Ekosoft ewidencja odpadow bdo

GOSPODARKA ODPADAMI 2021 – magazynowanie odpadów, wymagania p.poż. - BRAK MIEJSC

Medium adobestock 48020593

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie ON-LINE:

     GOSPODARKA ODPADAMI 2021 – magazynowanie odpadów, wymagania p.poż.

Będzie ono miało formę szkolenia/warsztatu z udziałem panelu dyskusyjnego, podczas którego będziemy mogli odpowiedzieć na bieżąco na Państwa pytania. Limit uczestników na każdym szkoleniu wynosi 10 osób. Przed szkoleniem otrzymają Państwo link do uczestnictwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy podłączony do Internetu komputer z włączonym mikrofonem.

Możliwość zadawania pytań prelegentom (w ciągu 3 tygodni po szkoleniu).

 

UWAGA NOWE TERMINY

 

11.05.2021 (wtorek) g. 10.00-15.00 (BRAK MIEJSC)

12.05.2021 (środa) g. 10.00-15.00 (BRAK MIEJSC)

13.05.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00 (BRAK MIEJSC)

19.05.2021 (środa) g. 10.00-15.00 - (BRAK MIEJSC)

20.05.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00 - (BRAK MIEJSC)

 

PROGRAM SZKOLENIA

WYMAGANIA DLA WNIOSKÓW NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIEJSC MAGAZYNOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

 

CENA UCZESTNICTWA (dla terminów 19 i 20 maja 2021)

-499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 27 kwietnia 2021 r.

-599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 11 maja 2021 r.

-699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 11 maja 2021 r.

RABATY

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób oferujemy rabaty:

Oferujemy też dodatkowy rabat za stałe uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez serwis Odpady-Help:

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 – 11.30 BLOK I

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30 BLOK II

13.30 – 14.00 Przerwa

14.00 – 15.00 BLOK III / Panel dyskusyjny

 

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/198/Program_szkolenia_Gospodarka_odpadami_2021_magazynowanie_dodatkowe.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/195/Formularz_zgloszeniowy_Gospodarka_odpadami_2021_magazynowanie_dodatk.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

https://odpady-help.conrego.com

REGULAMIN SZKOLENIA (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/194/Regulamin_szkolenia_Gospodarka_odpadami_2021_magazynowanie.pdf

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/193/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.pdf

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI PAŃSTWA SYSTEMU

https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

 

PRELEGENCI

 

Paweł Ksit – Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Inspektor ochrony ppoż. Na co dzień zajmuje się usługami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, współpracując z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż. oraz biurami projektowymi.  Współautor kilkudziesięciu opracowań w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów.  Ukończył kierunek Ochrona Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Bartosz Staniszewski - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami). Jeden z autorów newslettera (w części dotyczącej sprawozdawczości w BDO) oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter