Top komunalne bdo

Ogłoszono rozporządzenie w sprawie wytycznych dla monitoringu magazynowanych odpadów

Large monitoring 401776 960 720

Ministerstwo Środowiska znów zaskoczyło branżę odpadową i 16 września ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019, poz. 1755).

Co ciekawe, do dzisiaj nie została zaktualizowana informacja na temat tego rozporządzenia przez Rządowe Centrum Legislacyjne (brak informacji o skierowaniu projektu rozporządzenia do podpisu Ministra Środowiska), dlatego nikt nie spodziewał się, że rozporządzenie zostanie opublikowane.

Rozporządzenie określa m.in.:

  • wytyczne dotyczące sposobu objęcia monitoringiem miejsc magazynowania odpadów, czy dróg dojazdowych, w tym szczegółowe wytyczne w przypadku magazynów i składowisk o znacznych powierzchniach lub magazynowania w zbiornikach,
  • konieczność dostosowania systemu monitoringu do normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Część 4: Wytyczne stosowania,
  • obowiązek montażu kamer typu dzień-noc,
  • obowiązek zapewnienia, aby monitoring umożliwiał odtworzenie zarejestrowanego obrazu z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, wykonywanie kopii i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności,
  • konieczność zabezpieczenia napięcia zasilającego system kontroli przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.

Ponadto, monitoring będzie można wyłączyć tylko na 48 h w ciągu roku z uwagi na prace konserwacyjne, jednak po uprzednim poinformowaniu WIOŚ o tym fakcie z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Większość zapisów rozporządzenia wchodzi w życie 17 grudnia 2019 r., czyli 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-srodowiska-z-dnia-29-sierpnia-2019-r-w-sprawie-wizyjnego-systemu-kontroli-miejsca-magazynowania-lub-skladowania-odpadow-dz-u-2019-r-1755

Źródło: własne

Zdjęcie: pixabay.com

 
 
Top komunalne bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.