Top bdo wrzesien 2020

SZKOLENIE: Ewidencja i sprawozdawczość w BDO

Medium medium large bez tytu%c5%82u

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

Ewidencja i sprawozdawczość w BDO

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 11 lutego 2020 r. (wtorek) g. 10.00 – 15.00

Hotel Ikar (ul. Solna 18, Poznań)

 

WARSZAWA, 12 lutego 2020 r. (środa) g. 10.00 – 15.00

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

ŁÓDŹ, 13 lutego 2020 r. (czwartek) g. 10.00 – 15.00       

Hotel Tobaco (ul. Kopernika 64, Łódź)

 

GDAŃSK, 14 lutego 2020 r. (piątek) g. 10.00 – 15.00

Hotel Gryf (ul. Jana z Kolna 22/26, Gdańsk)

 

POZNAŃ, 18 lutego 2020 r. (wtorek) g. 10.00 – 15.00

Hotel Ikar (ul. Solna 18, Poznań)

 

WARSZAWA, 19 lutego 2020 r. (środa) g. 10.00 – 15.00

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

KATOWICE, 20 lutego 2020 r. (czwartek) g. 10.00 – 15.00

Novotel Katowice Centrum (al. Roździeńskiego 16, Katowice)       

 

WROCŁAW, 21 lutego 2020 r. (piątek) g. 10.00 – 15.00

Ibis Styles Wrocław Centrum (ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)

 

PROGRAM SZKOLENIA

ZMIANY PRAWNE W BDO

 • Ewidencja odpadów w wersji papierowej do 30 czerwca 2020 r. – omówienie projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach
  .
 • W jakich przypadkach będzie możliwe wystawienie KPO i kart ewidencji odpadów w wersji papierowej?
 • Do kiedy będzie trzeba uzupełnić dokumenty wystawione papierowo w BDO i jak to zrobić?
 • Awaria systemu BDO – gdzie szukać informacji?
 • Jakie dokumenty powinien mieć kierowca przewożący odpady w przypadku awarii BDO?
 • Rozszerzenie zwolnień z ewidencji – omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Nowe zasady składania wniosków o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO – wnioski elektroniczne. Kto może je złożyć i kiedy wymagana jest aktualizacja wpisu?
 • Sankcje karne związane z BDO.

 

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW W BDO

 • Logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień.
 • Przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego.
 • Nowe miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania.
 • Nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • Przekazywanie odpadów w BDO – wystawienie przykładowych KPO krok po kroku.
 • Omówienie statusów Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
 • Czy przekazujący musi znać dokładną masę odpadu przed rozpoczęciem transportu? Jak można skorygować błędną masę?
 • Data i godzina transportu, kto ją uzupełnia (przekazujący czy transportujący)?
 • Generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad.
 • Potwierdzenie lub odrzucenie KPO przez przyjmującego odpady w systemie.
 • Wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.
 • Kiedy transportujący i odbierający uzyskują dostęp do wygenerowanego KPO?
 • Przyjęcie i transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
 • Kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady.
 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – jak ewidencjonować to w BDO?
 • Przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad.

 

KARTY EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO

 • Obsługa kart ewidencji odpadów (KEO) w BDO.
 • Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych).
 • Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO.
 • Stany magazynowe w BDO a posiadane decyzje – jak utrzymać zgodność ewidencji z decyzjami.
 • Powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
 • Ewidencja przetwarzania odpadów w KEO – wprowadzanie danych o procesie przetwarzania
  i o odpadach wytwarzanych w procesie. Brak automatyzacji wpisów.
 • Braki w BDO – jakich danych nie uwzględnia system (sucha masa odpadu, przetwarzanie odpadów w instalacjach, zbieranie ZSEiE)?
 • Ewidencja w bazie BDO a decyzje na gospodarowanie odpadami.
 • Sprawozdawczość elektroniczna w systemie BDO za rok 2019.
 • Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Nowe sprawozdania zerowe dla wszystkich firm zbierających odpady - roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne.
 • Jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne do wygenerowania sprawozdań?

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 28 stycznia 2020 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 4 lutego 2020 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 4 lutego 2020 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/69/Program_szkolenia_BDO_styczen2020.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/67/Formularz_zgloszeniowy_odpady_styczen_2020.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/70/Regulamin_szkolenia_odpady_styczen2020.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/72/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_odpady_luty2020.pdf

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Maciej Korpik – właściciel firmy Eko-Soft. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analityk oraz programista m.in. systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów, opłat środowiskowych oraz ewidencji opakowań. Od 2009 roku zajmuje się praktyczną analizą prawa pod kątem wdrażania oprogramowania w zakładach zbierania i przetwarzania odpadów. Wieloletnia współpraca z firmami pozwoliła mu na poznanie wymagań i interpretacji WIOŚ dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Przez lata poznał specyfikę pracy firm z branży gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów komunalnych.

Newsletter