Ekosoft ewidencja odpadow bdo

MaciejK3105

Liczba postów: 1

Od: 13.11.2022

15 listopad 2022 o 16:22

Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej, które dzierżawi korty tenisowe od Gminy i Miasta Głuchołazy. W naszej gminie system gospodarki odpadów komunalnych jest tak skonstruowany, że Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umowy z jednym z podmiotów, który wystąpił do Burmistrza Głuchołaz z wnioskiem o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchołazy (zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.).
Obecnie podpisaliśmy umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz oddziałem w Nysie..
Nasz obiekt sportowy w miesiącach grudzień, styczeń, luty oraz marzec jest nieczynny i tym samym w tych okresach nie są wytwarzane jakiekolwiek odpady. Z tego co poinformowała nas poprzednia firma (EKOM z Nysy) aby móc być zwolnionym z opłat za śmieci przez okres 4 miesięcy trzeba napisać pismo do Urzędu Miasta i Gminy Głuchołazy.
Z kolei Urząd Miasta i Gminy Głuchołazy powiedział nam, że musimy zawrzeć aneks do umowy z obecną firmą z którą mamy podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.  
Dlatego chciałem zapytać czy zgodnie z przepisami prawa jest możliwość aby za dany okres być zwolnionym z opłat za śmieci po spełnieniu pewnych kryteriów (jeśli tak to jakich)?
Czekam na informacje.
F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 30

Od: 23.06.2022

24 listopad 2022 o 13:28

napisał:Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej, które dzierżawi korty tenisowe od Gminy i Miasta Głuchołazy. W naszej gminie system gospodarki odpadów komunalnych jest tak skonstruowany, że Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umowy z jednym z podmiotów, który wystąpił do Burmistrza Głuchołaz z wnioskiem o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchołazy (...)

Dlatego chciałem zapytać czy zgodnie z przepisami prawa jest możliwość aby za dany okres być zwolnionym z opłat za śmieci po spełnieniu pewnych kryteriów (jeśli tak to jakich)?
Czekam na informacje.Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach :
"Art. 6i. punkt 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;"
 
Patrząc na ten zapis, to za miesiące w których nie powstawały odpady komunalne - nie ma obowiązku ponoszenia opłaty. 
Ustawa nie reguluje czy wymagane jest wcześniejsze powiadomienie w tym zakresie i w jakim terminie należy je złożyć.  Można sprawdzić regulamin o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - czy reguluje te kwestie. Jeśli nie znajdują się w nim takie informacje -  to pismo informujące w tej sprawie najlepiej  przesłać zarówno do gminy, jak i  do firmy odbierającej odpady - w nawiązaniu do podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter