Baner eko soft 2023 bdo

Gala

Liczba postów: 19

Od: 08.05.2020

17 luty 2021 o 14:26

Czy można wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o udostępnienie informacji o rodzaju i ilości odpadów wytworzonych / zebranych przez konkretne firmy?

F4odpowiedz

Gość

23 maj 2023 o 11:47

Czy można wnioskować w formie udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  o zrzuty ekranu sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne.
Jaki numer JRWA wpisać do takiego wniosku ?

F4odpowiedz

Gość

23 maj 2023 o 14:34

napisał:

Czy można wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o udostępnienie informacji o rodzaju i ilości odpadów wytworzonych / zebranych przez konkretne firmy?tak wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
F4odpowiedz

Gość

24 maj 2023 o 08:48

Jaki numer z JRWA nadać wnioskowi dot. dostępu do informacji o środowisku w zakresie sprawozdań podmiotówodbierających odpady komunalne?

F4odpowiedz

Gość

24 maj 2023 o 09:21

napisał:

Jaki numer z JRWA nadać wnioskowi dot. dostępu do informacji o środowisku w zakresie sprawozdań podmiotówodbierających odpady komunalne?1431 - jeśli jest to wniosek o udzielenie informacji publicznej
F4odpowiedz

Gość

24 maj 2023 o 11:20

napisał:


napisał:


Jaki numer z JRWA nadać wnioskowi dot. dostępu do informacji o środowisku w zakresie sprawozdań podmiotówodbierających odpady komunalne?

1431 - jeśli jest to wniosek o udzielenie informacji publicznejJak wyżej napisane jest to na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter