Top bdo wrzesien 2020

Interpretacja Ministerstwa Klimatu w sprawie składania wniosków o dostosowanie decyzji

Large bez tytu%c5%82u

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu z dnia 24 lutego 2020 r. wydane z urzędu na podstawie art. 33 ustawy - Prawo przedsiębiorców, dotyczące stosowania art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Link do objaśnień:

https://odpady-help.pl/uploads/files/86/Objasnienia_prawne_dotyczace_wniosku_spelniajacego_wymagania.pdf

Newsletter