Top bdo on line

Obliczanie stawki zabezpieczenia roszczeń

Założony przez 21 styczeń 2020 o 13:57

Gość01 kwiecień 2020 o 09:13

Gość napisał:


Gość napisał:


To wszystko zależy od urzędu, najlepiej zadzwonić i zapytać o wszystko. W naszym przypadku, przy stacji demontażu pojazdów dostaliśmy wytyczne aby zabezpieczenie roszczeń wyliczyć jako największą masę odpadów, czyli np ile najwięcej mogę "upchać" na placu wyznaczony do magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów i to mnożymy przez 300 zł, czyli bierzemy pod uwagę tylko kod odpadów dotyczących pojazdów przyjętych do demontażu, a nie wszystkich odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania. nWniosek składaliśmy w formie aktualizacji,a nie wszystko od nowa.Ja jestem w trakcie wyliczania tego.. ale oprócz pojazdów biorę pod uwagę również inne odpady z nich pochodzące.. Np w tym samym czasie mogę mieć 30 całych samochodów, kilka ton plastików, opon, akumulatorów itp. Oprócz tego mam zawsze na placu kilka czy kilkadziesiąt ton złomu (po 1 zł za Mg).
Jeżeli chodzi o wniosek w formie aktualizacji to jak to konkretnie miałoby wyglądać i co w takim razie zawiera taki wniosek (oprócz załączników typu operat, zaświadczenia, oświadczenia, formę proponowanego zabezpieczenia itp)? I jak z opłatą za wydanie decyzji? W całości.. połowę czy jeszcze inaczej?
Kończę zbierać wszystkie dokumenty i też na dniach będę składała wniosek.
Czy udało się złożyć wniosek i jak poszło? Dla nas też Pani w Urzędzie nakazała, aby we wniosku były zarówno odpady do przetworzenia (samochody) oraz odpady wytwarzane ze stacji demontażu Czy do określania NMO mogę bazować na  danych z operatu p.poz?.

F4odpowiedz

Gość03 kwiecień 2020 o 08:47

Gość napisał:Dla samych aut to masa x 300 zł. Ja sobie średnią masę pojazdu przyjęłam na podstawie realnie przyjmowanych pojazdów w poprzednich latach i masa ta wynosiła u mnie ok 1,1 Mg (we wniosku napisałam skąd u mnie takie założenia). i wtedy 1,1x ilość samochodów (czyli np 1,1 Mg x 100 sztuk = 110 Mg) i dalej 110 Mg x 300 zł = 33000 zł.

Przypomnę, że zabezpieczenie roszczeń liczymy tylko od aut do przetworzenia - czyli tylko od tych, które mogą nam czekać na to przetworzenie (a czekać na przetworzenie mogą jedynie na szczelnie utwardzonym placu, z którego odcieki idą do separatora). Dlatego ilość pojazdów od której liczymy kwotę zabezpieczenia jest uzależniona od wielkości tej powierzchni (w decyzji mamy ten szczelny plac jako sektor magazynowania pojazdów - w naszym wypadku 200 m2, więc patrząc na realne wymiary samochodów - zmieścimy ok 20).

Jeżeli poosiadamy decyzję jedynie na przetwarzanie i wytwarzanie to tylko te auta liczymy, natomiast jeżeli mamy decyzję na zbieranie - wtedy bierzemy pod uwagę również inne odpady. (cały czas odnoszę się do działalności stacji demontażu pojazdów).

Gość napisał:
Gość napisał:A jak wyliczyć zabezpieczenie roszczeń dla samych aut, np dla 100 sztuk, czy mógłby ktoś ponoć?

Może Pani spróbować.. moze urzedy roznie to interpretuja.. mi jasno Pani z Urzędu powiedziała, że do wyliczenia kwoty zabezpieczenia roszczeń bierzemy pod uwagę tylko odpady do przetworzenia, czyli samochody.
Szczelnie utwardzonego placu (czyli tego z systemem odprowadzania odciekow do separatora) mamy 200 m2 więc wyliczylismy sobie, że na tych 200 metrach zmieścimy ok 20 pojazdów i to od tych 22 ton x 300 zł zapłacimy zabezpieczenie.  
I to na pewno było dobrze bo jesteśmy już po kontroli Wios.


U Nas w urzędzie stwierdzili, że zgodnie z art 48a ustawy o odpadach  
Posiadacz odpadów
obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest
obowiązany do ustanowienia
zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania
zastępczego.
Dlatego dotyczy wszystkich odpadów, a nie tylko zebranych. Ponieważ w razie konieczności wykonania zastępczego urząd będzie musiał posprzątać wszystko, a nie tylko odpady zebrane.F4odpowiedz

Gość03 kwiecień 2020 o 09:59

To współczuję... ja na początku tak myślałam i wyliczyłam sobie  że będziemy musieli zapłacić 30 tyś..  na szczęście UM woj. Podkarpackiego odniósł się do tego jasno i powiedział, że liczymy zabezpieczenie tylko od odpadów do przetworzenia (Nie mamy decyzji na zbieranie A jedynie na wytwarzanie i przetwarzanie) i wyszło niecałe 7 tyś...  taki depozyt jest dla nas do przyjęcia. 
Gość napisał:


G
Gość napisał:

Gość napisał:

A jak wyliczyć zabezpieczenie roszczeń dla samych aut, np dla 100 sztuk, czy mógłby ktoś ponoć?

