwórca odpadów z grupy 20. Ja bym wpisała to na zestawienie zbiorcze do marszałka albo poprosiła od nich na piśmie podstawę prawna że odapdy z cmentarzy też nie musza być wykazywane.
Czy w takim razie , gdyby odpady z cmentarzy nie były zanieczyszczone to
należałoby je klasyfikować w kodzie 200203? I czy wtedy ten odpad
musiałby trafiać do RIPOK i zostać ujęty w sprawozdaniu do marszałka
jako wytworzony?
F4odpowiedz

Gość

30 marzec 2017 o 12:52


jak najbardziej odpady z podgrupy 20 02 to typowo odpady z ogrodów i
parków ( w tym z cmentarza). I jak najbardziej powinny być ujęte jako
wytworzone na sprawozdaniu do urzędu marszałkowskiego ponieważ świadcząć
usługę sprzątania jesteście wytwórcą odpadówZgodnie z ustawą o urzymaniu porżadku i czystości w gminie:art. 9e 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:1) selektywnie zebranych odpadów
komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady
do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;


2) zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 


w ustawie o odpadach zdefiniowano odpady zielone (art. 3):


12) odpadach zielonych - rozumie
się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z
pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z
targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

F4odpowiedz

Gość

05 kwiecień 2017 o 08:25

Witam,

czy kartony z biura np. po papierze biurowym, czy jak przychodzi jakaś paczka to można wrzucać do kosza na komunalne co gmina odbiera?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter