Ekosoft ewidencja odpadow bdo

XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami.

 

XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

pt. „Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami”

organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych / Oddział Wielkopolski

odbędzie się w Gnieźnie w dniach 21-24.05.2017 r.

 

Podczas Forum wygłoszonych zostanie kilkanaście referatów m. in.:

 

W programie konferencji znalazły sie także:

 

Więcej informacji o konferencji, w tym szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora:

http://www.pzits-cedeko.com.pl/news/119/18/XII-Waste-Forum-zaproszenie

Newsletter