Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie – wykaz obowiązków w praktyce. 4/5/6/7.X.2016 r.

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

 

Przepisy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

 

- wykaz obowiązków w praktyce.

 

 

 

 

 

POZNAŃ, 4 października 2016 r. (wtorek)

 

KATOWICE, 5 października 2016 r. (środa)

 

WARSZAWA, 6 października 2016 r. (czwartek)

 

GDAŃSK, 7 października 2016 r. (piątek)

 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 

       BLOK I - GOSPODARKA ODPADAMI

 

 • Klasyfikcja odpadów (odpady niebezpieczne, odpady komunalne) - praktyczne interpretacje oraz najczęstsze błędy.
 • Kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom, a kiedy osobom fizycznym - przeniesienie odpowiedzialności za odpady.
 • Jak i gdzie można magazynować odpady?
 • Jakie decyzje powinien uzyskać wytwórca odpadów wg nowej ustawy o odpadach?
 • Zasady ewidencji odpadów - kto i jak powinien ją prowadzić?
 • Zasady poprawnego wystawiania KPO i prowadzenia KEO. Jakich danych żądać od odbiorców odpadów?
 • Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.
 • Jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia o odpadach do UM?
 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów.    

 

      BLOK II -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

 
 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja i jakich regulacji wymaga?
 • Kto powinien naliczać opłaty środowiskowe?
 • Zmiany w opłatach środowiskowych od 2017 r. - kogo dotyczą, jak będą składane sprawozdania?
 • Rewolucja w systemie naliczania opłat środowiskowych od 2019 r. - zmiany terminów i sposobu naliczania opłat.
 • Zwolnienia z opłat, opłaty podwyższone, zaległe opłaty i odsetki.
 • Raport do KOBiZE - czy każda emisja wymaga raportowania?
 • Rejestracja i raportowanie do KOBiZE zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w sprawie zakresu raportu!
 • Raport do KOBiZE, a sprawozdania opłatowe do UM - jak są powiązane?
 • Pozwolenie emisyjne i zgłoszenia - kogo dotyczą, jak sprawdzić czy są wymagane w naszym przypadku?
 • CRO - nowy obowiązek właścicieli klimtyzatorów i urządzeń chłodniczych.
 • Kary za brak realizacji obowiązków względem emisji do powietrza.

 

 

       BLOK III - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

 
 • Czym jest opakowanie wg nowej ustawy, jakie wyróżniamy rodzaje opakowań?
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.
 • Jakie obowiązki mają producencji, importerzy i eksporterzy opakowań i produktów w opakowaniach?
 • Jak realizować obowiązek odzysku / recyklingu w celu uniknięcia opłaty produktowej oraz publicznych kampanii edukacyjnych?
 • Zwolnienia z obowiązku odzysku i recyklingu - pomoc de minimis - zmiany od 2017 r.
 • Współpraca z organizacjami odzysku opakowań i izbami gospodarczymi - jakie obowiązki można im przekazać?
 • Ewidencja opakowań - obowiązek przedsiębiorcy, a nie organizacji odzysku.
 • Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego.
 • Kary w gospodarce opakowaniowej.

 

     

       BLOK IV - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 

 • Kto powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne, a kto zgłoszenie?
 • Jakich ścieków nie wolno odprowadzać do wód lub do ziemi?
 • Jakie obowiazki ma właściciel separatora?
 • Kiedy trzeba prowadzić badania wody i ścieków?
 • Obowiązki w przypadku wprowadzania ścieków do kanalizacji.
 • Opłaty środowiskowe za pobór wód, odprowadzanie ścieków bytowych, przemysłowych, wód opadowych.

 

 Dodatkowo w programie:

 

 • Kalendarz specjalisty - terminy obowiązków na lata 2017 / 2018 
 • Kontrole WIOŚ / UM / starosty - jak się przygotować do kontroli, prawa i obowiązki.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

 
Miejsce i termin:
 
Poznań, 4 października 2016 r. (wtorek), g. 10.00 - 16.30
Centrum konferencyjne SALE OMEGA w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 A 
 
Katowice, 5 października 2016 r. (środa), g. 10.00 - 16.30
Centrum Szkoleniowym Europrofes w Katowicach przy ul. Stawowej 10 
 
Warszawa, 6 października 2016 r. (czwartek), g. 10.00 - 16.30
Golden Floor Plaza w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123A
 
Gdańsk, 7 października 2016 r. (piątek), g. 10.00 - 16.30
Centrum Biurowe Neptun w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 103A  
 
 
Cena uczestnictwa:

599 zł + VAT / osobę (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad)
 
Rabaty:
 
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:
 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

Program szkolenia:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia_specjalistaOS2016.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zgloszeniowy_specjalistaOS2016.pdf
 
Regulamin szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia_specjalistaOS2016.pdf
 
 
Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40
 
 
Prelegenci:
 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie prawa emisyjnego, ochrony powietrza i ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (pozwolenia emisyjne, KOBiZE, opłaty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość odpadów). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowisa prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiazki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Autorka newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter