Top bdo wrzesien 2020

KPO i KEO w wersji papierowej

Large papers 3819540 1920

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 150) dopuszczono prowadzenie ewidencji odpadów (kart przekazania oraz kart ewidencji odpadów) w wersji papierowej:

- w przypadku awarii systemu BDO,

- do 30 czerwca 2020 r. (okres przejściowy).

Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Państwa wzory tych dokumentów w wersji edytowalnej (word).

Można je znaleźć w dziale "Strefa wiedzy", w zakładce „Formularze do pobrania” -> „ODPADY”. Prosimy zwrócić uwagę, że pełną listę dostępnych formularzy można zobaczyć po wybraniu przycisku „Rozwiń”:

https://odpady-help.pl/formularze

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter