Ekosoft ewidencja odpadow bdo

SZKOLENIE: Opłaty środowiskowe i KOBIZE 2019/2020 - warsztat sprawozdawczy

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

Opłaty środowiskowe i KOBIZE 2019/2020 -  warsztat sprawozdawczy 

 

MIEJSCE I TERMIN


POZNAŃ, 28 stycznia 2020 r. (wtorek) g. 10.00 – 15.00

Centrum szkoleniowe „SALEOMEGA.PL” (biurowiec Omega, ul. J. H. Dąbrowskiego 79 A, Poznań) 

 

WARSZAWA, 29 stycznia 2020 r. (środa) g. 10.00 – 15.00

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

KATOWICE, 30 stycznia 2020 r. (czwartek) g. 10.00 – 15.00

Novotel Katowice Centrum (al. Roździeńskiego 16, Katowice)

 

WROCŁAW, 31 stycznia 2020 r. (piątek) g. 10.00 – 15.00

Ibis Styles Wrocław Centrum*** (ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)

 

PROGRAM SZKOLENIA

RAPORT DO KOBIZE
 • Kiedy należy składać raport do KOBIZE? Jakie emisje wymagają raportowania?
 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja i jakich sprawozdań wymaga?
 • Rejestracja podmiotu w KOBiZE.
 • Wnioski o zmianę lub aktualizację danych. 
 • Zasady sporządzania raportu do KOBIZE krok po kroku.
 • Czy każda emisja musi być rozliczana?
 • Skąd czerpać informacje na temat źródeł i wielkości emisji?
 • Emisja z instalacji i spoza instalacji - definicja instalacji w praktyce.
 • Przykłady obliczeń wielkości emisji metodami ryczałtowymi i wskaźnikowymi (emisje ze spalania paliw w samochodach i kotłach, z  klimatyzacji, spawania itd.). Czy każdy może korzystać ze wskaźników KOBIZE?
 • Wprowadzanie danych instalacji (źródła, emitory, przewody, urządzenia redukcyjne).
 • Rozliczanie emisji z terenu i spoza terenu zakładu.
 • Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych tzw. emisje przypadkowe.
 • f-gazy i SZWO – rozliczanie ubytków czynników chłodniczych z klimatyzacji w KOBIZE.
 • Raportowanie emisji a posiadane pozwolenia emisyjne i zgłoszenia – utrzymanie spójności.
 • Jak można wykorzystać wyniki pomiarów do rozliczania obowiązków sprawozdawczych?
 • Brak emisji w danym roku sprawozdawczym, jak raportować takie sytuacje?
 • Nowa zakładka „Opłaty” w bazie KOBIZE – do czego służy i jak z niej korzystać?
 • Najczęściej popełniane błędy w rejestracji i raportowaniu.
 • Zaostrzona kontrola danych wprowadzanych do KOBiZE – wezwania korekty i złożenia zaległych raportów.

 

WYKAZ OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

 • Nowy wzór wykazu opłat środowiskowych za 2019 r. – kogo dotyczą zmiany, jakie nowe elementy wprowadzono do sprawozdawczości?
 • Jakie rodzaje działalności podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska?
 • Uzupełnianie wykazu opłat środowiskowych w praktyce.
 • Zasady rozliczania opłat środowiskowych dla emisji zorganizowanej i niezorganizowanej.
 • Obliczanie opłat za emisję z procesów produkcyjnych – jak obliczyć emisję korzystając z kart charakterystyki substancji?
 • Opłaty za samochody służbowe.
 • Czy uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji wymaga opłat środowiskowych?
 • Obowiązek naliczania opłat środowiskowych na podstawie danych wprowadzonych do raportu do KOBIZE – jak wykonać spójne sprawozdania?
 • Najczęściej popełniane błędy w obliczaniu opłat środowiskowych.
 • Kto jest zwolniony ze składania wykazu? Kiedy nie należy uiszczać opłaty?
 • Obowiązujące stawki opłat oraz termin składania wykazu do urzędu marszałkowskiego.
 • Opłaty podwyższone (stawka x 6) – jak i kiedy należy je naliczać?
 • Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków – obowiązek przekazywania danych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Kary za brak realizacji obowiązków względem emisji do powietrza.

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 14 stycznia 2020 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 21 stycznia 2020 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 21 stycznia 2020 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/65/Program_szkolenia_oplaty_styczen2020_.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/63/Formularz_zgloszeniowy_oplaty_styczen2020.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/66/Regulamin_szkolenia_oplaty_styczen2020.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/64/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_oplaty_styczen2020.pdf

 

PRELEGENCI

Marta Stachowiak – Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (pozwolenia emisyjne, KOBiZE, opłaty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość odpadów). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Monika Szwarc – Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarządzanie środowiskiem. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami oraz gospodarki opakowaniowej).

Newsletter