Ekosoft ewidencja odpadow bdo

SZKOLENIE: Sprawozdawczość w BDO - branża gospodarki odpadami (online)

W związku z przedłużającymi się ograniczeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej oraz pozytywnymi opiniami na temat szkoleń on-line, a także w związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń on-line.Tak jak poprzednio będą one miały formę szkolenia/warsztatu z udziałem panelu dyskusyjnego, podczas którego będziemy mogli odpowiedzieć na bieżąco na Państwa pytania. Limit uczestników na każdym szkoleniu wynosi 10 osób. Przed szkoleniem otrzymają Państwo link do uczestnictwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy podłączony do Internetu komputer z włączonym mikrofonem.

Możliwość zadawania pytań prelegentom (w ciągu 3 tygodni po szkoleniu).

 

TERMINY

02.03.2021 (wtorek) g. 10.00-15.00  BRAK MIEJSC

03.03.2021 (środa) g. 10.00-15.00  BRAK MIEJSC

04.03.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00  BRAK MIEJSC

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 – 11.30 BLOK I

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30 BLOK II

13.30 – 14.00 Przerwa

14.00 – 15.00 BLOK III / Panel dyskusyjny

 

PROGRAM SZKOLENIA

Najnowsze zmiany w przepisach:

Ewidencja odpadów w BDO – wybrane zagadnienia:

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO

Wszelkich informacji udzielamy mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji papierowej.
 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 18 lutego 2021 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 25 lutego 2021 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 25 lutego2021 r.

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej osób oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

https://www.odpady-help.pl/uploads/files/178/Program_szkolenia_Sprawozdawczosc_BDO_online_marzec_2021.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

https://www.odpady-help.pl/uploads/files/177/Formularz_zgloszeniowy_Sprawozdawczosc_w_BDO_online.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINIE

https://odpady-help.conrego.com

 

REGULAMIN SZKOLENIA (PDF)

https://www.odpady-help.pl/uploads/files/176/Regulamin_szkolenia_Sprawozdawczosc_BDO_online_marzec_2021.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT (PDF)

https://www.odpady-help.pl/uploads/files/175/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.pdf

 

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI PAŃSTWA SYSTEMU
https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

 

Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi.

Bartosz Staniszewski - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami). Jeden z autorów newslettera (w części dotyczącej sprawozdawczości w BDO) oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter