Top komunalne bdo

Zbieranie odpadów z decyzją środowiskową

Large plastic bottles 115069 960 720

Kolejny krok w stronę zaostrzenia przepisów dla branży gospodarki odpadami został wykonany. Tym razem dotyczy on procesu inwestycji.

Zgodnie z opublikowanym 26 września br. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), zbieranie odpadów będzie wymagało (poza zezwoleniem na zbieranie odpadów) także tzw. decyzji środowiskowej.

Dotychczas była ona wymagana tylko dla zbierania odpadów złomu, natomiast wg nowej wersji rozporządzenia kwalifikującego inwestycje do uzyskania decyzji środowiska, jest ona wymagana dla profesjonalnego zbierania każdego rodzaju odpadu.

Z ww. obowiązku zwolniono jedynie zbieranie odpadów obojętnych oraz zbieranie odpadów w PSZOK-ach.

Dodatkowo wg nowej kwalifikacji – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji o mocy przerobowej powyżej 10 Mg/dobę lub w instalacji o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton będzie wymagało przeprowadzania tzw. pełnej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania raportu o ocenie oddziaływania planowane inwestycji na środowisko. Dotychczas dla takich instalacji sporządzana była karta informacyjna przedsięwzięcia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z treścią rozporządzania można zapoznać się pod adresem:
https://odpady-help.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-10-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przedsiewziec-mogacych-znaczaco-oddzialywac-na-srodowisko-dz-u-2019-poz-1893

 

Źródło: własne

Zdjęcie: pixabay.com

Top komunalne bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.