Baner eko soft 2023 bdo

Zawiadomienie o rozpoczęciu wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.), przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na:

- wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu (import w ramach UE) produktów w opakowaniach, 

- odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych,

- eksporcie lub wewnątrzwspólnotowej dostawie (eksport w ramach UE) odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, 

- prowadzeniu organizacji odzysku opakowań,

ma obowiązek złożenia zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Jako dzień rozpoczęcia działalności rozumie się dzień pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu.

Warto pamiętać, że ten obowiązek nie jest przejmowany przez organizację odzysku, czy porozumienie – każdy przedsiębiorca musi takie zawiadomienie przygotować i złożyć do urzędu.

 

Co powinno zawierac zawiadomienie?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ani żadne rozporządzenie do ustawy nie określa konkretnego wzoru zawiadomienia. Większość urzędów marszałkowskich stworzyło własne wzory, jednak są bardzo do siebie zbliżone. Zawiadomienie powinno zawierać przede wszystkim informacje jaką działalność prowadzi przedsiębiorca (czy wprowadza na rynek, opakowania, czy wprowadza na rynek produkty w opakowaniach itp.) oraz dane szczegółowe takie jak:

1. Nazwa firmy i dane teleadresowe siedziby.

2. Data rozpoczęcia (lub likwidacji) działalności np. data pierwszego wprowadzenia do obrotu opakowania lub produktu w opakowaniu.

3. Kod PKD.

4. Sposób realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

- samodzielnie, 

- za pośrednictwem organizacji odzysku,

- poprzez przystąpienie do porozumienia z marszałkiem województwa (dla opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin).

5. Sposób wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:

- samodzielnie,

- za pośrednictwem organizacji odzysku.

6. Nazwa organizacji odzysku / Porozumienia.

7. Data podpisania umowy z Organizacją w zakresie przejęcia obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu.

8. Data podpisania umowy z Organizacją w zakresie przejęcia obowiązku dot. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

9. Data przystąpienia do porozumienia z marszałkiem województwa (dot. opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych)

 

Kara za brak złożenia zawiadomienia

Za nie złożenie zawiadomienia, zgodnie z art. 60 ust 1 ww. ustawy, można otrzymać karę grzywny, która waha się od 20 do 5000 zł. Zawiadomienie jest zwykle jedno- lub dwustronicowym dokumentem i nie zawiera trudnych do zebrania informacji, dlatego nawet jeżeli już rozpoczęliśmy działalność, albo działamy na rynku kilka czy kilkanaście lat i realizujemy wszystkie pozostałe obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniowej warto „nadrobić” ten obowiązek.

 

Zmiana danych

W przypadku zmiany danych zawartych w zawiadomieniu np. danych firmy, należy złożyć jego korektę. Szczególnie warto zwrócić uwagę na aktualność zawiadomienia np. wprowadzania produktów niebezpiecznych w opakowaniach. Obowiązek ujmowania opakowań tego rodzaju oddzielnie został wprowadzony w 2014 r., więc jeśli zawiadomienie zostało złożone przed 2014 r. może wymagać aktualizacji o ten dopisek.

Obowiązek składania zawiadomienia w formie pisemnej zniknie w momencie utworzenia tzw. rejestrów urzędów marszałkowskich (o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Po ich utworzeniu zamiast składać pismo do urzędu wystarczy zarejestrować się i uzupełnić odpowiednie dane na indywidualnym koncie.

 

Więcej porad w zakresie gospodarki opakowaniowej znaleźć można w kategorii Gospodarka opakowaniowa

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

 

Powrót

Newsletter