Ekosoft ewidencja odpadow bdo

OPAKOWANIA 23 i 25.09.2015r.

 

Serwis Odpady-Help zaprasza na szkolenie:

 

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIOWEJ

 

Zmiany w przepisach w ujęciu praktycznym

 

 

 

 

 

POZNAŃ, 23 września 2015 r. (środa)

 

KATOWICE, 25 września 2015 r. (piątek)

 

 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 

       BLOK I  - Projektowane akty prawne

 

 • Czym będzie rejestr urzedu marszałkowskiego - jak się zarejestrować, zaktualizować wpis lub wykreślić firmę z rejestru;
 • Omówienie projektu rozporządzenia z 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego
 • Nowe, elektroniczne formularze sprawozdawcze od 2016 r. - kto i jak będzie je wypełniał?
 • Omówienie projektu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania BDO;

 

 

       BLOK II -  Podstawowe elementy systemu gospodarki odpadami

 
 • Czym jest opakowanie, jakie wyróżniamy rodzaje opakowań?
 • Obowiązek odzysku i recyklingu - wykaz obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek;
 • Jakie obowiązki mają producenci, importerzy i eksporterzy opakowań?
 • Czym są tzw. "porozumienia" i kiedy należy nawiązać współpracę z nimi?
 • Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - opłaty i zasady funkcjonowania;
 • Nowy obowiązek publicznych kampanii edukacyjnych - kto powinien go realizować;
 • Zwolnienia z obowiązku odzysku i recyklingu - pomoc de minimis;
 • Współpraca z organizacją odzysku opakowań i izbami gospodarczymi - jakie obowiązki można przekazać organizacji
 • Jakie podmioty będą przechodzić audyty wewnętrzne;
 • Kary w gospodarce opakowaniowej;
 • Kompetencje kontrolne - jakie urzędy kontrolują obowiazki z zakresu gospodarki opakowaniowej

 

 

       BLOK III - Najnowsze regulacje w zakresie ustawy opakowaniowej

 
 • Klasyfikacja opakowania - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem wielomateriałowym?
 • Analiza 18 interpretacji Ministerstwa Środowiska
 • Ewidencja opakowań, jak ją prowadzić skoro nie ma wzorów dokumentów?
 • Porównanie dotychczasowych i nowych wzorów DPO i DPR
 • Nowe dokumenty EDPo i EDPR - kto musi je wypełniać, w jakich sytuacjach trzeba je stosować?
 • Zasady naliczania opłaty produktowej (stawki, poziomy odzysku i recyklingu, sprawozdanie);
 • Sprawozdania OPAK 1, 2, 3 - kto powienien jes wypełnaić, jakie dane uwzględnić
 •  

   

   BLOK IV - Warsztat ewidencji opakowań i naliczania opłaty produktowej

   

 • Naliczanie opłaty produktowej na przykładach;
 • Przygotowanie sprawozdań OŚ-OP1;
 • Wypełnianie sprawozdań OPAK 1, 2, 3;
 • Uzupełnianie dokumentów DPO / DPR.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej oraz elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 
Miejsce i termin:
 
Poznań, 23 września 2015 r. (środa), g. 10.00 - 16.30
Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
 
Katowice, 25 września 2015 r. (piątek), g. 10.00 - 16.30
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice
 
 
Cena uczestnictwa:

599 zł + VAT / osobę (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad)
 
Rabaty:
 
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:
 • 2 osoby - 10% rabatu,
 • 3 osoby - 15 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 20% rabatu. 

 

Program szkolenia:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia-opakowania.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zg%C5%82oszeniowy-opakowania.pdf
 
Regulamin szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulaminszkolenia-opakowania.pdf
 
 
Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-679-25-15
 
 
Prelegent:
 

Karol Jesiak - Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kierunek ochrona środowiska. Specjalista w dziedzinie gospdoarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniowej. Prelegent na szkoleniach oraz konferencjach związanych z ochroną środowiska. Autor publikacji dotyczących aspektów prawnych w branży ochrony środowiska. Zajmuje się stałą obsługą i doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiazkującymi przepisami oraz procedury w ramach wydania decyzji środowiskowych.

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie prawa emisyjnego, gospodarki odpadami oraz opakowaniami. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska. Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiazki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Autorka porad dotyczących stosowania przepisów ochrony srodowiska w praktyce w serwisie odpady-help.pl
 

Newsletter