Może Pani spróbować.. moze urzedy roznie to interpretuja.. mi jasno Pani z Urzędu powiedziała, że do wyliczenia kwoty zabezpieczenia roszczeń bierzemy pod uwagę tylko odpady do przetworzenia, czyli samochody.
Szczelnie utwardzonego placu (czyli tego z systemem odprowadzania odciekow do separatora) mamy 200 m2 więc wyliczylismy sobie, że na tych 200 metrach zmieścimy ok 20 pojazdów i to od tych 22 ton x 300 zł zapłacimy zabezpieczenie.  
I to na pewno było dobrze bo jesteśmy już po kontroli Wios.


U Nas w urzędzie stwierdzili, że zgodnie z art 48a ustawy o odpadach  
Posiadacz odpadów

obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na

przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest

obowiązany do ustanowienia

zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania

zastępczego.
Dlatego dotyczy wszystkich odpadów, a nie tylko zebranych. Ponieważ w razie konieczności wykonania zastępczego urząd będzie musiał posprzątać wszystko, a nie tylko odpady zebrane.
F4odpowiedz

Gość03 kwiecień 2020 o 16:28

Gość napisał:


To współczuję... ja na początku tak myślałam i wyliczyłam sobie  że będziemy musieli zapłacić 30 tyś..  na szczęście UM woj. Podkarpackiego odniósł się do tego jasno i powiedział, że liczymy zabezpieczenie tylko od odpadów do przetworzenia (Nie mamy decyzji na zbieranie A jedynie na wytwarzanie i przetwarzanie) i wyszło niecałe 7 tyś...  taki depozyt jest dla nas do przyjęcia. 
Gość napisał:Nie mogę o pojąc jak to jest  ,że każdy urząd interpretuje inaczej. Nasz (warminsko-mazurski)  wg informacji uzyskanej telefonicznie nakazuje wykazać we wniosku i liczyć od wytworzonych i do przetworzenia.
A jak już kiedyś w końcu ostałe wysokość  tego zabezpieczenia , to która formę najpełniej  wybrać. W moim przypadku mając tylko ponad 400 aut kwota wychodzi grubo ponad 100 tyś.
MGość napisał:Gość napisał:A jak wyliczyć zabezpieczenie roszczeń dla samych aut, np dla 100 sztuk, czy mógłby ktoś ponoć?

Może Pani spróbować.. moze urzedy roznie to interpretuja.. mi jasno Pani z Urzędu powiedziała, że do wyliczenia kwoty zabezpieczenia roszczeń bierzemy pod uwagę tylko odpady do przetworzenia, czyli samochody.
Szczelnie utwardzonego placu (czyli tego z systemem odprowadzania odciekow do separatora) mamy 200 m2 więc wyliczylismy sobie, że na tych 200 metrach zmieścimy ok 20 pojazdów i to od tych 22 ton x 300 zł zapłacimy zabezpieczenie.  
I to na pewno było dobrze bo jesteśmy już po kontroli Wios.


U Nas w urzędzie stwierdzili, że zgodnie z art 48a ustawy o odpadach  
Posiadacz odpadów


obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na


przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest


obowiązany do ustanowienia


zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania


zastępczego.
Dlatego dotyczy wszystkich odpadów, a nie tylko zebranych. Ponieważ w razie konieczności wykonania zastępczego urząd będzie musiał posprzątać wszystko, a nie tylko odpady zebrane.F4odpowiedz

Gość08 kwiecień 2020 o 12:38

Gość napisał:


Gość Monika


Czy mając do dyspozycji duży  plac o powierzchni 1500 m2.  do określania NMO muszę wskazać ,ze pomieści on  ok 150 aut, czyli ok 150 ton, ? czy mogę zadeklarować ,że skoro miesięcznie przyjmujemy ok 35 sztuk aut , to jest to 35 sztuk.. Obecnie mamy np około 80 aut. Jaką wartość najlepiej podać? cCo sprawdza Urząd i WIOŚ..?Wiadomo ,ze im większe ilości tym wyższe  zabezpieczenie roszczeń. Bardzo proszę o pomoc.Gość napisał:


Gość napisał:

A jak wyliczyć zabezpieczenie roszczeń dla samych aut, np dla 100 sztuk, czy mógłby ktoś ponoć?

Może Pani spróbować.. moze urzedy roznie to interpretuja.. mi jasno Pani z Urzędu powiedziała, że do wyliczenia kwoty zabezpieczenia roszczeń bierzemy pod uwagę tylko odpady do przetworzenia, czyli samochody.
Szczelnie utwardzonego placu (czyli tego z systemem odprowadzania odciekow do separatora) mamy 200 m2 więc wyliczylismy sobie, że na tych 200 metrach zmieścimy ok 20 pojazdów i to od tych 22 ton x 300 zł zapłacimy zabezpieczenie.  
I to na pewno było dobrze bo jesteśmy już po kontroli Wios.


U Nas w urzędzie stwierdzili, że zgodnie z art 48a ustawy o odpadach  
Posiadacz odpadówobowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia naprzetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jestobowiązany do ustanowieniazabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonaniazastępczego.
Dlatego dotyczy wszystkich odpadów, a nie tylko zebranych. Ponieważ w razie konieczności wykonania zastępczego urząd będzie musiał posprzątać wszystko, a nie tylko odpady zebrane.

F4odpowiedz

Gość08 kwiecień 2020 o 16:12

To jakies szalenstwo - art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wzywa posiadacza odpadów do poprawy zezwoleń a nie posiadacza instalacji.  Co tu jest w końcu dostosowywane. Posiadaczy odpadów bez instalacji czy instalacje.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter