Ekosoft ewidencja odpadow bdo

ODPADY - ewidencja, sprawozdawczość, nowe rozporządzenia Szkolenie w dniach 9/10/11/12.II.2016 r.

 

Serwis Odpady-Help zaprasza na szkolenie:

 

 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W GOSPODARCE ODPADAMI

 

- ewidencja, sprawozdawczość, nowe rozporządzenia

 

 

 

 

 

POZNAŃ, 9 luty 2016 r. (wtorek)

Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

 

WARSZAWA, 10 luty 2016 r. (środa)

Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

 

KATOWICE, 11 luty 2016 r. (czwartek)

Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice

 

WROCŁAW, 12 luty 2016 r. (piątek)

Kompleks szkoleniowy Synergy Trainings, ul. Krakowska 56-62 budynek A, 50-425 Wrocław

 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 

       BLOK I - Najnowsze rozporządzenia w gospodarce odpadami

 

 • Nowe regulacje w transporcie odpadów
 • Nowe wytyczne do uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
 • Zmiany w przekazywaniu odpadow osobom fizycznym - limity, zmiany w liście kodów odpadów
 • Odzysk poza instalacjami wg nowego rozporządzenia
 • Nowy katalog odpadów od 2015 r.
 • Nowa ustawa o ZSEiE - ustawa o zmianie innych ustaw
 • Kiedy odzysk odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych jest dopuszczalny
 • 6 MJ/kg - czyli jakie odpady bedą dopuszczone do składowania

     

 

      BLOK II -  Postępowanie z odpadami

   
 • Zasady magazynowania odpadów
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - kiedy jest wymagane, co zawiera, jakie obowiązki nakłada
 • Kto powinien uzyskać zezwolenie na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów - procedura uzyskania
 • Decyzje środowiskowe w gospodarce odpadami
 • Zwolnienia z uzyskania zezwoleń
 • Co można potraktować jako produkt uboczny
 • Procedura utraty statusu odpadu
 • Przeniesienie odpowiedzialności za odpady między wytwórcami odpadów korzystającymi ze wspólnego lokalu
 • Rejestr urzędu marszałkowskiego - czym jest i kogo dotyczy
 • Najczęstsze problemy z uzyskiwaniem decyzji w praktyce
 • Kary w gospodarce odpadami
 • Na jakie aspekty zwraca uwagę WIOŚ podczas kontroli 
 

 

 

       BLOK III - Warsztat ewidencji i sprawozdawczości

 
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
 • Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości - wg ustawy oraz rozporządzenia
 • Jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?
 • Wypełnianie karty przekazania odpadów - kiedy KPO jest nieważna lub niepotrzebna
 • Uzupełnianie karty ewidencji odpadów dla wytwórców, zbierających i przetwarzających odpady
 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług
 • Przesuwanie odpadów między oddziałami tej samej firmy
 • Wypisywanie formularzy przyjęcia odpadów metali
 • Ewidencja i sprawozdawczość ZSEiE i zużytych baterii, akumulatorów
 • Generowanie sprawozdania o odpadach do urzędu marszałkowskiego
 • Błędy i braki w sprawozdawczości
 • Kary w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
 • BDO - na jakich zasadach będzie funkcjonować baza, jak będą wyglądać elektroniczne formularze sprawozdań
 • Projekt nowego sprawozdania o odpadach - podobieństwa i różnice z obowiązującym wzorem formularza
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 
Miejsce i termin:
 
Poznań, 9 luty 2016 r. (wtorek), g. 10.00 - 16.30
Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
 
Warszawa, 10 luty 2016 r. (środa), g. 10.00 - 16.30
Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
 
Katowice, 11 luty 2016 r. (czwartek), g. 10.00 - 16.30
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice
 
Wrocław, 12 luty 2016 r. (piątek), g. 10.00 - 16.30
Kompleks szkoleniowy Synergy Trainings, ul. Krakowska 56-62 budynek A, 50-425 Wrocław
 
 
 
Cena uczestnictwa:

599 zł + VAT / osobę (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad)
 
Rabaty:
 
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:
 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

Program szkolenia:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia_odpady2016.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zgloszeniowy_odpady2016.pdf
 
Regulamin szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia_odpady2016.pdf
 
 
Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-679-25-15
 
 
Prelegenci:
 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny serwisu branżowego Odpady-Help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Właściciel firmy doradczej Effeko Sp. z o. o., zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji oraz świadczeniem usług outsourcingowych w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Karol Jesiak - Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kierunek ochrona środowiska. Specjalista w dziedzinie gospdoarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniowej. Prelegent na szkoleniach oraz konferencjach związanych z ochroną środowiska. Autor publikacji dotyczących aspektów prawnych w branży ochrony środowiska. Zajmuje się stałą obsługą i doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiazkującymi przepisami oraz procedury w ramach wydania decyzji środowiskowych.

Newsletter