Ekosoft ewidencja odpadow bdo

ODPADY 2015/2016 22-25.09.2015r.

 

Serwis Odpady-Help zaprasza na szkolenie:

 

 

ODPADY 2015 / 2016 - najnowsze przepisy

 

Ewidencja i sprawozdawczość w praktyce

 

 

 

 

 

POZNAŃ, 22 września 2015 r. (wtorek)

WARSZAWA, 23 września 2015 r. (środa)

KATOWICE, 24 września 2015 r. (czwartek)

WROCŁAW, 25 września 2015 r. (piątek)

 

 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA
 

       BLOK I  - Projektowane zmiany w obowiązujących przepisach

 

 

 • Nowe zasady w transporcie odpadów - jakie wymagania zostaną nałożone na transportujących
 • Dalsze postępowanie z odpadami komunalnymi wg najnowszego projektu MBP;
 • Nowe wytyczne klasyfikacji odpadów;
 • Nowa ustawa o ZSEiE - czy rzeczywiście rozpocznie rewolucję w branży?
 • Nowe zasady przekazywania odpadów osobom fizycznym - roczne limity;

 

 

       BLOK II -  Nowe zasady gospodarki odpadami

 
 • BDO - na jakich zasadach będzie funkcjonować baza, jak będą wyglądać elektroniczne formularze sprawozdań;
 • Rejestr urzędu marszałkowskiego - kto powinien złożyć wniosek, kogo wpiszą z urzędu; 
 • Zmiany w kompetencjach urzędów od sierpnia 2015;
 • Omówienie przypadków, kiedy zezwolenie na transport i zbieranie odpadów nie są wymagane;
 • Wydłużenie terminu wydania decyzji i rozporządzeń do 23 stycznia 2016 r.;
 • Odzysk poza instalacjami wg nowego rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r.;
 • Problemy z uzyskiwaniem decyzji w praktyce - porady;
 • Utrata statusu odpadu i uznanie odpadu za produkt uboczny - kiedy warto przeprowadzić te procedury?
 • Omówienie przypadków kiedy decyzja na wytwarzanie odpadów nie jest wymagana;
 • Co wniosą aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami od lipca 2016 r.;
 • Czym są plany inwestycyjne i jak wpłyną na rozwój zakładów gospodarki odpadami?
 • Zmienione kary w gospodarce odpadmi oraz odpadami komunalnymi - jak ich uniknąć?
 • Przygotowanie zakładu do kontroli WIOŚ w praktyce - wystąpienie pracownika Wydziału Inspekcji WIOŚ

 

 

       BLOK III - Ewidencja i sprawozdawczość odpadów od 2015 r. w praktyce

 
 • Zastosowanie nowych wzorów KPO i KEO w praktyce;
 • Projekt nowego sprawozdania o odpadach - podobieństwa i różnice z obowiązującym wzorem formularza;
 • Modyfikacje kodów w katalogu odpadów - czy wiążą się z tym dodatkowe obowiązki?
 • Jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?
 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów zwolnionych z ewidencji;
 • Sprawozdawczość o ZSEiE - od kiedy będą obowiązywały roczne sprawozdania do urzędu marszałkowskiego?
 • Dokumenty DPUOM / DPUOW - zasady ewidencji dla zakaźnych odpadów medycznych;
 • Błędy i braki w sprawozdawczości - jakie kary może otrzymać przedsiębiorca?
 • Rozbieżności w sprawozdawczości komunalnej - sprawozdanie półroczne / kwartalne;
   

   

   BLOK IV - Warsztat ewidencji i sprawozdawczości

 • Wypełnianie dokumentów ewidencyjnych - KPO, KEO wg nowych wzorów;
 • Generowanie sprawozdania o odpadach do urzędu marszałkowskiego;
 • Wypełnianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych;
 • Wypisywanie formularzy przyjęcia odpadów metali;

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej oraz elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 
Miejsce i termin:
 
Poznań, 22 września 2015 r. (wtorek), g. 10.00- 16.30
Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
 
Warszawa, 23 września 2015 r. (środa), g. 10.00 - 16.30
Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
 
Katowice, 24 września 2015 r. (czwartek), g. 10.00 - 16.30
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice
 
Wrocław, 25 września 2015 r. (piątek), g. 10.00 - 16.30
Kompleks szkoleniowy Synergy Trainings, ul. Krakowska 56-62 budynek A, 50-425 Wrocław
 
 
Cena uczestnictwa:

599 zł + VAT / osobę (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad)
 
Rabaty:
 
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:
 • 2 osoby - 10% rabatu,
 • 3 osoby - 15 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 20% rabatu. 
 
Program szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia-odpady%20.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf
 
Regulamin szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia-odpady.pdf
 
 
Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-679-25-15
 
 
Prelegenci:
 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny serwisu branżowego Odpady-Help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Aktywny uczestnik na konferencjach naukowych. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Właściciel firmy doradczej Eko-Consulting, zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji oraz świadczeniem usług outsourcingowych w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Danuta Binkowska (Wrocław, Katowice) - wieloletni i doświadczony pracownik Wydziału Inspekcji WIOŚ. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej - kierunek ochrona środowiska. Specjalizuje się w kontroli przedsiębiorstw w obszarach gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Od ponad 5 lat dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i warsztaty wskazując praktyczne podejście do obowiązków przedsiębiorstw wynikających z przepisów ochrony środowiska w szczególności Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy Prawo wodne i rozporządzeń wykonawczych do tych aktów prawnych. 

 

Izabela Kurek (Poznań, Warszawa) - wieloletni i doświadczony pracownik Wydziału Inspekcji WIOŚ. Specjalista w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności Ustawy Prawo ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Posiada doświadczenie w kontroli podmiotów korzystających ze środowiska oraz prowadzeniu szkoleń ukierunkowanych na praktyczne aspekty kontroli i wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów. 

 

Newsletter