Top komunalne bdo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach podpisana przez Prezydenta

Large adobestock 210200878

6 sierpnia br. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa przesuwa termin składnia wniosków o zmianę decyzji w zakresie zbierania i przetwarzani odpadów do 5 marca 2020 r.

 

Ponadto, ustawa zawiera m.in.:

 • zniesienie tzw. regionalizacji w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • zamiana tzw. RIPOK-ów na instalacje komunalne,
 • zmiany w obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
 • rozszerzenie możliwości zagospodarowania odpadów zielonych,
 • zwolnienie PSZOK-ów z wystawiania formularza przyjęcia odpadów metali
 • zamianę sprawozdań półrocznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych na roczne.
 • przepisy umożliwiające przyjmowanie przez PSZOK odpadów od rolników,
 • zmiany oświadczeń składanych przy wpisie do rejestru działalności regulowanej,
 • nową karę w wysokości 10 000 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.
 • złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności – wyznaczony próg w wysokości 150 000 zł,
 • wykaz odpadów niepalnych,
 • przepisy dot. zwiększenia odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne,
 • zmianę czasu magazynowania odpadów – przywrócenie terminu 3 lat dla wybranych odpadów,
 • zmiany w ustalaniu zabezpieczenia roszczeń,
 • nowy rozdział w ustawie o odpadach – dot. usuwania odpadów,
 • zmiany w zakresie uznawania substancji i produktów za produkt uboczny,
 • delegację do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów.

 

Informacja o podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP dostępna jest pod adresem:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html

 

Zdjęcie: Adobestock

Top komunalne bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.