Ekosoft ewidencja odpadow bdo

XI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

XI międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

pt. „Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami”

odbędzie się w Kołobrzegu

w dniach 24-27.05.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Podczas Forum wygloszonych zostanie 13 referatów plenarnych m. in.:

 

·      Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie gospodarki odpadami - K. Szymański, P. Manczarski

·      Utrata statusu odpadu w świetle prawa – M. Górski

·      Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, doświadczenia polskie i zagraniczne – K. Krauze

·      Wpływ planowanych zmian legislacyjnych na organizację systemu gospodarowania odpadami oraz procesy technologiczne w Polsce – M. Rajca

·      Analiza nowego systemu gospodarki odpadami w kontekście rozwoju zrównoważonego – B. Kozłowska

·      Strategie zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce – Ł. Fukas-Płonka

·      Europa bez odpadów – Z. Foltynowicz

 

    Prelegenci przedstawią aż 70 referatów szczegółowych w tym:

·      Efektywne planowanie, realizacja i optymalizacja procesów gospodarowania odpadami na przykładzie Celowego Związku Gmin R-XXI – J. Kamińska-Borak

·      Dobór technologii i wyposażenia technicznego dla instalacji MBT oraz TPOK – M. Redes

·      Ocena możliwości funkcjonowania instalacji termicznego przekształcania odpadów w regionach woj. Małopolskiego – Z. Grabowski

·      Perspektywy zagospodarowania ubocznych produktów spalania w Polsce – Z. Chrzanowski

·      Ewolucja systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – M. Kundegórski

 

    Podczas Forum prowadzone będą warsztaty technologiczne (wtorek).

 

     Program szczegółowy będzie dostępny na stronie internetowej www.pzits-cedeko.com.pl w drugiej połowie maja.

 

     Więcej informacji o konferencji na stronie organizatora:

     http://www.pzits-cedeko.com.pl/news/62/18/XI-WASTE-FORUM

Newsletter