Baner eko soft 2023 bdo

Odpady komunalne - sprawozdawczość w BDO 2022/2023

Medium trash g3d636913f 1280

Źródło: pixabay.com

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie on-line:

Odpady komunalne - sprawozdawczość w BDO 2022/2023 

 

Będzie ono miało formę szkolenia/warsztatu z udziałem panelu dyskusyjnego, podczas którego będziemy mogli odpowiedzieć na bieżąco na Państwa pytania. Limit uczestników na każdym szkoleniu wynosi 10 osób. Przed szkoleniem otrzymają Państwo link do uczestnictwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy podłączony do Internetu komputer z włączonym mikrofonem (opcjonalnie).

TERMINY

11.01.2023 (środa) g. 10.00-15.00     BRAK MIEJSC

12.01.2023 (czwartek) g. 10.00-15.00     BRAK MIEJSC

17.01.2023 (wtorek) g. 10.00-15.00     BRAK MIEJSC

18.01.2023 (środa) g. 10.00-15.00     BRAK MIEJSC

19.01.2023 (czwartek) g. 10.00-15.00     LIMIT 20 OSÓB - BRAK MIEJSC

 

PROGRAM SZKOLENIA

Ostatnie zmiany w przepisach oraz nowe projekty

Sprawozdawczość komunalna w BDO - warsztat

 

CENA UCZESTNICTWA  

-499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 28 grudnia 2022 r.

-599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 28 grudnia 2022 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób oferujemy rabaty:

Oferujemy też dodatkowy rabat za stałe uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez serwis Odpady-Help:

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 – 11.00 BLOK I

11.00 – 11.20 Przerwa

11.20 – 12.50 BLOK II

12.50 – 13.10 Przerwa

13.10 – 15.00 BLOK III / Panel dyskusyjny

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (ON-LINE)

https://odpady-help.conrego.com/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/271/Formularz_zgloszeniowy_sprawozdawczosc_komunalna_01.2023_dodatkowe.pdf

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/270/Program_szkolenia_komunalne_BDO_online_01.2023___dodatkowe.pdf

REGULAMIN SZKOLENIA (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/269/Regulamin_szkolenia_komunalne_BDO_online_01.2023.pdf

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/267/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.pdf

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA

https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

 

PRELEGENCI

 

Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Bartosz Staniszewski - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami). Jeden z autorów newslettera (w części dotyczącej sprawozdawczości w BDO) oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter