Top komunalne bdo styczen 2021

k220 styczeń 2020 o 22:37

Czy w świetle obowiązujących przepisów, jeżeli jesteśmy
firmą budowlaną, która planuje rozebrać budynek, a z powstałych
odpadów (głównie gruz betonowy) podsypać planowaną do budowy przez nas drogę, to czy
potrzebujemy jakiegoś zezwolenia, np. na przetwarzanie odpadów? Prawdopodobnie
byłyby to odpady o kodzie 17 01 01 (ewent. 17 01 07). Odzysk w procesie R5? 

Rozkruszanie zostałoby zlecone firmie zewnętrznej, świadczącej usługę na terenie naszego placu budowy.

Dodam, że jako wykonawca usługi jesteśmy, zgodnie z ustawą, Wytwórcą odpadów.

F4odpowiedz

Gość26 styczeń 2020 o 04:19

Wytwarzający - wpis do rejestru BDO.
Transport z miejsca rozbiórki do miejsca kruszenia i podsypania - wpis do rejestru BDO.
Rozkruszenie i wbudowanie w drogę - zezwolenie na przetwarzanie (odzysk) odpadów w procesi R5. Tu zakładam, że zezwolenie ma mieć firma, ktora zabuduje materiał w drodze, a nie wiem jak w tym łancuszku ma się odpadowo odnależć firma rozkruszająca na zlecenie tejże.

Nie wiem też jak rozumieć tytuł prawny: "Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane".
Chyba nie chodzi o zgłoszenie robót budowlanych, bo to tytuł prawny jest warunkiem możliwości zgłosenia, a nie odwrotnie (poza tym, czemy tylko zgłoszenie, a PnB już nie).

F4odpowiedz

k226 styczeń 2020 o 18:37

Z tego co udało mi się ustalić do tej pory:
zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacją jest niemal w każdym przypadku wymagane (chyba, że przekazujemy do osoby fiz., która wykorzysta je na własne potrzeby i zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku), wtedy jest zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia.

My bylibyśmy firmą, która świadczy usługę rozbiórki i potem wbudowania w drogę w innym miejscu (ale cały czas w obrębie jednej inwestycji) - czyli wytwórca i podmiot, który przetwarza wytworzone przez siebie odpady.

Sprawa komplikuje się z mobilną kruszarką, na którą może być wymagana decyzja środowiskowa ... Jak to obejść? Tak naprawdę to by był tylko proces przygotowawczy przed odzyskiem (podciągnąć jakoś pod R12?), czyli np. wbudowaniem w drogę.

Poza tym co w przypadku, gdybyśmy chcieli wywozić tymczasowo np. humus (gleba) poza teren budowy, na działkę do której mielibyśmy tytuł prawny, tam je tymczasowo magazynować a potem wykorzystać w innym miejscu na budowie? Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Wraz z obowiązkiem ustanawiania zabezpieczenia roszczeń i monitoringiem? Sajgon...

Do odpowiedzi powyżej: Raczej wykorzystanie w procesie przetwarzania ujętym w pkt 10 rozporządzenia, czyli  "Budowa, przebudowa lub remont budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, (...) "
F4odpowiedz

Gość29 październik 2020 o 12:24

Status materiałów budowlanych

Dzień dobry,czy są osoby, które starały się o 'utratę statusu odpadu' poprzez uzyskanie dla nich statusu materiałów budowlanych?

W ramach budowy powstają duże ilości kruszywa.

Rozumiem, że przedsiębiorca musiałby uzyskać dla nich status produktu poddając je badaniom (np. w Instytucie Techniki Budowlanej), które wykazałyby, że spełniają one wymagania jakościowe przewidziane dla wyrobów budowlanych.

Interesuje mnie jak to dokładnie wygląda i czy realne jest uzyskanie takiego statusu.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

F4odpowiedz

Gość03 grudzień 2020 o 11:52

Gość napisał:Status materiałów budowlanychDzień dobry,czy są osoby, które starały się o 'utratę statusu odpadu' poprzez uzyskanie dla nich statusu materiałów budowlanych?


W ramach budowy powstają duże ilości kruszywa.


Rozumiem, że przedsiębiorca musiałby uzyskać dla nich status produktu poddając je badaniom (np. w Instytucie Techniki Budowlanej), które wykazałyby, że spełniają one wymagania jakościowe przewidziane dla wyrobów budowlanych.


Interesuje mnie jak to dokładnie wygląda i czy realne jest uzyskanie takiego statusu.


Z góry dziękuję za odpowiedzi.
To nie jest prosta sprawa, trzeba mieć możliwość magazynowania odpadów oddzielnie z każdej budowy, żeby się nie mieszały, robić badania.... nasza firma też się nad tym zastanawia ,ale to długi proces. 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter