Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach UD33

Large ud 33 odpady

W dniu 5 października odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w którym Stowarzyszenie ODPADY-HELP od sierpnia br. bierze aktywny udział. Zdecydowana większość przedstawicieli wyraziła się krytycznie o projekcie UD33 w zakresie podawania danych z faktur do systemu BDO. Natomiast na posiedzeniu nie został poruszony temat wprowadzenia Karty ewidencji w obrocie odpadami, która miałaby zastąpić Kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych, co wydaje się ciekawym pomysłem, ponieważ bardzo często KEON jest omyłkowo stosowana przez wytwórców odpadów do ewidencji odpadów niebezpiecznych z uwagi na nazewnictwo. Więcej na temat projektu można przeczytać w naszej opinii.

Poniżej link do nagrania z posiedzenia oraz opinie w sprawie projektu UD33:

Opinia Stowarzyszenia ODPADY-HELP w sprawie projektu UD33

Uwagi Stowarzyszenia FORS

Uzupełnienie uwag Stowarzyszenia FORS

Nagranie z posiedzenia Zespołu Roboczego ds Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku MŚP

Newsletter