Top komunalne bdo styczen 2021

Ostatni moduł sprawozdawczy w BDO opublikowany

Large files 1614223 1920

Pod koniec czerwca został dodany ostatni moduł sprawozdawczy o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. W związku z powyższym w systemie BDO są już dostępne wszystkie trzy moduły sprawozdawczości:

1. Sprawozdawczość komunalna (opublikowana w styczniu 2020 r.) – zawierająca trzy typy sprawozdań:

 1. dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 2. dla podmiotów zbierających odpady komunalne,
 3. dla podmiotów prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 – do 31 sierpnia 2020 r.

2. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu produktów, opakowań i gospodarowania odpadami (dodana na początku czerwca br.). W skład sprawozdania wchodzą działy obejmujące m.in.:

 1. Opakowania – dotyczący m.in. podmiotów wprowadzających na rynek opakowania, produkty w opakowaniach lub oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 2. Produkty (zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej) – dotyczący podmiotów wprowadzających na rynek m.in. opony, oleje smarowe lub środki zapobiegające zamarzaniu,
 3. Informacje o pojazdach wycofanych z eksploatacji
 4. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory – informacje dotyczące zarówno wprowadzających jak i organizacji odzysku.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 – do 11 września 2020 r.

3. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (dodana 30 czerwca). Dotyczy ono m.in. następujących podmiotów:

 1. Wytwórców odpadów,
 2. Wywożących/przywożących odpady na terytorium kraju,
 3. Prowadzących instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, termicznego przekształcania odpadów oraz składowiska odpadów,
 4. Zbierających ZSEiE oraz baterie i akumulatory,
 5. Zbierających odpadów
 6. Prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz strzępiarki – te podmioty muszą złożyć sprawozdanie do 11 września 2020 r.

 

Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 – do 31 października 2020 r.

 

Jak sam IOŚ informuje, sprawozdania jeszcze będą usprawniane, ponieważ pojawiają się w nich nieprawidłowości lub braki – np. brak możliwości usunięcia sprawozdania roboczego, brak możliwości utworzenia korekty, brak informacji o uzupełnieniu danej tabeli itp. W związku z tym sugerujemy wstrzymać się ze składaniem sprawozdań do momentu wprowadzenia przynajmniej części poprawek.

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter