Ekosoft ewidencja odpadow bdo

GOSPODARKA ODPADAMI 2016 / 2017 Zmiany w przepisach - obowiązki w praktyce. 18/19/20/21.X.2016 r.

 

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 2016 / 2017

 

Zmiany w przepisach - obowiązki w praktyce.

 

 

 

 

 

POZNAŃ, 18 października 2016 r. (wtorek)

 

WARSZAWA, 19 października 2016 r. (środa)

 

KATOWICE, 20 października 2016 r. (czwartek)

 

WROCŁAW, 21 października 2016 r. (piątek)

 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 

       BLOK I - Pozwolenia, zezwolenia, procedury administracyjne w praktyce

 

 • Procedury uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Organy wydające decyzje - czas na rozpatrzenie wniosków i uzupełnień, nietypowe interpretacje, decyzje odmowne i wstrzymanie postępowania.
 • Przygotować wniosek samodzielnie, czy zlecić to specjalistycznej firmie? Praktyczne wskazówki przy tworzeniu wniosków.
 • Jakie działania możemy zaliczyć do procesu R3, a jakie do R5? Kiedy mówimy o odzysku, a kiedy o recyklingu?
 • Decyzje środowiskowe jako istotny element w postępowaniach administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kluczem dla planowania inwestycji w gospodarowaniu odpadami.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej?

     

 

      BLOK II -  Przepisy szczegółowe w ujęciu praktycznym

 
 • Magazynowanie odpadów w praktyce.
 • Ściek, czy odpad płynny? Prawne i ekonomiczne aspekty klasyfikacji frakcji płynnych.
 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług.
 • Odzysk a recykling. Omówienie na przykładach.
 • Proces R12 w praktyce.
 • Odzysk poza instalacjami po zmianach. Kiedy należy prowadzić monitoring?
 • Nowe obowiązki dla PSZOK i RIPOK - jakie dane muszą gromadzić prowadzący?
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym wg nowych zasad.
 • Odzysk w urządzeniach mobilnych. Przepisy w starciu z interpretacjami urzędów.
 • Produkt uboczny i utrata statusu odpadów - omówienie na przykładach.
 • Instalacje MBP bez przepisów szczegółowych - jakich wymogów muszą przestrzegać RIPOK-i?

 

 

       BLOK III - Ewidencja i sprawozdawczość - CASE STUDY

 
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów - podstawy prawne obowiązku.
 • Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości - wg ustawy oraz rozporządzenia
 • Jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?
 • Zasady wypełniania KPO oraz prowadzenia KEO. Wymogi ustawowe kontra codzienna praktyka.
 • Ewidencja odpadów zebranych i przetwarzanych - błędy i interpretacje.
 • Formularz przyjęcia odpadów metali - czy wystawia się go również w PSZOK?
 • Ewidencja ZSEiE i zużytych baterii, akumulatorów.
 • WKto powinien wypełniać DPUOM/DPUOW - spalarnia czy zbierający?
 • Zasady wystawiania DPO/DPR.
 • Zestawienia zbiorcze - wypełnianie działu dotyczącego przetwarzania odpadów w instalacjach.
 • Nowe sprawozdania półroczne dla odbierających odpady komunalne z terenów gmin.
 • Sprawozdanie zerowe - nowy obowiązek.

 

     

       BLOK IV - Kontrole, kary i planowane zmiany na 2016 - 2018

 

 • Jak uniknąć kar finansowych w gospodarowaniu odpadami?
 • Kiedy trzeba naliczyć opłatę za magazynowanie odpadów w niewłaściwy sposób, jak to zrobić?
 • Kontrola WIOŚ przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów - nowy element przy wydawaniu decyzji.
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego - jakich argumentów używać w dyskusji z inspektorem WIOŚ, czy pracownikiem urzędu marszałkowskiego lub starostwa?
 • Planowane zmiany w gospodarce odpadami na lata 2017 / 2018 - nowe obowiązki transportujących odpady, rejestr marszałkowski, nowe plany gospodarki odpadami, nowy katalog ZSEiE.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 
Miejsce i termin:
 
Poznań, 18 października 2016 r. (wtorek), g. 10.00 - 16.30
Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
 
Warszawa, 19 października 2016 r. (środa), g. 10.00 - 16.30
Golden Floor Plaza w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123A
 
Katowice, 20 października 2016 r. (czwartek), g. 10.00 - 16.30
Centrum Szkoleniowe Europrofes w Katowicach przy ul. Stawowej 10
 
Wrocław, 21 października 2016 r. (piątek), g. 10.00 - 16.30
Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Copernicus we Wroclawiu przy ul. Inowrocławskiej 56
 
 
 
 
Cena uczestnictwa:

599 zł + VAT / osobę (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad)
 
Rabaty:
 
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:
 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

Program szkolenia:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia_odpadypazdziernik2016.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zgloszeniowy_odpadypazdziernik2016.pdf
 
Regulamin szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia_odpadypazdziernik2016.pdf
 
 
Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40
 
 
Prelegenci:
 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny serwisu branżowego odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Właściciel firmy doradczej Effeko sp. z o. o., zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji oraz świadczeniem usług outsourcingowych w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Karol Jesiak - Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kierunek ochrona środowiska. Specjalista w dziedzinie gospdoarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniowej. Prelegent na szkoleniach oraz konferencjach związanych z ochroną środowiska. Autor publikacji dotyczących aspektów prawnych w branży ochrony środowiska. Zajmuje się stałą obsługą i doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiazkującymi przepisami oraz procedury w ramach wydania decyzji środowiskowych.

Newsletter