Top ekosoft ewidencja odpadow

KARTA EWIDENCJI ODPADU?

Założony przez GOŚĆ 28 kwiecień 2014 o 11:37

Witam 

czy firma która odbiera odpady komunalne z dwóch gmin jak równiez z firm zakładów instytucji musi prowadzić karte ewidencji odpadu czy wystarszy tylko KPO? ( firma zatrudnia 20 pracowników)

Piotr29 kwiecień 2014 o 09:49


Witam,Ustawa o odpadach przewiduje możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów w 4 przypadkach określonych w art. 71 ustawy o odpadach z 2012 r. Dotyczy to głównie wytwórców odpadów (wytwarzających do 100 kg odpadów niebezpiecznych lub do 5000 kg innych niż niebezpieczne), wykonujących jedynie usługę transportu odpadów oraz właścicieli terenów na których wykorzystywane są osady ściekowe na cele rolnicze. Zakłada się, że uproszczona ewidencja jest rodzajem ewidencji. W ustawie o odpadach z 2012 roku widnieje zapis, że do końca 2014 roku w sprawach ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. wynikające z ustawy o odpadach z 2001 r. Zgodnie z tym, uproszczoną ewidencję, do końca 2014 r. mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5000 kg innych niż niebezpieczne.Zakładam że w tym przypadku mamy do czynienia z małym przedsiębiorstwem, ponadto nie mamy do czynienia z wytwarzaniem odpadów, dlatego też należałoby realizować pełną ewidencję odpadów, razem z kartą ewidencji odpadów.Po szersze informacje dotyczące ewidencji odpadów zapraszam do działu praktycznych porad, zwłaszcza tej zatytułowanej "Uproszczona ewidencja odpadów wg nowej ustawy"Pozdrawiam

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ19 maj 2014 o 12:09


WitamFirma (małe przedsiębiorstwo) zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych z gmin. Poza tym odbiera odpady z firm,  itp. Odpady z gmin jak i z firm na bierząco są przekazywane na wysypisko , po otrzymaniu faktury miesiecznej robię KPO na poszczególne wysypisko i odpowiednie kody z faktury ( firma jako posiadacz który przekazyuje odpad i transportujący).Moje pytanie brzmi... Czy muszę robić dodatkowo KEO jako firma posiadacz odpadów na poszczególną gminę i kartę dla każdego kodu? i czy pozostałe odpady czyli z firm które trafiają na wysypisko inne niż z gmin czy tez jest obowiązek zrobić KEO jako posiadacz odpaów czy tutaj nie ma obowiązku ?Bardzo proszę o podpowiedźZ góry dziękuję

F3odpowiedz
F4cytuj

Użytkownik usunięty przez Administratora19 maj 2014 o 13:03GOŚĆ ostatni post:


"WitamFirma (małe przedsiębiorstwo) zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych z gmin. Poza tym odbiera odpady z firm,  itp. Odpady z gmin jak i z firm na bierząco są przekazywane na wysypisko , po otrzymaniu faktury miesiecznej robię KPO na poszczególne wysypisko i odpowiednie kody z faktury ( firma jako posiadacz który przekazyuje odpad i transportujący).Moje pytanie brzmi... Czy muszę robić dodatkowo KEO jako firma posiadacz odpadów na poszczególną gminę i kartę dla każdego kodu? i czy pozostałe odpady czyli z firm które trafiają na wysypisko inne niż z gmin czy tez jest obowiązek zrobić KEO jako posiadacz odpaów czy tutaj nie ma obowiązku ?Bardzo proszę o podpowiedźZ góry dziękuję"


Witam,karty ewidencji w przypadku odpadów komunalnych należy sporządzać osobno dla każdej gminy, z ktorej odbierane są odpady. Jeżeli odbierają Państwo odpady np. z 5 gmin + odpady od innych podmiotów (np. firmy, hotele, restauracje itp.) powinni Państwo mieć 6 kart ewidencji. Po jednej dla każdej z gmin  oraz jedną zbiorczą na odpady odebrane od pozostałych klientów (niezależnie od adresu składowiska, na ktore trafiają odpady). Wynika to z przypisów do wzoru karty przekazania odpadów w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów st...

F3odpowiedz
F4cytuj

Danusia23 wrzesień 2014 o 11:55


Witamprowadzę małą firmę - odbieram odpady z firm których gmina nie objeła przetargiem, jednoczesnie posiadam zezwolenieni na transpot i zbieranie odpadów. Sama też wytwarzam odpady - budowlane w sowjej działałności.Firmy z ktorych odbieram odpady nie wystawiają KPO , na jakiej postawie mam rozbić KEO? PozdrawiamDanka 

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ23 wrzesień 2014 o 16:23


W KEO odpady komunalne wpisuje się w rubrykę - odebrane odpady komunalne (zamiast w przyjęte). Ewidencja odpadów komunalnych dla firm powinna być prowadzona tak samo jak w gminach objętych systemem, tzn. karta ewidencji odrębnie dla każdje gminy. NAtomiast odpady inne niż komunalne prowadzi się normalnie na podstawie KPO.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość03 sierpień 2017 o 14:09

Nasza firma przeszła ze stanu "w organizacji" w pełną działalność. Czy w tej sytuacji odpady rejestrowane w trakcie rozwoju firmy należy rozgraniczać np. z dopiskiem na KPO " w organizacji" ? Czy z kolei należy składać sprawozdania do gmin i urzędów z rozbiciem na dwa ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość23 sierpień 2017 o 10:01

Jak zapisać w karcie ewidencji, że odpad pojechał z jednego oddziału firmy do drugiego?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość23 sierpień 2017 o 15:59

jest to wyjaśnione w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów a mianowicie w objaśnieniach 14) i 17):

"W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia
działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę
miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu"
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość24 sierpień 2017 o 08:07

i tak samo w karcie w tym oddziale z którego przyjechały odpady? Bez KPO?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość24 sierpień 2017 o 11:55

Do Gość:
Tak, tak samo i bez KPO.
aby było jasno i prawidłowo to na przykładzie:

odpady są przekazywane z Oddziału 2 do Oddziału 1 (bedącego głównym oddziałem/siedzibą).
W KEO dla Oddziału 2 (dajmy na to w miejscowości Gawronowo Dolne 13B) w kolumnie

Gospodarowanie odpadami - Odpady przekazane wpisujemy masę odpadów przekazanych do Oddziału 1 i jako nr KPO wpisujemy gdzie były przekazane (dajmy na to do Oddziału 1 w miejscowosci "Bocianowo Górne 26"  


wtedy w KEO dla Oddziału 1 w miejscowosci "Bocianowo Górne 26" w kolumnie "Odpady przyjęte przez
posiadacza odpadów" wpisujemy masę odpadów i jako nr KPO wpsiujemy skąd one przyjechały, czyli Gawronowo Dolne 13B". (czyli Oddział 2)

mam nadzieję, ze wyjasniłem w sposob zrozumialy :)F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.