Ekosoft ewidencja odpadow bdo

SZKOLENIE: Odpady komunalne w BDO - ewidencja i sprawozdawczość - odwołane!

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

Odpady komunalne w BDO - ewidencja i sprawozdawczość

 

UWAGA! - Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo oraz konkretne wytyczne związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy szkolenie.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy o stosowanie się do zaleceń służb, aby jak najszybciej opanować zaistniałą sytuację.

Poinformujemy o nowym terminie szkolenia, gdy sytuacja wróci do normy.

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 18 marca 2020 r. (środa) g. 10.00 – 15.00

Focus Hotel Poznań (ul. Serafitek 4, Poznań)

 

ŁÓDŹ, 19 marca 2020 r. (czwartek) g. 10.00 – 15.00       

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN (ul. Lodowa 94, Łódź)

 

WARSZAWA, 25 marca 2020 r. (środa) g. 10.00 – 15.00

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

KATOWICE, 26 marca 2020 r. (czwartek) g. 10.00 – 15.00

Novotel Katowice Centrum (al. Roździeńskiego 16, Katowice)

       

WROCŁAW, 27 marca 2020 r. (piątek) g. 10.00 – 15.00

Ibis Styles Wrocław Centrum (ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)

 

PROGRAM SZKOLENIA

ZMIANY PRAWNE W BDO

 • Ewidencja odpadów w wersji papierowej do 30 czerwca 2020 r. wg ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 150) – w jakich przypadkach może być stosowana.
 • Przesunięcie terminów składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do 30 czerwca 2020 r.
 • Omówienie sposobu uzupełniania wybranych dokumentów ewidencyjnych w wersji papierowej.
 • Awaria systemu BDO – gdzie szukać informacji i jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca przewożący odpady w przypadku awarii BDO?
 • Do kiedy będzie trzeba uzupełnić w BDO dokumenty wystawione w wersji papierowej i jak to zrobić?
 • Rozszerzenie zwolnień z ewidencji – omówienie nowego Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Sankcje karne związane z BDO.

 

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW W BDO

 • Nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności, oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • Przekazywanie odpadów w BDO – wystawienie przykładowych KPOK krok po kroku.
 • Różnica między KPO, a KPOK – kiedy należy z nich korzystać?
 • Karta przekazania odpadu komunalnego (KPOK) – w jakich sytuacjach jest wystawiana? Kiedy odpad traci status komunalnego?
 • KPOK w trybie odbioru i przekazania odpadów.
 • KPOK w przypadku przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej.
 • Omówienie statusów Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
 • Masa odpadów w KPOK – kiedy jest wymagana?
 • Data i godzina transportu i odbierania, kto ją uzupełnia?
 • Generowanie potwierdzenia dla transportującego/odbierającego odpad.
 • Potwierdzenie lub odrzucenie KPO i KPOK przez przyjmującego odpady w systemie.
 • Wycofanie KPO i KPOK – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionego dokumentu.
 • Kiedy transportujący i odbierający uzyskują dostęp do wygenerowanego KPO/KPOK?
 • Przyjęcie i transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług w BDO.
 • Przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad.

 

KARTY EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO

 • Obsługa kart ewidencji odpadów (KEO) i kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w BDO.
 • Stany magazynowe przy zakładaniu KEO i KEOK, a sprawozdawczość komunalna – dlaczego są powiązane?
 • Kiedy należy prowadzić KEOK? Czy skupy surowców wtórnych i instalacje też powinny z nich korzystać?
 • Powiązanie kart przekazania i kart ewidencji odpadów – uzupełnianie KEO/KEOK na podstawie wystawionych KPO/KPOK.
 • Ewidencja przetwarzania odpadów w KEO i KEOK (dla każdej gminy odrębnie) – wprowadzanie danych o procesie przetwarzania i o odpadach wytwarzanych w procesie. Brak automatyzacji wpisów.
 • Ewidencja w bazie BDO a decyzje na gospodarowanie odpadami (limity magazynowe, kody odpadów).
 • Wypełnianie sprawozdań komunalnych za 2019 r. w BDO - krok po kroku.
 • Wybór typu sprawozdania: o odebranych odpadach komunalnych, dla prowadzącego PSZOK i dla zbierającego odpady komunalne.
 • Tworzenie sprawozdań roboczych.
 • Jakie odpady należy uwzględnić w sprawozdaniach komunalnych?
 • Jakie dane należy przygotować do opracowania sprawozdań?
 • Poziom recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziom ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej w systemie BDO.
 • Sprawozdania składane za pośrednictwem BDO, a dotychczasowe wzory – jakie są różnice?
 • Sprawozdania zerowe w BDO – kto i kiedy powinien je składać?
 • Kto może złożyć sprawozdanie – użytkownik główny z upoważnieniem administracyjnym?
 • Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO.
 • Korekty sprawozdań – jak je wykonać?
 • Złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować?
 • Sankcje karne w zakresie sprawozdawczości odpadów komunalnych.

 

Wszelkich informacji udzielamy mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 14 dni przed terminem danego szkolenia,

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 7 dni przed terminem danego szkolenia,

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych na mniej niż 7 dni przed terminem danego szkolenia.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/76/Program_szkolenia_BDO_marzec2020.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/74/Formularz_zgloszeniowy_odpady_marzec2020.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/77/Regulamin_szkolenia_odpady_marzec2020.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/75/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_odpady_marzec2020.pdf

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi.

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie gospodarki odpadami, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (decyzje administracyjne w gospodarce odpadami, ewidencja i sprawozdawczość odpadów, KOBiZE, opłaty środowiskowe). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter