Baner eko soft 2023 bdo

EK

Liczba postów: 1

Od: 23.01.2023

23 styczeń 2023 o 10:33

Czy jeśli w preparatach, które używa fryzjer w swoim gabinecie, występują lotne związki organiczne, to należy te preparaty ująć w opłatach za korzystanie ze środowiska?

F4odpowiedz

Gość

30 styczeń 2023 o 10:50

Tak, jeśli składniki stosowanych preparatów fryzjerskich znajdują się na liście substancji rozliczanych w wykazie opłat/raporcie do KOBiZE. Aby zweryfikować czy dany związek chemiczny podlega opłacie można skorzystać np. z wyszukiwarki na stronie KOBiZE: https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/

F4odpowiedz

Gość

30 styczeń 2023 o 13:31

Jak czytam takie rzeczy, to tylko mnie upewnia w rosnącym poziomie urzędowych absurdów. Formalności nieskończone, a faktyczna ochrona środowiska kuleje. Wody, odpady, powietrze - same problemy, a rządowe rozwiązania uderzają najbardziej w normalnie działające firmy.

F4odpowiedz

Gość

13 luty 2024 o 08:52

Cześć,
Nie chcę zakładać kolejnej grupy odnośnie LZO, więc pisze tutaj.

Kiedy uznajemy substancję za lotną? Poniżej
10 Pa przy 20°C to nie jest LZO, a co jeśli substancja ma prężność pary 1,3 Pa w 25°C?
F4odpowiedz

Gość

13 luty 2024 o 14:58

napisał:Cześć,

Nie chcę zakładać kolejnej grupy odnośnie LZO, więc pisze tutaj.Kiedy uznajemy substancję za lotną? Poniżej

10 Pa przy 20°C to nie jest LZO, a co jeśli substancja ma prężność pary 1,3 Pa w 25°C?


Witam. Dyrektywa
2010/75/UE, a
wcześniej dyrektywa 1999/13/WE1 transponowana rozporządzeniem w
sprawie standardów emisyjnych z instalacji, definiuje LZO jako każdy
związek organiczny oraz frakcję kreozotu, które w temperaturze 293,15 K mają
prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną
lotność w szczególnych warunkach użytkowania.
Przy czym związek organiczny
oznacza każdy związek zawierający co najmniej pierwiastek węgla i jeden lub
większą ilość pierwiastków wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu
lub azotu, z wyjątkiem tlenków węgla i węglanów lub dwuwęglanów
nieorganicznych. W kolejnej, opublikowanej w 2004 roku dyrektywie 2004/42/WE, Komisja
Europejska zastosowała inną definicję opartą na odmiennym kryterium
kwalifikacji substancji do grupy LZO. Według dyrektywy 2004/42/WE LZO
to jakikolwiek związek organiczny o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej
lub równej 250C mierzonej pod standardowym ciśnieniem 101,3 kPa.
Osobiście najczęściej korzystam z kryterium Komisji Europejskiej, gdzie za LZO uważa się każdą substancję której prężności pary
(ang. vapour pressure) związku organicznego - nie mniejszej niż 0,01 kPa w
temp. 20°C


F4odpowiedz

Gość

16 luty 2024 o 14:38

Dziękuję za podpowiedź!!!

F4odpowiedz

Eugeniusz BDO

Liczba postów: 67

Od: 07.10.2020

16 luty 2024 o 15:14

napisał:Cześć,

Nie chcę zakładać kolejnej grupy odnośnie LZO, więc pisze tutaj.Kiedy uznajemy substancję za lotną? Poniżej

10 Pa przy 20°C to nie jest LZO, a co jeśli substancja ma prężność pary 1,3 Pa w 25°C?Prężność par rośnie razem z temperaturą, więc jeśli w 25°C jest < 10 Pa, to w 20°C też będzie.
F4odpowiedz

Gość

21 luty 2024 o 10:13

Już teraz rozumiem, dziękuję!!

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter